Как новите технологии и добри практики могат да подобрят енергийната ни система и градовете?

По-малко от месец е времето, което ни дели от началото на изложението и форума „Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове”, които ще се проведат от 5-ти до 7-ми март в София.

Въпреки, че енергетиката у нас се намира в силно динамичен етап, изявата ще демонстрира възможностите на новите технологии за усвояване на енергията от слънцето, отпадъците, вятъра, водата и земята. Тя ще подчертае жизненоважната роля на иновациите за намаляване на енергийната консумация и на различните ресурси.

Паралелният форум се ще открие от Райнер Хинрихс - Ралвс от Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF), който ще направи обзор на състоянието на ВЕИ сектора. Той ще проследи стъпките за създаване на инвестиционна сигурност и стабилност за периода след 2020.

Делегатите ще се запознаят с новия поглед върху централизираното отопление и охлаждане, когенерация, екологично-ефективни подстанции, използване на ВЕИ в топлофикациите. Сесията се организира от престижната асоциация Euroheat & Power с гост-лектори експерти от университетите в Аалборг и Халмщад, Thermaflex, Danfoss, Turboden, Ebioss Energy и др.
 
   
 

    Конференция    
Паралелни изяви


  

Интересувам се от:

 

Журналистът Милен Атанасов от „Зелена светлина”, БНТ, ще модерира панела  „Интелигентни градове“ с темите: сгради с почти нулево енергийно потребление, зелени покривни градини и устойчива градска среда. Какви са новостите в иновациите и приоритетните области за реализация на умни градски системи? Йенс Бартолмес, ЕК, ГД „Енергия“, отдел „Smart Cities“ ще предостави информация от първа ръка.  

Инж. Пламен Дилков от ПВБ ПАУЪР България ще презентира теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната консумация, приложими в общините, ще се разгледат в детайли от специалист на Австрийската енергийна агенция.

Сварко България е спонсор на сесията „Интелигентна мобилност”, в рамките на която ще се представят системи за контрол, управление на кръстовища и осветление.

Лектори от Съвета за изследване и технологии за производство на енергия от отпадъци (WtERT) ще отговорят на въпроса – как можем да постигнем  устойчиво икономическо и социално развитие чрез производство на енергия от боклуците. Перспективите в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.

В този брой на електронния ни бюлетин ще Ви запознаем с дейността на компаниите, които наскоро се присъединиха към изложението.

Приятно четене от екипа на Виа Експо.

   


T  032 512 900, 960 011 Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com 

 
Румъния

Интервю с Михай Винтила – Мениджър отдел "Връзки с Източна Европа", Apricus Solar
 


Кои са Вашите приоритетни пазари и каква е мотивацията Ви да участвате в изложението „EE & ВЕ“?

Apricus Solar е компания, осъществяваща дейност в световен мащаб, и има присъствие на всички големи пазари - Австралия, САЩ и Европа, като последният е важен за нас не само от гледна точка на продажбите, но също и защото тук имаме мрежа от локални поделения. За Източна Европа това е офисът ни в Браила, Румъния. Този подход ни дава възможност да бъдем по-близо до дистрибуторите, пазарите и клиентите си. Чрез участието си в изложението се надяваме да осъществим лични контакти с местните предприемачи и клиенти. ... 

Италия

Интервю с инж. Даниеле Киодини - Регионален мениджър „Продажби“, Austep

Моля, разкажете ни накратко за Вашето продуктово портфолио.

Austep е инженерингова компания със свое собствено ноу-хау в проектирането, изграждането, експлоатацията и контрола на:

∙ производството на биогаз от биомаса и отпадъци от селското стопанство, кланици, утайки, птичи тор

∙ пречистване на отпадъчни води. ... 


Германия
 
MIG Material Innovative Gesellschaft е иновативна химическа компания, специализирана в разработването на екологосъобразни продукти с широко приложение в различни индустрии.Украйна
 

 

PC RPC Radiy проектира и произвежда серийно енергийноефективно LED осветление, предназначено за всички видове пътища, площади, паркове, обществени градини, промишлени съоръжения и др. Тяхното прилагане позволява на клиентите да намалят енергийните си разходи с повече от 7 пъти.
 

 
България

 
Балканика Енерджи осъществява цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяването на отпадъците.

Важна част от дейността на компанията е повишаването на енергийната ефективност и независимост на сгради, производствени системи и населените места.
 

 
Чехия
 
 
Cink Hydro се нарежда сред водещите фирми, предоставящи технологии за малки и средни водноелектрически централи. Тя е една от малкото компании в света, която използва необходимото ноу-хау за реализиране на доставки на всички важни видове турбини, като турбините Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis с капацитет до 3,5 MW единична мощност. Освен това, Cink Hydro-Energy е специализирана в изграждането на водноелектрически централи в системи за питейна вода и притежава няколко лиценза за тази цел.