eNews | 1 juni 2018 | week 23
DEZE WEEK
• Geen zomerregeling
• Sprekers juni
• Sprekers juli op zondag
• Sprekers augustus
• M15
• Maranatha Bijbelschool
• Maranatha Basics
• Senioren
• Mannenontbijt
• Alleengaanden
• Geluid
• Geluidsleider
• Licht
• Vakantie
• Overleden
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 24
10 juni t/m 17 juni 2018

MAANDAG
18.00 uur Maranatha Radio 102.4
WOENSDAG
19.30 uur Woensdagavond
Samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur Voorbede
19.30 uur Evangelisatie CS
VRIJDAG
19.30 uur M15
ZATERDAG
09.30 uur Maranatha Bijbelschool
09.30 uur. Maranatha Basics
ZONDAG
10.00 uur Samenkomst
13.00 uur Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV

Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
EIGEN BELANG

We leven in een tijdperk, waarin het gezegde: "Ieder voor zich en God voor ons allen", in praktijk gebracht wordt. De meeste mensen zijn alleen maar met hun eigen zaakjes bezig en hebben weinig aandacht voor het belang van de ander. "Als het mij maar goed gaat, dan zit het goed", denkt men. De ander komt nauwelijks in aanmerking voor wat aandacht en als dat gebeurt, is het meestal omdat we er als christenen niet altijd onderuit kunnen en ons geweten ons veroordeelt. Of het van harte gaat, is een andere zaak. Men kan doen alsof men luistert en toch bezig zijn met het eigen belang.
Deze manier van handelen is verwerpelijk, temeer daar we elkaar nodig hebben en van elkaar afhankelijk zijn. God heeft geen eilandbewoners geschapen, maar gemeenschapsmensen. We moeten acht geven op elkaar. De Bijbel zegt: "...en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen." (Filippenzen 2:3,4). Daarom zou ons motto moeten zijn: "Zijn belang is mijn belang en mijn belang is zijn belang."
Gelovigen die op het belang van hun naaste letten, zijn de gemeente tot zegen. Jammer genoeg is dit aantal nog veel te klein. We zien dat er zelfs in de leiding van gemeenten gevochten wordt voor eigen naam en eigen zaak. Bij alles wat ondernomen wordt, ook al worden anderen erbij betrokken, leeft de onderliggende egoïstische gedachte: "Als ik er maar beter van wordt en mijn naam en mijn groep meer bekendheid krijgt, dan ben ik dik tevreden." Het wordt tijd dat we ons gaan afvragen: "Wat zou de Here Jezus doen?"
Het hele gevecht van eigen belang speelt zich in feite af in de geest van de betrokkene. De Here, maar ook de wereld, ziet de gemeente als één geheel. De Here denkt niet in termen van groepen; bij Hem gaat het om toegewijde mensen, gereinigd en geheiligd door Zijn bloed. De tijd is rijp, dat we elkaar als echte familie gaan beschouwen en niet als concurrenten van elkaar in het winnen van zielen. De tijd is nu, dat we respect voor elkaar gaan hebben en niet op jacht gaan naar gelovigen, die een andere gemeente bezoeken. In geen geval moeten we zeggen of zelfs denken, dat de ene gemeente beter is dan de andere. Het gemak, waarmee mensen zich afscheiden van hun gemeente om een nieuwe groep te beginnen met medeneming van anderen, verbaast mij. Steeds weer wordt de Here voor hun karretje gespannen, maar meer dan ooit klinkt de roep: "Denk niet slechts aan uw eigen belang, maar denk ook aan uw naaste." Broeder, uw belang is mijn belang; uw verdriet is mijn verdriet; uw blijdschap is mijn blijdschap. "Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige." (Romeinen 12:15,16). We dienen een gemeenschappelijk belang! "Maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf;..." (Filippenzen 2:2,3).

Geen zomerregeling
De diensten van Maranatha Ministries op de zondag vinden normaal voortgang. Op zondag zijn er dus twee diensten. Er werd gedacht aan één dienst in de zomermaanden, maar dat is dit jaar niet haalbaar en uitvoerbaar.
De diensten op zondag blijven om 10.00 en 13.00 uur.

