Nieuwsbrief H2W | Mei 2014

H2W
H2W

Volledig ontzorgen van ICT en telecom voorzieningen is de doelstelling voor Siza (VG&LG). In een grootschalig project is Siza haar gehele ICT en telecomvoorziening aan het outsourcen naar KPN.

Merendeel van de oplossingen die door KPN wordt aangeboden bestaat uit bestaande dienstverlening. Namens Siza is Arie Koenen van H2W partners als interim manager ICT belast met de advisering en begeleiding van dit project. Naast het feitelijk naar buiten brengen van de ICT en telecom voorzieningen, wordt vanuit het project tevens invulling gegeven aan het opzetten van een “regieorganisatie”. Hierbij wordt op basis van BiSL - en ITIL processen de afstemming en integratie op processen tussen KPN en Siza ingeregeld. Siza blijft zo haar eigen regie voeren op de afgenomen dienstverlening van KPN. Als derde facet vindt een optimalisering plaats van de bedrijfssoftware, waarbij tevens een consolidatie plaatsvindt van overlappende software. Met deze totaalslag bereikt Siza een moderne infrastructuur die als basis zal dienen voor de verdere opbouw van Zorgdomotica en innovatie ten behoeve van de directe cliëntenzorg.

In de periode van februari tot en met medio juli vindt de feitelijk transitie plaats voor het merendeel van de circa 150 locaties. Medewerkers worden voorzien van moderne apparatuur. Hierbij is het uitgangspunt: “mobiel tenzij”. Ook zal dan veelvuldig gebruik worden gemaakt van 4G voorzieningen. In het derde kwartaal van 2014 zal ook de locatie Het Dorp (Arnhem) volledig zijn afgerond.

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W

H2W Facility heeft bij vele klanten een nadere analyse van de OK goederen logistiek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de implementatie van een groot aantal verbeteringen en het verlagen van de kosten.

De basis van de OK goederen logistiek is:
• Vraaggestuurd;
• Ondersteund door ICT oplossingen;
• Logistieke stromen groeperen;
• Inzage in de kosten per ingreep.

Op basis van onze kennis en ervaringen is een “OK goederen logistieke visie” ontwikkeld.

Vraag hier de whitepaper op.

H2W

De raad van bestuur speelt een cruciale rol bij het succes van samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop van zowel diensten als producten. Dit blijkt uit een promotieonderzoek van Nyenrode Business Universiteit. Wanneer zij hun rol goed vervullen, kunnen deze inkoopcombinaties in de ziekenhuisbranche tot 10 tot 15 procent besparen op hun uitgaven.

Lees meer

H2W

Het is volgens VWS-staatssecretaris Martin van Rijn “hoogst wenselijk” dat de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz) én de wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het zomerreces gepubliceerd staan in het Staatsblad. Dat schrijft Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl