eNews | 1 september 2017 | week 36
DEZE WEEK
• Gastspreker
• Verjaardag
• NextGen
• Vrouwensamenkomst
• Suriname
• Jongeren Praise
• HUB
• Programma september
• Sprekers woensdag ovb
• Bijbelschool (MTC)
• IMC2018
• Oudste Suriname 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 36
3 t/m 10 september

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwensamenkomst 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

GROEIEN
 Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Een argument dat mensen soms aanvoeren om de gemeente te verlaten is, “wij groeien niet”. In feite verlaten zij de gemeente, omdat zij ontevreden zijn over het één en ander. Dat kan gebeuren. We kunnen namelijk niet een ieder tevreden stellen. Weer anderen verlaten de gemeente, omdat zij teleurgesteld zijn in een broeder of zuster. Overal waar mensen zijn, kunnen er teleurstellingen zijn. De mensen raken dan verbitterd en zullen in hun nieuwe gemeente vroeg of laat voor problemen zorgen.
Wat bedoelen de mensen met “wij groeien niet”?  Na lang overdenken ben ik tot de conclusie gekomen, dat sommigen met deze woorden bedoelen dat zij geen taak krijgen, die in hun ogen belangrijk is. Of ze krijgen in de gemeente geen “profetie”, die hen een geweldige toekomst belooft of voorzegt. Weer anderen streven naar een voorname positie in de gemeente en zien dat als groei. 
Wat is een voorname positie in de kerk? Is dat voorganger of oudste of diaken zijn? Ik betwijfel dat. Ik denk veeleer dat wij een voorname positie hebben als wij een nauwe en toegewijde relatie met de Heiland hebben. Het voornaamste doel van ons leven is niet om belangrijk te zijn in de ogen van mensen, maar God verheerlijken en genieten van Zijn tegenwoordigheid. Kinderen Gods moeten het verheerlijken van God en het genieten van Zijn tegenwoordigheid als hun voornaamste roeping zien in het Koninkrijk van God.
Hoe kunnen wij God verheerlijken? Ik zal enkele dingen opnoemen. Er zullen misschien nog enkele zijn. Maar ik volsta met onderstaande:
  •  Door een nauwe en toegewijde relatie met God te hebben
  •  Door lofprijzing als een levensstijl te hebben
  •  Door een diep verlangen naar een gebedsleven
  •  Door met uw leven en woorden een getuige te zijn
  •  Door een groot verlangen naar het Woord van God.
Laat ons ophouden met die vrome woorden, “wij groeien niet”. Laat ons veeleer onze eigen samenkomsten niet verzuimen en de broeders en zusters liefhebben, zoals de Here ons liefheeft gehad en liefheeft. 
Wij behoren blij te zijn met de Heer, met onze behoudenis, met onze samenkomsten, met onze broeders en zusters en vooral blij te zijn met het offer van Jezus Christus aan het KRUIS, ook al hebben wij niet een positie, die groot lijkt in de ogen van mensen. 

Gastspreker
Onze voorganger spreekt op zondag 3 september in de Levende Steenkerk te Eindhoven. De dienst begint om 11.00 uur. 
In de Maranathakerk – Amsterdam spreekt om 10.00 uur pastor Philip Habes. In de middagdienst spreekt zendeling Wim Odendaal, aanvang 12.45 uur. 

Verjaardag
Voorganger S.L. Hofwijks zal, met Gods genade, op 16 september zijn 70e verjaardag gedenken. Op 16 september zal hij niet aanwezig zijn. Hij viert zijn jaardag met de gemeente op zondag 17 september. De middagdienst begint om 13.15 uur, zodat een ieder de gelegenheid kan krijgen de voorganger te feliciteren. 

NextGen
De eerste NextGen na de zomervakantie vindt, DV, plaats op vrijdag 29 september. Het wordt wederom een bijzondere bijeenkomst voor en door jongeren. De komende tijd zal er gewerkt worden aan een prachtig en aantrekkelijk programma. Ook zullen wij proberen om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan dit evenement.

Vrouwensamenkomst
Op maandag 4 september is de eerste vrouwenbijeenkomst na de vakantie. De bijeenkomst staat o.l.v. zr. Irma Chin A Sen en begint om 19.30 uur. De vrouwen zijn welkom!

Suriname
Zr. Emma Jones-Burleson vertrekt op maandag 4 september, vanwege familie omstandigheden, naar Suriname.

Jongeren Praise
De Jongeren Praisegroep zal met ingang van de 4e week van oktober de Praise verzorgen in zowel de eerste als de tweede dienst. De Praise van de jongeren zal o.a. geleid worden door Dwight Dissels en Stephanie Joval. 
Het Maranatha Praiseteam o.l.v. pastor Liesdek zal in de overige diensten de Praise verzorgen. 

HUB
De HUB van de Global Church Learning Centrum vindt plaats op 25 en 26 september, in de Maranathakerk – Amsterdam. 
De leraren van deze laatste Hub zijn Dr. Michael Knight, de oprichter en pastor van de Covenant Community Church – Kentucky USA, en de bekende leraar uit Florida, Dr. James Davis. Dr. James Davis is de leider van the Billion Soul Network en the Global  Church Learning Center.
De training is bestemd voor voorgangers en hun leiders. Br. Hans Brunings heeft naar veel voorgangers e.a. uitnodigingsbrieven verzonden. Onze leiders, dus ook groepsleiders, van Maranatha Ministries zijn welkom. Onze eigen leiders zijn vrijgesteld van de betaling van de kosten van euro 50,00. 
Neem gerust contact op met het secretariaat of met Hans Brunings. 
De leiders van onze gemeente krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief. 

Programma september
03 september 10.00 uur – Philip Habes
03 september 12.45 uur – Wim Odendaal
10 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
10 september 12.45 uur – S.L. Hofwijks
17 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
17 september 13.15 uur – S.L. Hofwijks
24 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 september 12.45 uur – S.L. Hofwijks
01 oktober 10.00 uur – John Hofwijks
01 oktober 12.45 uur – Nicole Holder-Ballosingh
01 oktober 19.00 uur – Nicole Holder-Ballosingh

Sprekers woensdagavond ovb
Op woensdagavond hebben wij onze doordeweekse samenkomst met voorbede. De dienst is van 19.30 uur tot 21.00 uur.
De komende periode spreken:
06 september – Lofprijsavond – Gerard Liesdek
13 september – S.L. Hofwijks
20 september – Gustaaf Soekimo
27 september – Mildred Sodikromo
04 oktober – Lofprijsavond – Gerard Liesdek
11 oktober – Gustaaf Soekimo

Bijbelschool (MTC)
De MTC 2017 / 2018 begint, DV, op 16 september. Inschrijving is nog mogelijk.  De lessen worden geopend door pastor Gerard Liesdek. De inschrijfformulieren vindt u in de Infokamer.

IMC2018
De IMC2018 wordt, DV, gehouden van 22 tot 24 maart 2018. Twee sprekers zijn bekend. Dat zijn bishop Earl Johnson uit USA en pastor Samuel Ghiwot uit Ethiopië. 
Pastor Alam, die deze week een bezoek heeft gebracht aan onze voorganger, kan niet aanwezig zijn op de conferentie.

Oudste Suriname
Br. Clife Hiwat, die jarenlang lid is geweest van onze gemeente, is onlangs tot oudste ingezegend van de Tabernacle of Faith and Love – Paramaribo, van apostel Eric Tjin Kon Kiem.

 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl