Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Januari 2020
Beste ,
 
Het nieuwe jaar is al een eindje op weg, maar bij deze willen we iedereen een heel goed en gezond 2020 wensen. We hopen dat het ook voor Nicaragua een jaar zal zijn met positieve ontwikkelingen.
Actuele situatie in Nicaragua en in de zusterstad La Libertad
In april 2018 braken in Nicaragua de sociale onlusten uit. Anderhalf jaar later is de situatie nog steeds zorgwekkend. Daniel Ortega, de president, en Rosario Murillo, de vice-president en tevens zijn echtgenote, houden de touwtjes strak in handen. Vorig jaar is er weer een poging gedaan om tot een dialoog te komen, maar Ortega en Murillo hebben de onderhandelingstafel verlaten. Het oppakken van mensen ging door, ook al had je alleen maar met de Nicaraguaanse vlag gezwaaid. Ook mensen die het jaar ervoor de gevangenis mochten verlaten en huisarrest kregen, werden opnieuw opgepakt. Eind december zijn er van de op dat moment meer dan 150 politieke gevangenen 91 vrijgelaten. Onder de gearresteerden zaten ook jongeren die opgepakt waren toen ze water wilden brengen naar de hongerstakers in Masaya. Die hongerstakers waren de moeders of familieleden van de politieke gevangenen die zich begin november verzameld hadden in een kerk. De regering reageerde onder andere met het afsluiten van water en licht. Een van de ‘waterbrengers’ was Amaya Coppens, die voor de tweede keer werd opgepakt, en eind december weer is vrijgelaten. Ze is een van de gezichten van de studentenopstand in april 2018. Door de Spaanse krant El País is ze uitgeroepen tot de meest invloedrijkste persoon in Midden en Zuid-Amerika.
Protesteren is nog steeds bij wet verboden. De tactiek die de demonstranten nu toepassen is het houden van korte prikacties, met name in de hoofdstad Managua. Sowieso concentreren de acties zich in de grotere steden.

De oppositie, waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn, voert onderling overleg. Over de voorwaarden waaronder de volgende verkiezingen zouden moeten plaatsvinden zijn ze het wel eens. Maar of ze dan als een coalitie of als aparte partijen de verkiezingen ingaan, daar zijn ze nog niet over uit. Het is ook de vraag of een nieuwe partij rechtspersoonlijkheid gaat krijgen, een vereiste om mee te kunnen doen. Zo zijn er meer punten waarop ze nog geen consensus hebben bereikt.
Een aantal landelijk bekende tegenstanders van het regime die vorig jaar het land ontvlucht waren zijn weer terug in Nicaragua. Daaronder ook de journalist en directeur van het digitale nieuwsplatform Confidencial. Maar er zitten nog een heleboel Nicaraguanen, meer dan 96 duizend, in het buitenland, het overgrote deel in Costa Rica.
Ook in Nederland hebben Nicaraguanen asiel aangevraagd, in december heeft de eerste Nicaraguaanse vluchteling dit gekregen. Er worden veel activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de situatie in Nicaragua.
 
   
    Demonstratie bij de Nicaraguaanse ambassade in Den Haag, op 24 november 2019
 
In november zijn twee bestuursleden van DOS op werkbezoek geweest naar onze zusterstad, La Libertad. Vanaf Managua ligt dit stadje op een kleine drie uur rijden richting het oosten, de bergen in. Dus op enige afstand van de grote steden. In december 2018 waren we er ook en in vergelijking met toen was de sfeer nu minder gespannen. Zo waren de paramilitairen niet meer aanwezig en zag je weinig politie op straat. De situatie in het land was wel hét onderwerp van gesprek, maar dan alleen in 1 op 1-gesprekken, als men zeker wist dat er verder niemand mee kon luisteren. De onderlinge tegenstellingen blijven voelbaar. Positief is dat bij onze counterpart, de Fundación Crecemos Juntos, meerdere politieke stromingen vertegenwoordigd zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Nicaragua, dan kunt u zich via deze link opgeven voor de maandelijkse Nica-nieuwbrief die gemaakt wordt door de Steungroep Nicaragua.
In deze nieuwsbrief worden ook de activiteiten rond Nicaragua aangekondigd, georganiseerd door bijvoorbeeld stedenbanden of door ´Nicas en Holanda´, het platform voor en door Nicaraguanen in Nederland. Zo is nog tot 31 januari bij het CEDLA in Amsterdam de tentoonstelling ‘Cartooning repression and resistance in Nicaragua’ te zien van de Nicaraguaanse cartoonist Pedro X Molina.
          
Werkbezoek aan La Libertad van 10 t/m 20 november 2019
Zoals gezegd zijn twee bestuursleden van DOS, Jan Smit en Monic Schaapveld, op werkbezoek geweest in La Libertad. Het was een succesvol bezoek. We hebben goed overleg gevoerd met de indieners van nieuwe projecten. En natuurlijk hebben we veel vergaderd met het bestuur van de Fundación Crecemos Juntos. Het was ook goed om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe administratief medewerkster. Nieuwsgierig? Via deze link kunt u het verslag lezen.
 
    
Voortgang nieuwe projecten
Na het beëindigen van het langlopende programma Caminando Juntos, en ook vanwege de onrusten die in april 2018 uitbraken, hadden we al een tijdlang geen projectaanvragen gekregen via onze counterpart. Halverwege vorig jaar kwamen er 5 voorstellen binnen. Tijdens het werkbezoek hebben we de puntjes op de i gezet wat de inhoud en uitvoering betreft. Inmiddels zijn een paar projecten al weer afgerond, zoals de aankoop van een computer en printer voor het kantoor van FC Juntos in La Libertad.
 
                       
                         Administratief medewerkster Yamileth
 
En ook de bouw van de keuken bij de José Reyes Canales-school is afgerond. Alleen moeten daar de deur en het raam nog in, dat was de aannemer vergeten op te nemen in de begroting. Na de grote vakantie als het schooljaar weer begint in februari, gaat de school activiteiten organiseren om fondsen te werven hiervoor.   
 
Voor het zonnepanelen-project wordt nu geïnventariseerd of de boeren in het stroomgebied van de San Miguel-rivier een paneel van 100 Watt of van 200 Watt zouden willen. En hoeveel ze bereid zijn per maand af te betalen, aangezien het om een revolving fund gaat. Het gaat om boeren die 70% hebben uitgevoerd van de bedrijfsplannen die ze samen met het Waterschap Rijn en IJssel hebben opgesteld. Sowieso moeten ze op een milieu-vriendelijke manier omgaan met hun grond, ter bescherming van de San Miguel-rivier die gebruikt wordt voor de inname van drinkwater.
 
                  
           Op weg naar een van de boerderijen die in aanmerking komen voor zonnepanelen

Het gezondheidscentrum had het verzoek voor een echo-apparaat ingediend. Tijdens het werkbezoek heeft de directeur onze vragen hierover op een duidelijke manier beantwoord. We waren alleen vergeten te vragen of er verdiepingscursussen gegeven worden voor de artsen die  het vorige echo-apparaat gewerkt hebben, omdat er met het nieuwe apparaat veel meer kan dan met de vorige. De directeur geeft aan dat hij de artsen op stage zal sturen bij een ziekenhuis waar ze met een soortgelijke apparaat werken.

De aanvraag voor de vervanging van de zinkplaten op het dak van het pand van FC Juntos, de Casa de la Hermandad, is goedgekeurd door het DOS-bestuur. Evenals de vervanging van de watertank. Bijna alle huizen in La Libertad hebben een tank op het dak voor de opslag van drinkwater, want er komt niet iedere dag water uit de kraan. Als de gemeente La Libertad de helft van de kosten van dit project op de rekening van de Fundación Crecemos Juntos heeft gestort, zal DOS ook haar bijdrage overmaken.
Geen goed nieuws van de gemeente Doetinchem
Al sinds de oprichting krijgt de stichting DOS, oftewel Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking, subsidie van de gemeente Doetinchem, bestemd voor voorlichting, campagnes en organisatiekosten. Voor de ondersteuning van projecten organiseert DOS fondswervingsactiviteiten. Door de jaren heen is de subsidie wel lager geworden, de afgelopen jaren bedroeg het zo'n 10.000 Euro.
Bijna alle gemeenten in Nederland zitten in zwaar weer en moeten flink bezuinigen. Zo ook Doetinchem: de gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten dat ze de stedenband met La Libertad wel willen voortzetten, maar dat er geen subsidie beschikbaar gesteld zal worden. DOS betreurt deze beslissing en zal met de gemeente in gesprek gaan hierover.
.
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010