Uitnodiging healing bijeenkomst 29 maart + gebedsverzoeken + avondmaal.
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Heb je genezing nodig in je leven?
Elke vorm van goddelijke genezing begint bij het kruis.
Genezing in elke vorm van geest, ziel en lichaam, relaties en samenleving, is het proces van herstel van de harmonie volgens het oorspronkelijk plan van God. Door de zondeval is er een verstoring gekomen in de goddelijke harmonie waardoor zich ziekte kan manifesteren in alle vormen.
Jezus is gekomen om deze verstoring te herstellen door de macht van de duisternis te verslaan op het kruis. Het herstel begint bij herstel van onze geest, de herstelde relatie met God door vergeving en verzoening te aanvaarden via Jezus. Van daaruit gaat genezing verder naar de ziel (emotie, verstand, gevoel) en het aardse bestaan (lichaam, relaties) door geloof en gehoorzaamheid aan de goddelijke ordening vanuit onze intimiteit met God.
Door Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood heeft Jezus Christus de weg vrijgemaakt voor genezing en herstel voor de hele schepping.
Dit genezing en herstelproces vindt plaats via Zijn Gemeente. Daarom heeft Jezus de opdracht gegeven om de boodschap van het evangelie (blijde boodschap) uit te dragen en het zieke te genezen in Zijn naam. Dat gaat veel verder dan lichamelijke genezing. Het goddelijk plan is om via Jezus door Zijn Gemeente de hele schepping te verlossen. Maar dat gaat door de dood heen. Want ons ego zit vast aan de zonde via de lage aardse begeerte. Maar Gods Geest zal ons doen opstaan en leven in Gods heerlijkheid.
Rom 8:19  Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
20  Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,
21  in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.
Ef 3:10  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, 11  naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,
 
Lieve geliefd kind van God, we leven in een bijzondere tijd. Jij leeft niet voor niks in deze tijd. Ook jij mag deel uitmaken van Gods plan hier op aarde.
 
Genezings bijeenkomst maandag 29 maart om 20:00 uur. Live.
Gebedsverzoeken + avondmaal. (zet brood en wijn klaar!)
Dit is de week voor Pasen. De lijdensweek waarin we het lijden, sterven en opstanding van Jezus herdenken.
Hoe mooi is het om juist nu een genezingsdienst te houden rondom het avondmaal.
Door Zijn lijden hebben wij toegang tot goddelijke genezing.
'Jesaja 53:5  Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.' (basis bijbel)
Je kunt deelnemen aan deze live genezings bijeenkomst via onderstaande link.
Daar kun je ook je gebedsverzoek indienen.

https://agapecoach.nl/healing-webinar/
 
Leven in God - vrijheid en vrede - van 3d naar 5d (video)
Toen Jezus werd geboren waren het de wijzen uit het oosten die dit het eerst door hadden. Deze wijzen hadden iets bijzonders waargenomen. Ze wisten dat er een grote Koning geboren was. De joodse leiders wisten van niks. Hoe kan dat?
Op dit moment hoor je steeds vaker het geluid vanuit de spiritualiteit dat we in een tijd leven waarin de trilling van de mensheid wordt verhoogd. We staan volgens hen aan de vooravond van een nieuw tijdperk. We gaan van de 3e naar de 5e dimensie. Er breekt een mooi tijdperk aan waarin de liefde en vrede zal zegevieren. Is dit new age waar we ons verre van moeten houden of zit hier een kern van waarheid in? Ik geloof dat Gods Geest iets aan het voorbereiden is en dat we dit heel binnenkort gaan meemaken.
Een grote uitstorting van de Heilige Geest over de hele wereld?
De wederkomst van Jezus?
Spiritueel gevoelige mensen voelen dit aan. Oprechte mensen over heel de wereld die God zoeken in hun hart voelen dit aan. Niet alleen in het christendom. God overstijgt de grenzen van het dogma. Gods hart gaat uit naar Zijn kinderen over heel de wereld ongeacht hun persoonlijke geloofsovertuiging. Jezus Christus zal Zich openbaren aan een ieder die oprecht van hart is. Dat is mijn overtuiging. Het is nu de tijd dat we geestelijke mensen gaan worden en steeds meer gaan leven vanuit onze geestelijke identiteit in Jezus Christus vanuit de geestelijke werkelijkheid. Voorbij het oordeel, hokjes denken en dogma's. Gods is liefde en openbaart zich in de Liefde en waar mensen liefdevol met elkaar omgaan.
Gisteren zag ik weer een getuigenis van een atheïst die tijdens een bijna dood ervaring liefdevol ontvangen werd door God en bij terugkeer tot geloof is gekomen. God is groter dan onze theologie! Gelukkig maar.
Hieronder een video waarin ik inga op het Leven in God. De titel van mijn website. https://www.leveningod.nl/
https://youtu.be/fAz8CF86eyc
 
 
Live video meeting maandag 22 maart 20:00 uur. Thema: Bidden, hoe doe je dat?
Via de ledensite is er weer een video meeting met dit keer als thema: Bidden hoe doe je dat?
Een belangrijk thema. Ik ga wat onderwijs delen en uit eigen ervaring wat delen en we gaan ook naar elkaar luisteren.
We sluiten weer af met avondmaal.
Via onderstaande link kun je de inlog gegevens zien om mee te doen. Als je nog geen lid bent kun je daar ook lid worden zodat je maandag nog mee kunt doen.
https://samen.leveningod.nl/conversations/live-video-meeting-22-maart-2000-uur-thema-bidden-hoe-doe-je-dat
 
 
Corona moeheid/depressie?
Steeds meer mensen lijden door alle beperkende maatregelen en dreigingen aan sombere gevoelens, angsten en depressie. Vooral gevoelige mensen, jongeren en ouderen hebben hier last vast. Daardat je leven gedwongen stil wordt gezet en er weinig perspectief is en sociale activiteiten sterk zijn beperkt, kun je oude angsten tegen komen.
Het is nu de tijd om hier aan te werken en je relatie met God te verdiepen zodat je stevig verankerd bent in Gods liefde en je in staat bent je vrede, vreugde en geluk bij God te vinden. Wil je dit proces aan gaan en voel je dat je behoefte hebt aan wat ondersteuning? Neem gerust contact met me op. Dan kunnen we kijken of ik hierin iets voor je kan betekenen. (Voor de duidelijkheid. Ik werk met betaalde consulten als geestelijk coach/gebedstherapeut.)
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/
 
Tip: Geniet zoveel mogelijk van de ontluikende natuur. De vogels, de zon, tuinieren, bos, strand, wandelen, ondergaande zon enz. In de natuur kun je God ontmoeten en tot rust komen.
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo

https://agapecoach.nl/
https://www.instagram.com/leveningod/

hearthttps://agapecoach.nl/doneer/