Coronavirus HDC: Update 2, Alle Jaren
Beste leerlingen
Beste medewerkers
Beste ouders
 
Zoals daarnet gemeld, werden gisterennamiddag, maandag 02/03, 2 leerlingen van onze school getest op het coronavirus.

Ik heb net bericht gekregen: geen van beide leerlingen, en geen van de overige gezinsleden, is besmet met het coronavirus.
 
Het schoolleven kan dus zijn gewone gangetje gaan.
Daarbij blijven we ons aan houden aan de voorgeschreven preventieve maatregelen:
o   Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
o   Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
o   Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
o   Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
o   Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
o   Vermijd nauw contact met zieke personen.
o   Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
o   Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
o   Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.
 
Uiteraard houden we u op de hoogte mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.
 
Vriendelijke groeten
 
Frank Baeyens
Directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be