Foto: Intrede van de Sint in Brugge

 

Beste ,

De Sint is in het land en we hebben al een eerste winterprik(je) achter de rug. In onze streek levert dit vaak mooie beelden op. Helaas gaan deze mooie, simpele dingen de laatste tijd soms aan ons voorbij. Onze dagdagelijkse realiteit kreeg immers een deuk door de terreuraanslagen in Parijs en elders in de wereld. 
 
Deze aanslagen hebben echter getoond dat we samen sterk staan. Mensen komen overal samen als teken van verbondenheid. 'Wij' zijn samen de kracht van onze samenleving. Dat is ook het pad dat CD&V bewandelt met de slogan 'Waar een wij is, is een weg.'
We gaan naar een andere samenleving, waarin we geconfronteerd worden met andere culturen door de vele oorlogsvluchtelingen. Veiligheid krijgt een andere dimensie, maar onze veiligheidsdiensten zorgen ervoor dat we nog altijd in één van de veiligste landen op deze wereld leven. We blijven alert en nemen indien nodig maatregelen om deze veiligheid verder te garanderen.
 
Ook in Brugge en omstreken laten we ons niet van slag brengen. We starten onder andere met een paar grote projecten. Zo zijn de eerste stappen gezet voor een woonproject op de site van het VTI in de Boeveriestraat. We kijken dus hoopvol en enthousiast naar de toekomst.
 
 
Samen maken we er een warme winter van! Veel leesplezier!

Wonen wordt mogelijk aan het VTI

Na gedreven overleg en samenwerking werden de bouwvoorwaarden vastgelegd voor woonontwikkeling op de gronden van het VTI aan de Boeveriestraat. Men voorziet een gemengd woonproject met een mix van 26 ééngezinswoningen en 78 appartementen, ondergrondse parkeergarage en veel groen.

 

Foto: Voorstelling woonproject aan het VTI

Toeristische treintjes mogen gemeentegrenzen over

Tot voor kort mochten toeristische treintjes enkel rijden in erkende toeristische centra. Hierdoor konden de treintjes vaak de gemeentegrenzen niet overschrijden. De treintjes vormen een belangrijke bron van ontspanning voor heel wat mensen, waaronder bejaarden. Ik diende een wetsvoorstel in waardoor gemeenten nu zelf kunnen beslissen of toeristische treintjes in hun gemeente mogen rijden. Dit voorstel werd  unaniem goedgekeurd door de Kamer in plenaire zitting. 

Werkbezoek veiligheidsdiensten luchthaven en Civiele Bescherming

Onlangs bracht ik een bezoek aan de veiligheidsdiensten van de luchthaven in Zaventem. We kregen er een grondige uitleg over de werking van de controles en konden zelf zien hoe het veiligheidspersoneel de passagiers controleert. Deze mensen doen hun uiterste best om onze reis op een veilige manier te laten verlopen.
Ik werd enkele weken geleden ook ontvangen op de site van de Civiele Bescherming in Jabbeke. Deze dienst biedt hulp bij kleine en grote rampen zoals vervuiling op zee, storm en overstromingen. Om deze problemen aan te pakken beschikken ze over zwaar en gespecialiseerd materiaal. De beroepskrachten en vrijwilligers staan dag en nacht voor ons klaar, en dat 7 dagen op 7.
 

 

 Foto: Civiele Bescherming in Jabbeke en controlepost op de luchthaven van Zaventem

Meten = weten

 

Enkele weetjes en cijfergegevens die ik opvroeg bij de bevoegde ministers:

 

 

Het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap schommelt sinds 2010  rond de 40.000 misbruiken per jaar. In 2013 werden er echter 43.124 inbreuken gepleegd. Tijdens het eerste semester van 2014 werden al 21.500 misbruiken vastgesteld.

De Federale regering heeft, naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs, 18 nieuwe maatregelen uitgewerkt in de strijd tegen terreur. Deze komen bovenop de 12 maatregelen die in januari  beslist werden en die al van toepassing zijn. 

Tijdens de play-offs 1 werden 30 voetbalwedstrijden gespeeld. De federale politie werd gevraagd om steun te leveren voor 24 van deze 30 wedstrijden. In totaal heeft de federale politie hiervoor 1.314 manschappen ingezet onder de vorm van cavalerie, sproeiwagens, bewijsteams, bemanning helikopters, en zo meer. 

 

 
 

Indoor-voetbal in oude busstelplaats

In de oude stelplaats van De Lijn aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek zal er tijdelijk gevoetbald worden. Garrincha lanceert er "5-a-side" voetbal, dat net als zaal-en minivoetbal met 5 tegen 5 gespeeld wordt op kunstgras omgeven door netten. Door een tijdelijke recreatieve invulling voorkomen we leegstandsproblemen in afwachting van een verdere ontwikkeling.

        

Foto: Oude busstelplaats aan het Gaston Roelandtsplein

Keuzemenu bij noodnummer 112

Minister Jambon is van plan het gebruik van een keuzemenu uit te testen bij het noodnummer 112. Mensen die het noodnummer bellen zullen dan eerst een aantal keuzes moeten maken, vooraleer ze een persoon aan de lijn krijgen. Via een keuzemenu zou iedereen een antwoord in zijn eigen taal moeten krijgen, iets wat zeker nodig is in crisissituaties. Maar ik vraag mij af of een keuzemenu daarvoor de ideale oplossing is. Zal door de installatie van een keuzemenu geen kostbare tijd verloren gaan voor de hulpverlening? Ik zal de minister binnenkort enkele kritische vragen stellen over dit voorstel.

 
 
 
 

Doe mee! Iedereen parlementair!

 

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie mening over de veiligheidscontroles op de luchthaven. Vinden jullie dat passagiers voldoende, en op een correcte, manier gecontroleerd worden op onze luchthavens? Jullie reacties waren kritisch en verrijkend. We zullen de aangekaarte zaken dan ook bekijken.

 

Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over het opgeven van een stuk van onze privacy voor meer veiligheid

 

 

Snellere adoptie-uitkering voor zelfstandigen

 

Aan het recht op adoptieverlof en de adoptie-uitkering die hieraan vasthangt, zijn een aantal voorwaarden verbonden die dezelfde zijn voor werknemers en zelfstandigen. Maar de wijze van aanvragen was wel een stuk strenger voor de zelfstandigen. De procedure voor het toekennen van de adoptie-uitkering aan zelfstandigen zal vanaf nu gelijk verlopen als de procedure die geldt voor werknemers. Dit voorstel van collega Sonja Becq, dat ik mee ondertekende, werd op 12 november 2015 goedgekeurd in de plenaire vergadering. Zelfstandigen krijgen nu evenveel tijd als werknemers om de adoptie-uitkering aan te vragen.


Masterplan voor site TMVW en Delhaize

Op de gronden van TMVW en Delhaize, aan het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Schaakstraat, zal in de komende jaren een (ver)nieuw(d)e geïntegreerde winkelsite worden gerealiseerd. Naast een nieuw Delhaize warenhuis zullen er vier nieuwe retailwinkels een plaats krijgen.  


 Foto: Voorstelling Masterplan site TMVW en Delhaize

Tussenkomsten beleidsnota's

De voorbije weken werden verschillende beleidsnota's besproken in de commissies. Bij de bespreking van de nota over administratieve vereenvoudiging wees ik de minister op de automatische toekenning van rechten. Hierdoor moeten diensten bij de doelgroep terechtkomen zonder administratieve rompslomp. Staatssecretaris Francken beloofde de automatische toekenning op te nemen en hier werk van te maken.

Klik hier voor een overzicht van mijn tussenkomsten op de beleidsnota's...


Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak

Nuttige informatie over de werking van De Kamer
vindt u hier.

 

 
+