Sprekers Juni
09 juni – 10.00 uur – Echtparendag – Van de Valk hotel A4
10 juni – 10.00 uur – Irving Chin Sie Jen – Suriname
10 juni – 13.00 uur – S.L. Hofwijks - Avondmaal
13 juni – 19.30 uur – Woensdagavond – Gustaaf Soekimo
17 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Avondmaal
17 juni – 13.00 uur – Jan Meijerink – Diemen
20 juni – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
24 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 juni – 13.00 uur – Sandra Habes
27 juni – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
01 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
01 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Sprekers in juli op zondag (DV)
01 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
01 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
08 juli – 10.00 uur – Philip Habes
08 juli – 13.00 uur – John Uyleman
15 juli – 10.00 uur – John Hofwijks
15 juli – 13.00 uur – Miquel van Duivenvoorde
22 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 juli – 13.00 uur – Astrando Castillion
29 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
29 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Sprekers in augustus op zondag (DV)
19 augustus – 10.00 uur – John Hofwijks
19 augustus – 13.00 uur – John Grant – Engeland
26 augustus – 10.00 uur – John Uyleman
26 augustus – 13.00 uur – Cornelly Touwnaar

M15
Vrijdag 15 juni vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Maranatha Bijbelschool
Zaterdag 16 juni vindt onze laatste Maranatha Bijbelschooldag voor de zomervakantie plaats. Deze lesdag wordt afgesloten met een examen.
De Bijbelschool begint om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in één van de zalen van de kerk.

Maranatha Basics
Zaterdag 16 juni vindt ook de laatste Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen.
In de maand september gaat de Maranatha Basics weer van start. Dit geldt ook voor onze Maranatha Bijbelschool.
Meer informatie volgt.

Senioren
Op woensdag 20 juni maakt de seniorenclub een dagtour naar de Tropische Orchideeënpracht in Luttelgeest. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De prijs per persoon is €54 . Voor meer informatie kunt u terecht bij zr. Wilma Dissels of zr. Beryl Buyne.

Mannenontbijt
Op zaterdag 23 juni organiseert de Mens Meeting weer een ontbijt voor de mannen van de gemeente. Het ontbijt vindt plaats in het Van der Valk Hotel Schiphol A4. Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom. Het aanmeldformulier vindt u in de Infokamer of op de boekentafel van de gemeente Zuidoost of Flevoland. U kunt zich nog tot zondag 17 juni aanmelden.
De ochtend duurt van 08.30 tot 10.30 uur. De kosten voor dit ontbijt bedragen € 11,50 per persoon. Het bedrag kunt u overmaken naar één van de rekeningen van Maranatha Ministries, onder vermelding van Mannenontbijt.
Neem gerust een vriend, kennis of familielid mee (uiteraard een man).

Alleengaanden
De voorganger nodigt alle Alleengaanden uit voor een bijzondere bijeenkomst op zaterdag 23 juni, aanvang 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur.
Er zullen belangrijke topics aangaande de Alleengaanden aan de orde komen, zoals ongehuwd blijven, verkering hebben, trouwen, aan de orde komen.
Allen vanaf 18 jaar zijn welkom.
Plaats: De Maranathakerk.

Geluid
Binnenkort zal een aanvang gemaakt worden met de installatie van een nieuwe digitaal geluidssysteem.
Geluidsleider
Br. Karl Weide is nu de nieuwe geluidsleider van Maranatha Ministries.
Licht
Binnenkort wordt de verlichting van Maranatha Ministries vernieuwd. Wij gaan over op LED.
Vakantie
Zr. Shirley Sweeb, de vrouw van pastor Roberto Sweeb, is vorige week met vakantie naar Trinidad en Curacao vertrokken.
Overleden
Br. Co Penner is op 4 juni vrij plotseling op 73- jarige leeftijd overleden.
In Texas - USA is zr. Angela Pont na een lang ziekbed overleden. Zij emigreerde heel lang geleden naar Amerika.

MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat | www.maranatha.nl