Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Zorg dat je gezien wordt!
Op onze site kunnen gastouders zich presenteren met een kort verhaaltje over zichzelf en over de opvang die ze bieden. Het blijkt een goed middel te zijn om jezelf te profileren. Je kwaliteiten komen zo tot uiting en maken vraagouders, die op onze site zoeken naar een passende gastouder, nieuwsgierig naar jou.

Wij vinden het belangrijk dat dit gebeurt en willen daarin ondersteuning bieden. Daarom ontvangen alle gastouderouders een mail met tips om een leuk stukje voor op de site te schrijven.

Sta je nog niet op onze site en wil je ook gezien worden, stuur dan een stukje naar welkom@bijdehand.nu. Sta je wel op de site, maar wil je het stukje aanpassen, meld dat dan ook via dit mail adres.
 
Bij de hand breidt uit in Deventer en omgeving
Per 1 maart neemt Bij de hand de werkzaamheden over van gastouderbureau Rent-a-Parent in Deventer. Dit betekent dat er per die datum door ons ruimer bemiddeld wordt in en om Deventer. Wij zien het als een prachtige kans om werkwijze en medewerkers te integreren en van elkaar de pluspunten over te nemen. Het heeft geen invloed op onze huidige dienstverlening maar wij vinden het wel een belangrijke stap om met jullie te delen.
 
Jaaropgaven
In de afgelopen weken zijn de jaaropgaven verzonden naar zowel de gastouders als de vraagouders.

Het is altijd een enorme klus omdat wij de opgaven niet blindelings verzenden maar toch graag willen controleren. Ondanks alle controles kan er natuurlijk ergens een foutje insluipen.

Controleer de opgave goed en laat ons eventueel uw opmerkingen weten.

In de week van 24 februari zullen wij de informatie uitwisselen met de belastingdienst zoals verplicht is gesteld bij de wet.
 
Workshop "de kwaliteit in jezelf en de ander" voor gastouders
Deze workshop gaat over communiceren met ouders en gastkinderen, met als doel handvatten te bieden in lastige situaties. We gaan oefenen en delen ervaringen.

De avond zal geleid worden door een ervaren trainer, Wendy Dienske. (www.passie-fabriek.nl)

Vooraf vragen we van jullie om na te denken over een situatie die je hebt meegemaakt of nog meemaakt waarin de communicatie met de ouder of het kind niet loopt zoals je zou willen. Hiermee gaan we aan slag tijdens de workshop.

Er zijn twee workshopavonden gepland; op woensdag 26 maart a.s. in de Stolp (Apeldoorn) en op maandag 31 maart in de Antenne (Epe).

De indeling van de avonden ziet er als volgt uit:
19.15 - 19.30 inloop
19.30 - 21.30 workshop met tussendoor een korte koffiepauze
21.30 - 22.00 hapje en drankje

Opgeven kan via de mail welkom@bijdehand.nu tot uiterlijk 14 maart a.s.
 
Belastingdienst Toeslagen
Het wordt bijna vervelend om over dit onderwerp iets te schrijven. In de afgelopen periode is het al vaak aan de orde gekomen. Helaas moesten wij af en toe concluderen dat onze informatie niet altijd klopte met de werkelijkheid. Wij hopen dat jullie er begrip voor hebben dat een en ander het gevolg is van zaken waarop wij zelf geen invloed hebben.

Voor de zekerheid nog even alles op een rijtje.
  • Bij de hand is Help- en Informatie Punt voor de Belastingdienst Toeslagen. Zijn er problemen of wilt u iets door ons laten wijzigen dan kunnen wij dat voor u regelen. Het wel of niet binnen laten komen van de kinderopvangtoeslag op onze rekening is daar niet op van invloed. Oftewel iedere klant kan onze hulp inroepen als het gaat om de kinderopvangtoeslag.
  • Bij de hand heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst Toeslagen. Hierdoor kunnen ouders bij veel gastouders nog steeds de kinderopvangtoeslag op onze rekening binnen laten komen. Hiervoor moet u /of wij namens u, een actie doen op de site van www.toeslagen.nl Wij hebben u hierover apart geïnformeerd.
  • De belastingdienst stuurt op dit moment een brief rond die voor onnodige verwarring kan zorgen. De titel daarvan is "Uitbetaling op 1 rekeningnummer". Het bleek ons dat men in deze brief is vergeten te melden dat als je hebt aangegeven dat de kinderopvangtoeslag op het rekeningnummer van de kinderopvang moet worden overgemaakt dit gewoon zal gebeuren. Na contact met onze accountmanager bij de Belastingdienst Toeslagen, koppelde hij terug dat het inderdaad handiger was geweest om dit te vermelden in de brief. Daar kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten.
 
SEPA en IBAN
In de vorige nieuwsbrief hebben wij deze onderwerpen uitgebreid beschreven. De ingangsdatum hebben wij echter uitgesteld. Jullie horen hier vanzelf meer over als het zover is. Doordat vele bedrijven er nog niet klaar voor waren is het landelijk invoeren van de systemen uitgesteld. Wij maken gebruik van het uitstel zodat alle kinderziekten eruit zijn als wij ermee gaan starten.
 
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu