Studiereis Weimar
Geachte heer, geachte mevrouw
 
Over enkele dagen staat de studiereis naar Weimar gepland. Daarover melden we graag volgende drie punten: 
1.
 Naar aanleiding van het coronavirus, hebben wij ons de vraag gesteld of we de reis kunnen laten doorgaan. 
We consulteerden het ministerie van onderwijs. De richtlijn luidt als volgt:

  • Raadpleeg het meest recente reisadvies op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Let op specifieke adviezen voor besmette landen of regio's.
Het advies van het ministerie van buitenlandse zaken stelt op dit moment:
  •  Er zijn gevallen van het coronavirus Covid-19 in Duitsland bekend. Het wordt aanbevolen om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen, en/of de instructies op de site van het Duitse Ministerie van volksgezondheid:
In Thüringen, de deelstaat waarin Weimar en Buchenwald liggen, zijn momenteel 2 gevallen van coronavirusbesmetting gekend. Nergens is een negatief reisadvies te vinden. Alle activiteiten kunnen er gewoon doorgaan.
In het directieteam beslisten we de reis naar Weimar te laten doorgaan.
De directie wil echter niemand verplichten deel te nemen aan de reis. Ouders kunnen ervoor kiezen hun dochter of zoon niet te laten deelnemen aan de reis. Ze verwittigen dan de beide begeleidende leerkrachten en de directeur. De leerlingen komen dan uiteraard gewoon naar school. Leerlingen met symptomen blijven uiteraard thuis.
Mochten de richtlijnen van het ministerie van onderwijs/buitenlandse zaken/volksgezondheid veranderen, dan verandert ook onze beslissing.

2. 
In voorbereiding op deze reis zijn we met alle deelnemers tweemaal samengekomen: één keer voor een infossessie rond praktische regelingen (kamers, eten, etc.) en een tweede keer om samen naar de film “De Slag om Leuven “ te kijken.
 
De leerlingen ontvangen donderdag ook een boekje met praktische informatie en wat historische achtergrond over Weimar en Buchenwald. In bijlage vindt u de digitale versie ervan.
 

3.
Verder willen wij ook de avondregeling onder de aandacht brengen. Deze studieweek is intens: rondleidingen, actieve workshops, bezoek aan een concentratiekamp, debatten enz. Zowel de leerlingen als leerkrachten zullen hun energie goed kunnen gebruiken. Een goede nachtrust is dus van belang.
 
Daarom spraken wij met de leerlingen af ten laatste om 23 uur in hun kamer te zijn en uiterlijk om 23u30 te gaan slapen. Indien een leerling na dit uur echt nog naar buiten wil, treffen we een aparte regeling. De leerling moet in dat geval naam en uur van vertrek én terugkomst op een daartoe voorzien blad noteren en aftekenen.
 
Met dat schrijven neemt de leerling zijn/haar verantwoordelijkheid zich ook dan te gedragen en ook dan geen misbruik te maken van alcohol, laat staan drugs.  Van zodra we vaststellen dat de betrokken leerling dit niet kan waarmaken, is het hem/haar die week niet langer toegestaan om het gebouw na 23:30 nog te verlaten.
 
Deze regeling is tot stand gekomen vanuit twee perspectieven: enerzijds het gedeelde streven naar een min of meer gelijklopende aanpak voor de drie deelnemende scholen. Ten tweede kadert dit in een belangrijke pedagogische waarde van onze school, namelijk de leerling geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid te gunnen. Wij geloven immers dat op het einde van het middelbaar een leerling met deze verantwoordelijkheid moet kunnen omgaan. Indien dit op individuele basis niet het geval blijkt, geldt zonder meer de boven vermelde beperking. Ook uw zoon / dochter is hiervan op de hoogte.
 
Wij danken u alvast voor uw begrip en vriendelijke medewerking en kijken intussen uit naar deze studiereis in het gezelschap van uw zoon / dochter.
 
Graag tot zondag om 07:45 op de Bodart-Parking.
 
Vriendelijke groet,
 
Sammy Ben Yakoub en Ingrid Vanden Berk, begeleidende leerkrachten
Frank Baeyens, directeur
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer
sammy.benyakoub@hdc.ksleuven.be
ingrid.vandenberk@hdc.ksleuven.be

 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be