Onafhankelijk zorgcongres "Vanuit Reflectie naar perfectie" 
Inmiddels hebben zich enkele cliëntenraadsleden van verschillende ziekenhuizen aangemeld en zij zijn uitgenodigd door CZ Zorgverzekeraar om mee te praten over het zorginkoopbeleid. Er is nog ruimte voor uitbreiding van deze 'Kerngroep Zorginkoop.'
 
NCZ zoekt clientenraadsleden van ziekenhuizen die mee willen denken over het inkoopbeleid van CZ Zorgverzekeraar.

CZ Zorgverzekeraar en NCZ willen graag een 'kerngroep' van 5 à 7 personen formeren van clientenraadsleden van ziekenhuizen uit het het werkgebied van CZ.

CZ hoopt dat de dialoog kan bijdragen aan goede beleidsformulering over het inkoopbeleid en de vertaling van dit beleid in lokale ziekenhuissituaties.

De kerngroep kan zowel fysiek als digitaal mee denken.

Een eerste kennismaking en toelichting op het huidige beleid (2018) staat gepland voor de zomer van 2017. In het vierde kwartaal zal het beleid van 2017 geëvalueerd worden en zullen de beleidsplannen voor 2019 besproken worden met de kerngroep.

De hoop en verwachting is dat dit een eerste stap in de goede richting is om wederzijds begrip te creëren, om de dialoog tussen clientenraad en zorgverzekeraar vorm te geven en om clientenraden te betrekken bij zorginkoopbeleid.

Ziekenhuizen uit het werkgebied van CZ zijn:

·         Academisch Ziekenhuis Maastricht
·         Admiraal de Ruyter
·         Albert Schweitzer Ziekenhuis
·         Amphia Ziekenhuis
·         Bernhoven Ziekenhuis
·         Bravis
·         Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
·         Catharina Ziekenhuis
·         Elisabeth-Tweesteden
·         Elkerliek ziekenhuis
·         Ikazia Ziekenhuis
·         Jeroen Bosch Ziekenhuis
·         Maasstadziekenhuis
·         Maasziekenhuis Pantein
·         Maxima Medisch Centrum
·         Haaglanden Medisch Centrum
·         Rijnstate
·         St. Anna Ziekenhuis
·         St. Jans Gasthuis Weert
·         St. Laurentiusziekenhuis Roermond
·         UMC St. Radboud
·         van Weel-Bethesda Ziekenhuis
·         VieCurie
·         Zorgsaam
·         Zuyderland Ziekenhuis

Voor meer informatie en/of aanmelden: 

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter NCZ
E: marika@ncz.nl
T: 0651222505


 
    
WWW.NCZ.NL