Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief NGK juni 2018
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
Van de voorzitter
Wat een prachtig voorjaar hebben we en wat een fantastisch weer hadden we op de smeedmanifestatie in Landgraaf. Volgens mij kunnen we allemaal terugkijken op een zeer geslaagde manifestatie. Veel dank voor Miko en de evenementencommissie, die er toch voor een groot deel voor hebben gezorgd dat het zo succesvol is verlopen. 
 
Circa 50 vuren en aambeelden en 3 smeedhamers! Dank aan Teus en Jurgen voor het halen en brengen hiervan. Zo’n 100 smeden hebben deelgenomen aan de manifestatie en er zijn er veel vanuit het buitenland gekomen, uit Duitsland, Zweden, Schotland, Engeland, Rusland, Luxemburg en natuurlijk onze zuiderburen. Er werden bronssmeden en zilversmeden demonstraties gegeven en Angele had zijn wagen voor smeedgereedschap.
De hamburgers vielen goed in de smaak en ook de BBQ was super verzorgd. De band op vrijdagavond zorgde voor een gezellige en gemoedelijke sfeer.
 
Er zijn vele goede contacten gelegd en er is een verdrag getekend tussen IFGS en het NGK, waarbij de afspraak is gemaakt om zoveel mogelijk samen te werken met de Duitse en Belgische smeden omtrent de Meestertitel. Het is belangrijk dat we daar op gelijk niveau mee komen te staan.
 
We hebben het NGK goed op de kaart gezet!
 
Er staan voor dit jaar nog een aantal manifestaties op de agenda en misschien leuk om als groep of zelfstandig heen te gaan.
Rest mij nog iedereen een hele fijne zomer toe te wensen en tot ziens op de NGK-jaarvergadering op donderdag 4 oktober in Rotterdam!
 
Hartelijke groet,
Rein Tupker – voorzitter NGK
Intentieverklaring IFGS-NGK getekend
Sinds eind 2016 worden de banden tussen NGK en IFGS echt aangehaald. Beide partijen realiseren zich dat we dezelfde doelen nastreven: het promoten van het vak en kwaliteitsverhoging. Vandaar dat we samen overleggen over de Meestertitel (zie het item daarover verderop in deze nieuwsbrief).

Om deze samenwerking wat formeler te maken hebben IFGS en NGK een intentieverklaring ondertekend. Daarin spreken beide partijen uit om op gebieden samen te werken waar we elkaar kunnen versterken. Uiteraard blijven beide verenigingen zelfstandig en bepalen we ons eigen beleid, maar we hopen dat we elkaar op veel terreinen kunnen vinden en ook dat we elkaar zullen bezoeken tijdens smeedfestivals, zoals Kolbermoor in Duitsland van 2 tot 5 augustus.
 
 100
Slot Schaesberg
Smedendagen
Slot Schaesberg
Vacature NGK-bestuur
Smeden in actie

Meestertitel smeden

Vervolgacties
 
Intentieverklaring IFGS en NGK getekend
 
Je kent vast mensen die Smidsvuur willen lezen, maar (nog) geen lid zijn van het NGK.
 
Smedendagen Slot Schaesberg
Wat een geweldige twee dagen waren het! Een geweldige opkomst, fantastische sfeer, veel publiek en een heerlijk weertje. Soms zit alles mee en dat kan zeker van deze editie gezegd worden.
Er waren vooral ook veel smeden uit het buitenland. Dat er zoveel smeden waren uit het buitenland en smeden die geen lid zijn van het NGK hebben we voor een groot deel te danken aan Ramon Ranschaert en Paul Vos, beiden lid van het IFGS. Zij hebben zich echt ingespannen om zoveel mogelijk smeden enthousiast te krijgen en ons evenement te bezoeken. En dat is dus gelukt! Ramon en Paul, bedankt!
 
Tijdens de smedendagen is een grote vuurkorf gesmeed, tangen voor de smederij in aanbouw en muurankers.
 
Ook was er een heel bijzonder moment. Chris, de smid die jaren als vrijwilliger op Slot Schaesberg gewerkt heeft, is ernstig ziek. Terminaal zelfs. Zijn laatste wens om die hele grote groep smeden aan het werk te zien op het slot. En zo kwam het dat een ambulance vaWensulance met Chris de smedendagen bezocht. Aan de reacties van de Chris te oordelen was het een ontroerend moment en voor alle anderen was het ook een aangrijpende, maar mooie gebeurtenis. De foto zegt meer dan duizend woorden.
Tot slot – en zeker heel belangrijk – was het, als de smidsvuren gedoofd waren, aan de bierconsumptie te oordelen erg gezellig. Goed dat jullie in zulke grote aantallen gekomen zijn!

Volgend jaar gaan we het weer groots aanpakken en dan in Nieuwkoop op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Noteer het alvast in de agenda!
Voor meer foto's kijk op onze website.
GA Platform Restauratie - Gespecialiseerde Aannemers
Het platform voor Gespecialiseerde Aannemers (GA-Platform) in de Restauratie bestaat sinds eind 2016. Elf brancheorganisaties, waaronder het NGK, maken er deel van uit. Een aantal leden van de brancheorganisaties werkzaam in restauratie en onderhoud van monumenten is gecertificeerd volgens beoordelingsrichtlijnen van de Stichting ERM (BRL’s) en werkt volgens de eveneens in samenspraak met ERM opgestelde uitvoeringsrichtlijnen (URL’s), zoals de URL Historisch Ferro Metaal, ontwikkeld door onder andere het NGK.
 
Het Platform kent ook andere doelstellingen, zoals brede belangenbehartiging voor alle GA-bedrijven in de restauratie en onderhoud in de sector richting overheden en opdrachtgevers; als GA-machtsfactor van betekenis richting overige marktpartijen (de hoofdaannemers verenigd in de Vakgroep Restauratie en de architecten in VAWR).
 
Het GA-Platform heeft in de korte tijd van zijn bestaan aangetoond een volwaardige rol te kunnen spelen binnen de monumentenzorg en treedt zoveel mogelijk als eenheid naar buiten en zijn om die reden gesprekspartner geworden van overheden, opdrachtgevers en andere marktpartijen. 
Het Platform heeft scholingsmiddelen toegewezen gekregen om opleidingen in de restauratiebranche verder vorm te geven, ook voor het onderwijs op smeedgebied. De toegekende scholingsmiddelen (zie het volgende item) zijn een eerste resultaat van onze gezamenlijke belangenbehartiging richting rijksoverheid.
Subsidie - Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen voor mbo-opleiding Smeden (keuzedeel)
Op dit moment zijn NGK-bestuur en branchemanager aan het werk om een plan in te dienen om onze opleiding smeden (het keuzedeel wat aan het mbo wordt onderwezen) weer van een nieuwe impuls te voorzien. Door allerlei redenen is er weinig animo geweest van onderwijsinstellingen om het keuzedeel de afgelopen paar jaar aan te bieden. De nu toegekende scholingsmiddelen zijn een eerste resultaat van belangenbehartiging van het GA-platform richting rijksoverheid.

Nog voor de zomer gaan we een plan indienen met een tijdpad en een begroting om het keuzedeel verder vorm te geven.
Meestertitel
Zoals jullie hopelijk allemaal weten zijn we aan het werk om een Meestertitel smeden op te zetten. In 2015 hebben we daar uitvoerig tijd aan besteed. Daarna lag het door geldgebrek even stil, maar vorig jaar zijn we er weer verder mee gegaan. Zo heeft meestergoudsmid René van Tol uit Den Bosch vorig jaar een presentatie gegeven tijdens onze jaarvergadering.
 
Gezien de goede banden met het IFGS hebben we tijdens de Smedendagen in Schaesberg overleg gevoerd samen met het IFGS, het Ambachtelijk Smedersgilde en IJzer en Vuur. De discussie gaat nu over het niveau van de Meestersmid en hoe dat te beoordelen. Op dinsdag 12 juni staat dat onderwerp op de bestuursagenda en gaan we de vervolgacties plannen.
IJzerwijs - Paul Klaasen, smid uit Terborg
Eind mei heeft bij Innovatiecentrum ICER in Ulft de projectweek IJzerwijs plaatsgevonden. Aan dit project hebben zo'n 250 leerlingen van groep 8 vanuit diverse basisscholen meegedaan.
De kinderen hebben kunnen 'proeven' aan het smeden, vormen en gieten, persen en buigen van metaal en koper slaan. Allen waren erg enthousiast en goed geconcentreerd. Dit alles onder het toeziend oog van o.a. Paul Klaasen, de smid uit Terborg (Smederij Klein Projekt).
 
Foto: Oude IJsselstreek Vizier
Ook was namens het NGK Richard Kerkhoff uit Groesbeek aanwezig. Dit initiatief maakt onderdeel uit van een activiteitenprogramma rondom het lidmaatschap van de gemeente Oude IJsselstreek (waartoe Terborg behoort) aan de Europese Ring van IJzersteden.
Vacature NGK-bestuur
In 2009 is hij toegetreden tot het bestuur, Hennie van der Paauw uit Nieuwkoop. Van 2009 tot 2013 is hij voorzitter van het NGK geweest. Aan het einde van dit jaar zit zijn derde termijn erop. Statutair gezien is hij dan niet meer herkiesbaar en moet aftreden. We zijn dus op zoek naar een opvolger.
 
Als NGK-bestuur voeren we oriënterende gesprekken met kandidaten. Mocht je zelf interesse hebben in een bestuursfunctie of meer informatie hierover willen ontvangen, neem dan contact op met de huidige voorzitter Rein Tupker of met het NGK-secretariaat.
XII. Biënnale Kolbermoor
Vrienden van over de hele wereld ontmoeten de Beierse levensstijl.
Van 2 tot 5 augustus a.s. vindt de twaalfde bijeenkomst in het Oberbeiers Kolbermoor (D) plaats, onder een ‘Noords gesternte’. De vijf Scandinavische landen worden in augustus uitgenodigd om hun werk te tonen, hun speciale technieken te demonstreren en te praten over hun landen en hun ervaringen. Er is volop gelegenheid om het smeden te demonstreren, ideeën uit te wisselen en tijd voor een gezellig samenzijn.
Meer informatie (in het Duits)
Aanmelden 
 
 
Even voorstellen: Taru van den Born - Smederij Zwolle
Smederij Zwolle is een verzamelnaam voor diverse activiteiten. In de smederij worden vooral workshops gegeven, maar er wordt ook traditioneel smeedwerk vervaardigd. Dit wordt aangevuld met dagbestedingsplekken en begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme en aanverwante stoornissen. 
De workshops gaan van damast tot siersmeedwerk, de opdrachten van hekwerk tot zwaarden. Binnen de smederij is er ruimte voor startende smeden om hun eigen activiteiten te ontplooien. Deze smeden worden ook ingezet als freelancer bij de hoofdactiviteiten. 
Wij zijn lid geworden van het gilde om te kijken wat Smederij Zwolle kan toevoegen aan de promotie en instandhouding van het ambacht. Daarnaast krijgt deze een andere vorm dan vroeger en dragen hier graag in bij.
 
 
Project in het spotlicht  
Hier een paar foto's van een gesmede veranda die wij in het voorjaar hebben gemaakt. Afmetingen: ca. 4 x 6 meter. Vier gesmede boomstammen met takken houden de constructie staande. De boomstammen zijn gesmeed uit strip 120 x 10 en aan het eind ingenomen naar rond 30. De gesmede takken zijn van rond 30 en vervolgens dunner uitgesmeed.
De moeilijkheid zat hem in het dak met 3 verschillende hoeken om dit rank te houden en waterdicht te maken. Bovendien is er ook nog een kachelpijp doorheen gemaakt. Wat ons betreft is het een goed project geworden waar we met het hele team fijn en vol enthousiasme aan hebben gewerkt.
Team Kunst-Siersmederij Rein Tupker & Zn.
 
Cadeau voor NGK van Hephaistos Bruderschaft Luxemburg
Tijdens de smedendagen hadden de collega's van de Hephaistos Bruderschaft uit Luxemburg een  verrassing voor het NGK. Zij overhandigde een gesmeed gereedschapsrek, maar daarin smeedhamers in allerlei soorten en maten en op vakkundige wijze gesmeed! Dit alles werd begeleid door een Berdorfer Kéis...die al vrij snel verorberd was. 
Hären, villmools Merci!
 
 
Agenda
2018
juni  
 15-17 juni
 Int. Schmiedefest Ferraculum - Schmiedezentrum Ybbsitz, Oostenrijk
 
 
augustus
 
2-5 augustus
 12. Biennale der Schmiede - Kolbermoor, Duitsland
 
 
september
 
15 september
 NGK workshop kennismaken met smeden - Batavialand, Lelystad
   
oktober  
4 oktober  NGK-jaarvergadering - Rotterdam, meer informatie volgt
5-6 oktober  Schmiedetreffen in Stolberg -  Kaiserplatz Stolberg (D)
 
november
 
2 november
 
 
 
 
 
Kijk hier voor meer (internationale) smeedactiviteiten
 
 
 
Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Leden
Smederij Klein Project, Terborg
 
Donateurs
G. Bouthoorn, Loenersloot
F. Ponseele, Knesselare – België
J. von Peij, Riemst – België
J. Kroezen, Marrum
J. Nefkens, Ottersum
R. Wietor, Vichten – Luxemburg
 
Afmelding
 
Afmeldingen
Donateurs
B. Janssen, Aarle-Rixtel
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep
van de Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands,
branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Secretariaat NGK p/a Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein
Bezoekadres Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein
Telefoon 030-6053344    Fax 030-6053208
E-mail info@smeden.nl     Webadres www.smeden.nl