Hey, Hoe Is Tie?!

Al iets opgevallen? Het is 09u op 09-09-09! Dan roept om 9 leuke linkjes!

[VIDEO] Gave commercial 1
http://bit.ly/3a9wL

[VIDEO] Gave commercial 2
http://bit.ly/2JiRWS

[AUDIO] Het leven is K.U.T.
http://bit.ly/qT26U

[LINK] Wat moppen (om te lachen!)
http://bit.ly/g7G64

[LINK] Mens vs Stier: 0 - 1
http://www.malhanga.com/videosflash/

[VIDEO] Ongeluk bij Russia Got Talent
http://bit.ly/17msH4

[FOTO] OMG 1
http://twitpic.com/gyld5

[FOTO] OMG 2
http://twitpic.com/gyltk

[FOTO] OMG 3
http://bit.ly/IhVjh


Meer grappige foto's op http://stinksok.nl
Meer grappige audio op http://2pat.nl
Meer grappige video's op http://kicken.tv
Meer grappige linkjes op http://dikkedoei.nl