______________________________________________________

12 mei 2019 – nummer 382

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

VIERINGEN

De diensten in de maand mei staan in het teken van de vraag: hoe ga je om met dat paasevangelie van bevrijding? Heeft dat ook vandaag nog kracht? 
Zondag 12 mei is ds. Joop Jansen Schoonhoven weer eens terug in onze wijk.
Zondag 19 mei gaat ds. Tineke Dronkert voor.
Op zondag 26 mei is het koor Credo bij ons te gast tijdens een dienst van Schrift en Tafel.


Dienstvoorbereiding

De eerstvolgende keer is woensdag 15 mei om 19.00 uur; de tekst is dan Johannes 13, 31-35.

http://www.pknzeistwest.nl/images/190519cantateflyerdigitaal_150.jpgAvonddienst met cantate van Bach

Zondag 19 mei 2019 om 19.30 uur,
Grote Kerk, Hoofdstaat 115, Driebergen
Avonddienst met cantate 68 ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bach heeft de cantate ‘Also hat Gott die Welt geliebt’voor Tweede Pinksterdag van het jaar 1725 gecomponeerd. De titel van de cantate komt uit Johannes 3:16-21 de evangelielezing voor Tweede Pinksterdag. De boodschap die Bach met deze cantate wil uitdrukken is die van Gods liefde voor de wereld en de betekenis van Jezus’ woorden en daden voor de mensheid.
De cantate bestaat uit vijf delen met een symmetrische opbouw: koor – aria – recitatief – aria – koor. In het beginkoor pakt Bach groot uit. De vreugde van het Pinksterfeest is te horen in het dansende siciliano-ritme met drie hobo’s in het orkest. In de sopraanaria schittert niet alleen de sopraan maar ook de violoncello piccolo, die een extra, hoger gestemde snaar dan de gebruikelijke cello heeft. Het korte recitatief vormt het centrale deel van de cantate: Jezus’ rol als bemiddelaar tussen God en mens. Vrolijk klinkt ook de basaria, al was het alleen al door de drie hobo’s die mee spelen. Anders dan meestal bij Bach bestaat het slotdeel niet uit een koraal maar uit een prachtige dubbelfuga voor koor en orkest. Om Maarten ’t Hart, schrijver en Bachkenner te citeren: ‘Één van de heerlijkste cantates’.
De cantate wordt uitgevoerd door het Cantatekoor en –orkest Driebergen met vocale solisten o.l.v. Margo van Biezen. Voorganger in de dienst is ds. Trinette Verhoeven.
De toegang is gratis, er is een collecte na afloop.
U bent van harte welkom.

GOED OM TE WETEN

Uit de wijkkerkenraad van 15 april 2019

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifKees de Koning en Hanneke van Dooren van de Werkgroep Vieringen zijn namens de werkgroep aanwezig om over hun ervaringen van het afgelopen jaar te vertellen. Het voornemen van afwisseling in diensten is redelijk waargemaakt. Het thema ‘geloofsbelijdenis’ is aangekaart, o.a. samen met Tineke. De laatste tijd is de werkgroep druk bezig geweest met het invullen van de vieringen in de Stille Week. Het beleidsplan biedt in het algemeen veel aanknoping. Wat betreft de personele bezetting van de werkgroep zijn ze nog op zoek naar een jonger lid. De animo voor de dienstvoorbereiding op woensdagavond is bemoedigend. Kunnen we de themadiensten weer eens op de agenda krijgen? Ook het in een aparte ruimte napraten na een viering hoort daarbij.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifIn het algemeen heeft Tineke veel genoegen beleefd aan en inspiratie geput uit de hele voorbereiding rond de Veertigdagentijd.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifOver Geloofsbelijdenis komt er een middag of avond met uitleg.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifHuiskamergesprekken: is er behoefte aan revitalisering? 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifTineke is gevraagd om het consulentschap in te vullen m.b.t. de a.s. vacature in Oosterkerk. Behalve ds. Knevel vertrekken overigens binnenkort ook ds. van Ekris (Bethel) en ds. Lustig (Pniël).

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifMiriam heeft contact gehad met jongerenwerker De Bron/Bethel; er wordt gekeken waar er kan worden samengewerkt. Op 12 april was er JeS, de tienergroep die ZW samen met Noorderlicht onderhoudt. Er haakte nu ook 1 tiener uit de Bron aan. De groep telde dit keer 7 tieners! Op 2 april was er de gespreksgroep jonge ouders; het contact met de ouders is goed.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifGAK/HAK, voortgang vereniging: CCBB heeft ingestemd. Breed Moderamen van de Classis vergadert nu nog over besluit.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifLo van Yperen en Rianne Hoetink nemen zitting in het College van Diakenen en Piet Jan Keijmel wordt afgevaardigd naar het College van Kerkrentmeesters. 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifVoor het vervolg van het groot onderhoud zullen via acties een gedeelte van de kosten moeten binnenhalen. De reserve in de wijkkas is niet meer voldoende. De prognose is dat in juni verder wordt gegaan met fase 3. Wellicht zullen we 1 à 2 zondagen naar elders moeten uitwijken.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pbul.gifHet preekrooster 2020 is goedgekeurd. Binnenkort op de website. Dank gaat uit naar Aly Engberts.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Berichtje van Cobi de Bonte

Gerard van Heiningen werd vorige week in het KC gebeld door Cobi de Bonte (vanuit Kaapstad). 
In het verleden heeft onze wijkgemeente haar geholpen. 
Zij wilde graag wat schrijven hoe het een en ander gegaan is.

Dag meneer Gerard van Heiningen,

Wat fijn dat ik u nog getroffen heb, zodat ik mijn mail kan schrijven. 
In 2010 is Kerk in Actie gestopt om dit project te steunen. En ik ben niet erg goed in het vinden van sponsors. Wat ik wel heb gekregen is een bakkerij. In 2011 van Cordaid en Share4more. 
Toen begonnen de problemen pas goed, want iedereen heeft geprobeerd mij die bakkerij te ontfutselen. Daardoor moest ik een paar keer verhuizen en draaien wij nog steeds niet. maar opgeven is verliezen, dus dat doe ik niet. 
Bij deze wilde ik jullie heel erg hartelijk bedanken voor de steun die ik van jullie gekregen heb. 

Toen in 2010 het bestuur hier besloot, om de stichting op te heffen zijn de actua naar een crèche gegaan, zoals de container en het huis, wat we gebouwd hebben na de brand in 2007. 
Doordat ik hier nog steeds ben, word mij nog steeds roddels verteld en werd er gezegd dat de crèche niet meer functioneerde en dat de container verkocht zou worden. Dat mag niet, het is bestemd voor de community, en moet zo worden gebruikt. Gelukkig heb ik daar een stokje voor kunnen steken en heb ik het weer terug gekregen. Dus dat wilde ik jullie even laten weten, want dat huis is voornamelijk door jullie donaties betaald. 
Ik ben al die tijd doorgegaan, hoewel op erg kleine schaal met mijn werk in Barcelona. 
Er is ook nog een brief, geschreven door een jongeman, die ik zal sturen, maar die brief moet eerst worden gescant, en daarvoor heb ik de mogelijkheid niet, dus dat komt later. 
Een prettige vakantie toegewenst en vriendelijke groeten! 
Cobi de Bonte 
www.stichtingubuntu.com

Opbrengst collectes en FairTrade

http://www.pknzeistwest.nl/images/geld_150.jpgDe opbrengsten van de collectes van zondag 28 april 2019 zijn:

- Diaconie € 115,60
- Plaatsel.gemeente € 115,25
- Missionair werk en Kerkgroei (Kerk in actie, Syrie) € 244,35

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

 

* De bloemen van zondag 28 april zijn met een hartelijke felicitatie gegaan naar Arie en Jannie Goedhart. Zij waren eind april 50 jaar getrouwd. 

Bedankjes 

* Wij willen de gemeente hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die we mochten ontvangen t.g.v. ons 50-jarig huwelijk.
Ze hebben een mooi plaatsje gekregen in onze kamer en we genieten ervan.
Hartelijke groet, Arie en Janny Goedhart.  

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

ACTIVITEITEN               

De missen van Schubert

http://www.pknzeistwest.nl/images/schubert_150.jpgFranz Schubert schreef 6 missen, maar horen we ze ooit?
Ze zitten vol verlangen naar vrede, vol melancholie en vooral vol prachtige muziek.
Op woensdag 22 en woensdag 29 mei staan de vijfde en zesde mis van Schubert centraal.
Op een toegankelijke manier zal ik de missen bespreken en natuurlijk laat ik ze horen.
22 mei: Mis nummer 5.
29 mei: Mis nummer 6.

Tijd : Beide avonden beginnen om 20,00u en duren tot rond 21,30u.
Plaats : Kerkelijk centrum Zeist-west. 
De toegang is vrij.

Voor meer informatie kunt u mailen naar gertjaap.kardol@ziggo.nl of tel. 030 6957643.

 

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/huismeestertimonpage1_462.jpgAan zanglustigen en belangstellenden!

Een groepje zangers uit een opgeheven koor onderzoekt mogelijkheden om verder te kunnen zingen onder leiding van Carlijn Budde.

Er is een voorlopige verkenning gepland in mei.
Ø We nodigen je uit om op drie maandagavonden te komen zingen onder leiding van Carlijn 
Ø op 13 en 20 en 27 mei
Ø 19.45u inloop | 20.00 – 21.15 uur zingen | 
Ø op 13 mei om 21.15 uur: informatierondje en gesprek
Ø op 27 mei om 21.15 uur: peiling – hoe gaan we verder? 

De plaats van samenkomst is nog niet bekend, die hoor je nog. 

Info en aanmelding: 
e-mail Anton Stegeman: antonstegeman@live.nl
Fijn als je deze uitnodiging doorstuurt of verspreidt.

 

Expositie Bonhoeffer75

Volgend jaar is er veel aandacht voor Dietrich Bonhoeffer. 
Rond Bonhoeffer is er een 'reis-expositie' georganiseerd, met begeleidend materiaal in de vorm van gedichten en liederen. 
Deze expositie is in Zeist te bezichtigen in de Oosterkerk. 
Op zaterdag 4 mei om 10:00 uur openen we de expositie. 
De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 4 mei van 10:00 uur tot 16:00 uur en op de zondagen in de maand mei van c.a. 11:00 uur tot c.a. 13:00 uur. 
Voor meer info:  www.oosterkerkzeist.nl/2019/04/29/reisexpositie-bonhoeffer75/ 

Eerder verschenen

 

Koninklijke Onderscheiding Gerard van Heiningen Op vrijdag 26 april is Gerard van Heiningen door burgemeester Jansen namens de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerard heeft deze benoeming van harte verdiend door al zijn werk voor de kerk in de meest uiteenlopende taken, van bestuurder, ouderling kerkrentmeester tot beheerder van het Kerkelijk Centrum.

Rondleiding en lunch in Gods Werkhof Bij het dorpje Werkhoven ligt een mooi rustiek klooster. Het ligt daar als een pareltje in het landschap. Enkele gemeenteleden van Zeist-West nodigen jullie uit om kennis te maken met dit mooie (en vrij nieuwe) kloostercomplex. Dat kan op zaterdag 25 mei 2019 van 10.00 tot 14.00 uur.

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring