Foto: Op de nieuwjaarsbijeenkomst van CD&V Brugge tekenden Europees president Herman Van Rompuy en Vlaams minister Hilde Crevits present

 

 

 

 

 

 

 

Beste 

2011 is weg in een vingerknip, 2012 is ondertussen al bijna twee maanden aan z'n opmars bezig.   Het voorbije jaar mocht de dienst burgerlijke stand 'Emma' als één van de populairste voornamen optekenen.   De betekenis van deze naam is 'groot en geweldig'.   Een veelbelovende naam die wellicht ook een voorbode was van 2012.   Dit jaar staat volgens de Chinezen immers in het teken van de draak. En... een draak staat voor geluk... een groot jaar dat zich ertoe leent om nieuwe zaken in beweging te zetten. Europees president Herman Van Rompuy schonk aan alle staatsleiders het boek 'Geluk', the world book of happiness, als nieuwjaarscadeau. Van Rompuy pleit ervoor om geluk bovenaan de politieke agenda te plaatsen.   Samen met nog 600 anderen hoorde ik hem dit vertellen tijdens de fel gesmaakte nieuwjaarsontmoeting van CD&V Brugge.   

Uit een recent onderzoek (Stadsmonitor 2011) blijkt dat maar liefst 86 % van de Bruggelingen tevreden is over hun stad. 8 op de 10 ondervraagden vindt ook dat er voldoende groen aanwezig is in de buurt.   Als groenschepen ben ik dan ook zeer tevreden met dit rapport. Het sterkt mij, en de groendienst in het bijzonder, in onze aanpak van Brugges groene ruimtes. Hierbij blijven we het luisterend oor hanteren voor wat de Bruggeling aan groen in zijn stad vindt. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat meer dan 70 % tevreden is over de dienstverlening van haar stadsdiensten.   De tevredenheidsmeting van de diensten bevolking en burgerlijke stand beaamt dit. Voor 9 op de 10 Bruggelingen voldoen de diensten aan de verwachtingen. Dit willen we in de toekomst behouden. Daarom onderzoeken we hoe openingstijden en wachtijsysteem nog meer kunnen aansluiten op die verwachtingen.

'K en Brugge in m'n erte, de schoanste stad van 't land, zong Benny Scott ooit.   Brugge blijft schoon... een stad die blijft b(l)oeien! Tijd voor een (carnavals)feestje dus!

Franky Demon

Stedelijk fietsnetwerk in volle groei 

Het fiets- en wandelpad 'Kerkebeekpad' in Sint-Michiels kreeg een update. In het kader van de uitwerking van de achtste fase van het mobiliteitsplan, werd het pad -tussen de doorsteek naar de Rijselstraat en het Boudewijn Seapark- heraangelegd. De leerlingen van de gemeenteschool Sint-Michiels en basisschool Immaculata mochten het pad samen infietsen.

Foto: Leerlingen van de omliggende scholen zijn blij met het heraangelegd Kerkebeekpad 

 


Stationsplein krijgt een muur van water

Het schepencollege gaf groen licht aan de firma Persyn voor de bouw van een waterpartij op het stationsplein. De NMBS, de stad Brugge en de TMVW zullen samen de kosten dragen. De waterpartij wordt een aangename aanvulling op het grote open plein. Tussen de fonteinen in kan er gekuierd en gespeeld worden. Misschien een leuk ideetje voor de stadsparken?

Foto: Simulatiefoto van de fonteinen op het stationsplein


SAK's (Studie-en actiecomités) in de bres voor hun deelgemeente

Dankzij de volharding van het SAK van Sint-Michiels konden de voetpaden en het frisse groen in de Godelievewijk eindelijk afgerond worden.

Het SAK van Zeebrugge evalueerde de toestand van de fiets- en voetpaden langs de Zeebrugse kustbaan.   De groendienst zal er het aanwezige groen grondig aanpakken.

De 'drie koningen' van het SAK van Sint-Kruis voerden actie tegen enkele pijnpunten in het Dampoortkwartier. De vraag naar meer parkeerplaatsen en een speelbos in de Gulden Kamer wordt aangepakt.

In de Rustenburgwijk te Sint-Pieters zorgden vruchtdragende notenbomen voor heel wat overlast (groenafval en reukginder).   Op vraag van het SAK en de buurt werden de bomen geveld.

Foto: Het SAK van Sint-Kruis voerde ludieke actie

 

 

 

 

Stadhuis in de ban van Valentijn

"Juffrouw, Thijs is verliefd op jou!" Zo begon het cupidoverhaal in de derde kleuterklas van de Maalse kleuterschool Kantelberg. Het leek voor de juffen een goede uitvalsbasis om tijdens de eerste weken van februari rond Valentijn te werken. Verliefdheid werd vanuit verschillende facetten belicht. Zelf mocht ik twaalf kleuterkoppels trouwen. Jong geleerd is oud gedaan, toch?

Van de volwassen trouwers kreeg ik het volgende briefje: "Bedankt voor de mooie speech op onze trouwdag. Wij hebben deze gewoon ingekaderd en samen met de trouwfoto staat hij in onze woonkamer te 'blinken'."
Jeanne en Jan

En van de nog iets langer getrouwden kreeg ik volgende reactie op hun gouden huwelijksjubileum: "Dank voor de schitterende wijze waarop jij ons 'examen' afnam."
Dora en Jules

Foto: Kleuters van VBS Kantelberg stappen in het huwelijksbootje     Brugge, binnenkort dan toch z'n WK voetbal?

Met kleine mini-pitches (afgebakende mini-voetbalvelden) in de deelgemeentes willen we de jeugd aanzetten tot voetballen. Bovendien is het een sportieve manier om de buurt dichter bij elkaar te brengen. Mini-pitches zijn 'hot' en er is heel wat vraag naar. De stedelijke jeugdraad vroeg om het aantal mini-pitches uit te breiden. Naast de inplanting van de mini-pitch in de Koude Keuken denken we ook al vooruit: de parking van de GB in Christus-Koning, naast het VTI rechtover het Albertpark en de Entrepotsite behoren tot de mogelijkheden.

 

 


   Skaters laten van zich horen en... worden gehoord

Zoon van gemeenteraadslid Guy Rogissart, Jonas (19), is een fervent skater.  Geregeld maakt hij jumps in het skatepark aan het Entrepot.  Maar het mag voor hem best wel iets meer zijn.  "In de winter blijven we immers wat op onze honger zitten", zegt hij.  Voor de gemeenteraad van november voerde Jonas met enkele skaters actie voor een indoorskatepark. Een werkgroep skate werd in het leven geroepen en bekijkt de mogelijkheid hiervan. In nauw overleg tussen groendienst en deze werkgroep krijgt het skatepark aan het Entrepot in de lente alvast een upgrade met nieuwe toestellen.  Hiervoor trekt het stadsbestuur 100.000 euro uit. Wordt vervolgd.

Groendienst lost verwachtingen in

Bruggelingen en bomen, ze vormen niet altijd een even geslaagd huwelijk. Bepaalde inwoners zijn enthousiast, anderen eerder gematigd.   Feit is dat de groendienst steeds zoekt naar een mooi compromis.   Ik liet het snoeibudget verhogen met 62.500 euro (tot 100.000 euro) om ervoor te zorgen dat bomen op tijd en stond worden bijgesnoeid, zodat overlast beperkt blijft.

Over het groenaanleg kregen mijn diensten overigens ook een pluim:

"Hartelijk dank voor het mooie parkje in de Cornelis-Everaartstraat in plaats van het koude betonnen platform dat plaats gemaakt heeft voor mooi gras."
Lisette

 


Tevredenheidsmeting burgerzaken positief eindrapport

Als gemeenteraadslid was ik reeds lang vragende partij om tevredenheidsmetingen in stadsdiensten te organiseren.   Met een grootse tevredenheidsmeting door onze diensten werd de aangeboden service van de diensten bevolking en burgerlijke stand gescreend.   De diensten slaagden met grote onderscheiding. Nu gaan we nog werken aan een wachtrijsysteem en ook de openingsuren klantvriendelijker maken.

Een recente realisatie bij de dienst burgerzaken is ook een nieuw design voor de gemeenteafdeling van Sint-Kruis.

Foto: Medewerkers van de dienst burgerlijke stand

 


Zorg voor funeraire parels gaat verder

Op de nieuwjaarsmeeting blikte de commissie voor graftekens terug op het voorbije werkjaar en werd een blik geworpen op wat komen gaat. Heel wat werken in Sint-Kruis en Dudzele zullen dit jaar door restaurateur Thienpont worden aangepakt. Dit jaar zal het funerair erfgoed ook digitaal kunnen geraadpleegd worden.

Foto: De stedelijke commissie voor graftekens    Unieke terrassen rond vijver Park Bloemenoord

Nadat eerder het verenigingsleven een nieuwe infrastructuur kreeg in de Xaverianenstraat, kreeg ook het park Bloemenoord te Sint-Michiels een update.   Vlonders (banken en terrassen) in hardhout omboorden de vijver.   De leerlingen van de aanpalende basisschool Immaculata komen er geregeld sporten en zijn alvast tevreden met de unieke en eigentijdse terrassen.

Foto: Leerlingen van de lagere afdeling van Immaculata op de houten vlonders


Enkele worpen vooruit voor het Brugse krachtbal

Nadat we eerder krachtbalclub Robland twee nieuwe speelvelden op de Sint-Michielse Xaverianensite bezorgden, blijven ook de krachtbalclubs van Male en Dudzele niet achter.   Op de nieuwjaarsreceptie van Male mocht ik aankondigen dat we een nieuwe toegangspoort voor hen voorzien en in Dudzele kon krachtbalclub Noordster twee nieuwe dugouts (zitcabines) in gebruik nemen.

