Sports Media's Newsflash
 
22 mei 2013

Beelden zeggen meer dan ...

Sports Media's choice of Best Practice P.E. Videos

Een nieuwe benadering van het onderwijs in L.O.!

Op LinkedIn – een online sociaal netwerk dat gericht is op vakmensen met meer dan 200 miljoen geregistreerden – is Guy Van Damme, mede-stichter van Sports Media, in november 2012 gestart met een internationale discussiegroep, nl. “Sports Media’s choice of best practice P.E. videos”. Op nog geen 7 maand tijd zijn er reeds 439 internationale vakmensen in L.O. & sport lid geworden.

Deze internationale – Engelstalige - discussiegroep is vooral gericht op het delen en bespreken van kwalitatieve en instructieve video's voor iedereen die betrokken is met het onderwijs in L.O & Sport. Dit met het oog op de verbetering, ondersteuning en vernieuwing van het onderwijs in L.O. & Sport.

Het concept en alsook de succesformule van deze groep ligt in het feit dat kwalitatief en didactisch verantwoord beeldmateriaal – volgens een bepaald thema – gekoppeld wordt aan verantwoorde artikels en bruikbare bronnen voor de dagelijkse praktijk. Het gezond kritisch benaderen van het gebruik van bestaand videomateriaal – bruikbaar voor de praktijk – geeft nieuwe impulsen en inzichten om je eigen handelen bij te sturen of te herzien.

Hieronder – in het Engels – een beschrijving van de groep en het doel ervan.

The group is largely focused on sharing qualitative and instructional videos for everyone who is involved with P.E. & sports. With the aim to improve and support the teaching of P.E. & sports.

Only those who are involved with P.E, sports, health and dance may join the group. Persons whose LinkedIn profile is not clear, complete and not related to physical education and related subjects ( see above ) will be refused. Only subject-related discussions are allowed . All others are removed (such as commercial discussions or discussions in the sense of earn quick money, or I have found a way to lose weight quickly, etc ... ). Posts of commercial advertisements, affiliate links and any other form of commercial promotion may be removed without prior notice. In short: don't use your membership for commercial purposes. This to maintain and ensure the quality of the discussions. It is a Group ONLY for professionals in the field of physical education and sports. As one of our membership standards is academic interest. The discussed videos should definitely have a didactic and instructive value.

The Objectives of the group are :

Knowledge sharing is the Learning, Learning is the Knowledge Sharing and sharing is all about helping others !

  • to share videos for increasing instructional effectiveness
  • to share videos for lesson ideas
  • to share videos for differentiated instruction
  • to share videos for Instructional Feedback
  • to reflect on and evaluate - referring to videos - on all aspects of physical education

Be a professional … and join us at “Sports Media's choice of Best Practice P.E. Videos”.

You are welcome!


“Visueel Leren Bewegen“ ... een aanrader!

Gym Wijzer! ®Een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs.

Gym Wijzer! ® is een web-based applicatie of ook App genoemd, dat mogelijkheden biedt tot aanleren en ondersteuning van sport- en speltechnieken. Met behulp van het laten zien van een bepaalde ‘voorbeeldig’ uitgevoerde beweegtechniek/vaardigheid (als video in het programma) ziet de leerling hoe een nieuwe techniek aangeleerd of ingeoefend kan worden. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop of tablet, ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken. Bij versie 1.0 van Gym Wijzer! ®, voor schooljaar 2013 – 2014, zullen een totaal van 24 bewegingsactiviteiten op www.gymwijzer.nl staan inclusief alle video’s en kijkwijzers. Ook video’s van hulpverlenen voor de leerkracht en leerlingen zijn beschikbaar bij vooral de turnonderdelen. Ieder schooljaar is het de bedoeling om Gym Wijzer! ® up-to-date te houden door meer video’s en kijkwijzers toe te voegen.

Meer info