DenL Nieuws Support januari 2017
www.denl-business-support.nl
Waarom het beoordelingsgesprek oude stijl niet werkt
Dé HR-verwachting voor 2017? Dat we afscheid nemen van het beoordelingsgesprek oude stijl. Het druist namelijk in tegen hoe onze hersenen werken, zeggen Amerikaanse neurowetenschappers. Ofwel: het werkt niet.
 
Bij het Amerikaanse ERE Media verzuchten ze met vereende krachten: het jaarlijkse beoordelingsgesprek moet gaan, Hun motivatie? De wereld verandert zó snel dat het geen zin meer heeft om mensen na een jaar nog feedback te geven op wat er destijds is gebeurd. Het is te lang geleden, het speelveld is al teveel veranderd om de feedback nog relevant te laten zijn.
 
 
 
'Schat wil jij mijn fiscaal partner worden?'
Als u fiscaal gezien elkaars partner bent, heeft dit diverse gevolgen. Maar wanneer bent u eigenlijk elkaars partner en kunt u hierin zelf sturen? Wat zijn de voor- en nadelen?
 
Fiscaal partner als ... U bent fiscaal gezien elkaars partner als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft

 
Schenk- en erfbelasting
Per 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000 voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag is met twee jaar verlengd en vastgesteld op vijf jaar.

    
   Uitleg lage-inkomensvoordeel
   Naast het loonkostenvoordeel (LKV), introduceert de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ook het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimumloon verdienen. De ingangsdatum van het LIV is 1 januari 2017.

      
     Wet aanpak Schijnconstructies: aanpassingen 2017
     Vanaf 1 januari 2017 wordt de Wet Aanpak Schijnconstructies aangescherpt. Zo moeten werkgevers vanaf dat moment het volledige minimumloon betalen.
      
     De belangrijkste wijzigingen per 2017:
     Vanaf 1 januari 2017 zijn werkgevers verplicht het volledige minimumloon uit te keren. Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen, zijn verboden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het inhouden van maaltijdkosten of verzekeringspremies op het loon. Alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen mogen nog worden ingehouden, zoals belastingen en premies.
      
     Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn wel mogelijk, mits deze inhoudingen maximaal 25 procent van het minimumloon bedragen. De werknemer moet hiervoor een schriftelijke volmacht aan de werknemer geven.
      
        
        
       U kunt ons nu ook volgen via facebook en twitter. 
        
              
        
        
       DenL Business Support B.V. - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
       T +31 (0)35 68 34 663 - contact@DenL-Business-Support.nl
        
       Vragen opmerkingen of suggesties? Mail contact@DenL-Business-Support.nl.
       Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de DenLNieuwsbrief! Klik hier !