NCZ nieuws:

  •  NCZ Pilot Cliëntenraad intensief betrekken bij Gastvrijheid van start Zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht, IFC-groep en NCZ starten met een pilot waarbij de cliëntenraad optimaal betrokken wordt bij het gastvrijheidsonderzoek. Goede voorbereiding, afspraken en coördinatie zijn van essentieel belang om het onderzoek en de implementatie tot een succes te maken. Zorgkantoor VGZ volgt het onderzoek en is benieuwd naar de resultaten omdat zij ook veel belang hechten aan inzicht in cliëntwaarderingen. Zij zijn ook positief over de mogelijkheden van de Gastvrijheidsbarometer...
  •  Landelijk Congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering! Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) en LOC, Zeggenschap in zorg, versterken, door mee te werken aan Waardigheid en trots, de positie èn de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties. Dit is volgens het plan van (VWS) dat zich richt op verbetering van de verpleeghuiszorg door de kwaliteit van leven van de cliënt en de relatie met naasten en zorgmedewerkers, centraal te stellen. Reserveer de datum maandag 9 oktober 2017 in uw agenda! 
  •  Het NCZ Magazine 2017 is uit en kunt u binnenkort per post en digitaal tegemoet zien!
Algemeen nieuws:
  • Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Met dit voorstel van wet wordt uitvoering gegeven aan een aantal moties van de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Het voorstel schept aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders. Het voorstel schrijft het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen niet voor...
  • Zorgverzekeraars schetsen contouren inkoopbeleid Wlz Het kwaliteitskader is de basis voor de dialoog, er komen regionale tariefpercentages en meerjarige overeenkomsten en er wordt gewerkt aan persoonsvolgende bekostiging. Dat zijn de belangrijkste randvoorwaarden die Zorgverzekeraars Nederland schetst voor de contractering van langdurige zorg voor 2018. De zorgkantoren van de verschillende verzekeraars hebben samen de eerste contouren voor het landelijke kader voor de zorgcontractering 2018 opgesteld en gepubliceerd in het document ‘Samen waarde toevoegen voor klanten’...
  • Nieuwe bekostiging stimuleert samenwerking in de Eerstelijns Gezondheidszorg De nieuwe bekostiging moet de samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, eerstelijnszorgcentra, gezondheidscentra en andere zorgaanbieders versterken. Ze krijgen geld voor het organiseren van de samenwerking en de infrastructuur. Daar bestaan nu ook al twee vormen van bekostiging voor: de zogeheten GEZ-bekostiging voor geïntegreerde gezondheidscentra en de ketenzorg-dbc’s... 
NCZ Academie: 
 
    
 
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief.