Openklasavond, 4e Jaar
Geachte ouder(s)
 
Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op een ‘openklasavond’ op dinsdag 15 oktober 2019 om 20u. Deze contactavond met de klassenleerkracht biedt u de gelegenheid het concrete schoolleven van uw dochter/zoon beter te leren kennen.
 
Om 21u zal de directeur, Frank Baeyens, informatie geven over Perron 3000,
de toekomstvisie van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle.
 
 
Volgende thema’s kunnen daarbij aan bod komen
 
 • Klas- en vakgebonden afspraken
 • Werking van de tweede graad
 • Smartschool en papieren agenda
 • L&L in het vierde jaar
 • Drugpreventie met infoavond voor ouders
 • Antipestbeleid op school: SWITCH
 • Allerlei activiteiten in het vierde jaar: Challenge4Classes, inclusie activiteit met kinderen van Ter Bank, Louvain-la-Neuve …
 • Studiekeuzeproces in het tweede semester
 
Indien u graag een uitgebreider persoonlijk contact met de klassenleerkracht wenst, gelieve hem/haar persoonlijk te contacteren via mail. Ook met de directie of de interne leerlingenbegeleider kan u steeds een afspraak maken. Hun contactgegevens vindt u op de website.
 
 
Praktisch
 
 • Dinsdag 15 oktober 2019.
 • De openklasavond vindt plaats in het klaslokaal van uw dochter/zoon. Vraag dus zeker na in welke klas hij/zij precies zit. Wij zorgen voor bewegwijzering.
 • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via deze link.
 • Op de fietsenparking is er plaats voor elke fiets. En voor het geval de fiets niet haalbaar is, zullen de lerarenparking aan het Damiaanplein en de kleine speelplaats (te bereiken langs de St. Antoniusberg) open zijn.
 
 
 
We hopen dat dit contact zal bijdragen tot een degelijke begeleiding van uw dochter/zoon en tot een efficiënte samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
 
Met vriendelijke groet
 
De directie
De klassenleerkrachten van het vierde jaar
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be