Foto: De Dudzeelse krachtbalclub Noordster bij de fonkelnieuwe dugouts

 

Verjongingskuur voor Sint-Jozef

Het schepencollege gaf het startschot voor de aanleg van het speelplein in de Paul Devauxstraat in Sint-Jozef. Zowel kinderen als ouderen zullen er plezier vinden. De ontwerpen werden na verschillende inspraak- en terugkoppelingsmomenten door de groendienst uitgewerkt. Een kijkje waard! Ook de inrichting van het speelplein in de Emile en Dora Rommelaerestraat kreeg groen licht.

Foto: Ontwerpplan speelplein Emile en Dora Rommelaerestraat


Karel Danneels (62) uit Dudzele won dit jaar de wedstrijd 'Krak van je gemeente'. Hij rijfde maar liefst 52 % van de stemmen binnen. Niet verwonderlijk want Karel engageert zich in 7 verenigingen, onder meer in de commissie van graftekens. "Op het kerkhof van Dudzele sta ik er in voor de inventarisatie van de waardevolle grafmonumenten", klinkt het. Het meest fier is Karel op de uitbouw van de Heemkring en het Museum "De Groene Tente" in Dudzele. Karel is ook een echte familieman: samen met Rita Letellier heeft hij 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Van harte proficiat met 'De Brugsche Tot'!

Foto: 'Krak van de gemeente' Karel Danneels

 


        Oude spoorwegberm krijgt groene schwung

Met een eigentijds ontwerp wil de groendienst de oubollige spoorwegbedding op de Blankenbergse Dijk te Sint-Pieters omvormen tot een eigentijdse wandel- en fietsverbinding met speelvoorzieningen en zitplaatsen in een natuurrijk groen lint. De werken zijn in volle gang.

Foto: Werken aan de spoorwegberm zijn gestart


     Eén zwaluw maakt de lente niet... of... toch wel?

Vogelbescherming Vlaanderen koos de gierzwaluw tot vogel van 2012. Brugge wil niet achterblijven en ondersteunt tal van acties voor het behoud van de gierzwaluwenpopulatie in Brugge. Burgers die onderdak geven aan gierzwaluwen krijgen onder meer een financieel ruggensteuntje. Geert Vandamme (53) uit Sint-Kruis is één van de 109 aanvragers: "Reeds vijf jaar kom ik in aanmerking voor deze premie. Dit jaar was dit voor vijf nesten in de koeienstal."

Foto: Geert Vandamme krijgt jaarlijks een gierzwaluwpremie


 


Sint-Donaaspark beste park van Vlaanderen

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) bekroonde de beste gemeentelijke groen- en pesticidenvrije projecten en bloemenrealisaties van Vlaanderen in 2011. De vakjury van het wedstrijdonderdeel Groene Gemeente was van mening dat in de categorie 'parken' het Brugse project Sint-Donaaspark in Zeebrugge een eerste plaats verdiende.

Foto: Het Sint-Donaaspark sleepte de eerste prijs in de wacht


De voorbije maanden was ik present op diverse events:

Opening van de kerstmarkten in binnenstad, Assebroek en Lissewege - Kerstboomverbrandingen in Assebroek en Sint-Michiels - Nieuwjaarsrecepties van diverse handelskringen, het feestcomité van Dudzele, krachtbal Male, Voetbal Jong Male - Damesbond Bakkers Brugge, Kazou, Pasar-afdelingen, CD&V Male - Schlagerfestival - Brugs Bierfestival - Vernissage van kunstkring Iris - ...

Foto: Nieuwjaarsbijeenkomst van Handelskring Langestraat

 

Interactief theater | 3 maart | 14 uur | Het Entrepot

Een theater voor kinderen (tussen 6 en 14 jaar) én hun ouders. Een voorstelling waar u rondom het decor zit, u maakt zelf deel uit van het decor. U zal zelf bepalen waar het met het theater naartoe gaat, hoe ziet u de toekomst, wat denkt u van uw vrije tijd, ...? Uw mening telt. Genieten en meespelen met 'Wie kopieert van wie?'Foto: Start Ronde Van Vlaanderen 2011

 

Brugge is dé ideale plek om eens buiten te vliegen.   Een greep uit het mega-aanbod:

15 > 19 februari | 'Best of the West' indoor skating | Beurshalle | Meer info...

19 > 25 februari | Jeugdfilmfestival | Lumière |
Meer info...


25 februari | 'Ik vrijwillig' | Markt Brugge | Meer info...

25 februari Carnavalstoet Zeebrugge | Meer info...

3 maart | Driedaagse wielerwedstrijd 'Johan Museeuw Classics' | Rit Brugge - Kortrijk - Bellegem | Meer info...

3 maart | Concert 'The bare necessities' | Godelievekerk Sint-Michiels | Meer info...

3 maart | Carnavalstoet Brugge | Meer info...

17 maart | Carnavalstoet Lissewege | Meer info...

18 maart | Dag van de Zorg | Meer info...

1 april | Ronde Van Vlaanderen | Start Markt |
Meer info...


Foto: Nieuwjaarsreceptie Bruggelingen

 

 

 

 


Stadhuis
| Burg 12 | 8000 Brugge
Tel.: 050 44 81 25
schepen.demon@brugge.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak