Nieuwsbrief maart 2014

 

Beste lezer,

Vrouwen in de katholieke Kerk: boeken zijn er over vol geschreven en er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. We kunnen wel zeggen dat het een bijzondere combinatie is, waarover veel discussie mogelijk is. Dat gaan wij hier niet doen, maar wij brengen wel een inspirerend initiatief van twee vrouwen onder uw aandacht in deze nieuwsbrief: Voices of Faith. Eén van hun motivaties is om het onzichtbare werk van (onbekende) vrouwen zichtbaar te maken.
Ook kijken we in deze nieuwsbrief terug op de Wereldmissiemaand van vorig jaar, waarbij we u al een voorlopige opbrengst kunnen meedelen. En we kijken vooruit naar Wereldmissiemaand van dit jaar, waarin we aandacht zullen besteden aan Myanmar (Birma). 
 
De redactie
Opbrengst Wereldmissiemaand 2013
In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania. U heeft ruimhartig gegeven om de Kerk in Tanzania te ondersteunen. Heel hartelijk dank!
 

Wereldmissiemaand 2014: Myanmar
Dit jaar richten wij onze blik in de Wereldmissiemaand oktober op Azië en wel op Myanmar, ook wel Birma of Burma genaamd. Na bijna 50 jaar militaire dictatuur is er sinds 2011 sprake van meer openheid, ook voor de katholieke kerk in dit land.
 

Vrouwenstemmen
Op Internationale Vrouwendag 8 maart jl. vond in het Vaticaan een bijzondere gebeurtenis plaats. Het was de start van 'Voices of Faith' (stemmen van geloof). Elf vrouwen vertelden hun persoonlijk en inspirerend verhaal, dat via internet live te volgen was.