Vreugde-Blijdschap-Joy
 
Pinksteren - vervulling met de Heilige Geest - gedoopt met Gods Vreugde
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Komend weekend vieren we Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Gods vreugde in ons leven!
Veel christenen denken dan aan bovennatuurlijke gaven en tekenen en wonderen.
Maar het geschenk van de Heilige Geest is daar niet in eerste instantie voor bedoeld.
Het doel van de doop/vervulling met de Heilige Geest is ons diep in verbinding met Gods Liefde brengen zodat Gods levensvreugde in ons kan stromen.
Het eerste kenmerk van het werk van de Heilige Geest in ons leven is een toename van Liefde, Blijdschap en Vrede.  Ofwel, meer Levenskracht van God.
 
Video: Goddelijke vreugde ook voor jou!
Deze vervulling van Gods Geest in ons leven is een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Zonder de Heilige Geest is het geloof stoffig, moeizaam en saai.
In deze video ga ik hier dieper op in. Ik eindig met een krachtig gebed die je mee kunt bidden.
https://youtu.be/ugRRFexRk_I
 
 
Lees ook mijn artikel over Pinksteren met een video over 'Hoe ontvang ik de Heilige Geest' op mijn website via onderstaande link.
https://www.leveningod.nl/artikelen/betekenis-feesten/24-betekenis-pinksteren.html
 
Testimonial/verslag workshop Heilige Geest en reactie op bovenstaande video van een van de deelnemers die afgelopen workshop diep is geraakt door Gods vreugde terwijl ze in heel moeilijke omstandigheden zit in haar leven.
 
Geweldig wat een krachtige en heerlijke boodschap, Robert!
Als God ons hart aanraakt, en we herstel in verbinding en relatie met
Hem ontvangen dan wordt alles anders.
Leven zoals God ons bedoeld heeft. Zijn diepe verlangen dat we in innige verbondenheid met Hem leven, ons geluk heeft Hij voor ogen, Hij wil niets liever dan ons gelukkig zien. Leven vanuit Zijn heerlijke liefde.

Zo mooi! Zaterdag tijdens de workshop begon jij Robert voor een ieder
te bidden. De Heilige Geest sprak woorden van leven, genezing, licht en vrijheid door jou heen.
De dragende kracht van de Geest was tastbaar aanwezig.
De kracht van de liefde vrede en de blijdschap.
Bij het bidden gebruikte je de zalfolie.
Het was vanaf dat moment zo zichtbaar en tastbaar wat er gebeurde.
Ik keek en zag gebeuren,
De zalving van de Heilige Geest stroomde.
Het was de zalving die elk juk verbreekt en in vrijheid en blijdschap brengt.
Je raakte een ieder aan met de zalfolie, en de Heilige Geest baande
de weg. Daar waar het juk verbroken werd/wordt werden/worden blokkades opgeheven.
God herstelt herstelde in verbinding.
Liefde vrede en blijdschap braken door, het was de Heilige Geest in Zijn
heerlijke kracht.
Wat een machtige waarheid hoe beroerd of verschrikkelijk je omstandigheden ook zijn mogen.
Als we ons in Zijn liefde veilig weten worden we gedragen en uitgetild
boven al onze omstandigheden.
Dit is een onbegrijpelijk groots mysterie.
Het is het leven vanuit Gods perspectief, het leven vanuit Zijn liefde en gemeenschap en zien in geloof en vertrouwen. God laat zich zien in Zijn woord, in wat Hij ons beloofd heeft ontstaat ons verblijden. De woorden 'Zijn Vreugde is onze kracht', bloeien dan open als een bloem beschenen door het zonlicht.
Dan ontspringt daar zomaar nieuwe levensvreugde.
Het alles vloeit voort uit intimiteit en een liefdevolle relatie met God.
Omstandigheden kunnen onze levensvreugde zo pletten. Het is ook mijn ervaren.
Het blijven zien en verbonden blijven met Jezus, zoals een rank aan de wijnstok is een waar geheimenis.
De aanraking die de Heilige Geest mij bracht, was zo bijzonder.
Mijn omstandigheden zijn zo uiterst moeilijk en mijn hart doet enorm zeer door wat ik meemaak. De Heilige Geest draagt en tilt mij op bijzondere wijze hierdoor heen.
Het is als tussen de scherven staan. In dit staan geniet ik van de liefde de blijdschap en vrede van God. Het is een niet kunnen begrijpen.
Nee, het is geen stoere taal en het zijn geen geestelijke spierballen die ik wil laten zien. Nee het zijn Gods wonderbare geheimenissen, de kracht van Zijn Geest. Deze kracht wordt in grote zwakheid volbracht. Het level is uiterst moeilijk en pijnlijk. De liefde vrede en blijdschap van de Heilige Geest hebben mij gevangen en bekrachtigd.
Gods woord laat mij mijn hoopvolle toekomst zien. God heeft enkel ons geluk voor ogen. Zijn beloften zijn ons gegeven, houdt vast houdt vol en geniet in Zijn liefde in Hem verbonden en geborgen. Hieruit vloeit onze levenskracht. God bewerkt het in ons alle. Hij weet wat wij nodig hebben.
Wees niet bang Ik ben bij je, wat een heerlijke woorden.
Wees gerust, wees stil en kom tot rust bij Mij.
Ik nodig je aan tafel voor de ogen van al je vijanden. Ps 23
Zo gebeurde het mij, de woorden uit Ps 23 mocht ik zien.
Wat heeft God mij enorm laten lachen.
Ik mag gerust zijn en weten dat Hij de uitkomst van dit alles al in gereedheid gebracht heeft.
In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn.
In deze woorden ligt mijn intens genieten in God verborgen.
Elke dag voel ik de momenten van angst, onvermogen, te weinig energie en benauwdheid.
Dreigend staat het elke keer weer tegen mij op.
Dan schuil ik in Zijn liefde daar en aanbid en bemin ik en dank God voor Zijn uitkomst. Dit is de plaats waar ik rustig word.
Hij is mijn perspectief en niet de omstandigheden.
Het klinkt misschien zo makkelijk, weet dat het een groeiproces is met heel veel vallen en opstaan. God is zo liefdevol nabij, een waar genieten mag ik vinden.
Zo dankbaar!! De vreugde van God is onze kracht.

Wat mooi om naar deze boodschap te luisteren.
Het heeft me bekrachtigd en bevestigd.
Halleluja, prijs Jezus.
Kom o Heilige Geest, kom en vul ons hart opnieuw, raak ons aan doorwaai ons, laat Uw zalfolie stromen.
Vernieuw ons door Uw heerlijke kracht. In Jezus naam.
Toon Uw heerlijkheid en verheerlijk U Zelf door ons heen.
Wat vreugde zal dat zijn. - Annemiek
 
Ik wens iedereen een heel fijn en rijk gezegend Pinksterweekend toe.

liefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo

Voor coaching/begeleiding zie: https://agapecoach.nl/
Voor diverse online cursussen/ledensite zie: https://shop.agapecoach.nl/