Ons laatste nieuws voor u op een rij: 
Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 18-12 en 15-01 in Duiven
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?
 
NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 
 
Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
Februari 2019: opleiding Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner Cliëntenraad
 
Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. 
Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?
 
Om jou, als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner, zo goed mogelijk op die rol voor te bereiden heeft NCZ een
5 daagse opleiding (op HBO niveau) ontwikkeld om je inzicht te geven in je rol, je taak èn je functie.  
 
In 5 dagen ga je onder leiding van trainer Hans van Dinteren, Hans Jonkman en Richard Raaphorst aan de slag om ervoor te zorgen dat
ja na afloop van de opleiding:

 • voldoende kennis over de wet hebt opgedaan / je kennis van de wet hebt opgefrist
• inzicht hebt over jouw rol als ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner
• verdieping hebt gezocht in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de
relatie tussen de (C)CR en de bestuurder
• inzicht hebt om de (C)CR vanuit een visie op medezeggenschap te helpen 
• een checklist hebt voor het beoordelen van beleid en een aanzet voor een werkplan/jaarplan
 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding klikt u HIER.
     
De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni
De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad.
De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.
 
 
Maart 2019: BASISLEERGANG Nieuw in de cliëntenraad
 
‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt 
u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.
De cursus bestaat uit drie dagdelen onder leiding van Alice Makkinga en bevat de volgende onderwerpen:
Regel- en wetgeving, rechten en plichten, Actualiteit rondom medezeggenschap, Visie, doelstelling(en), rol en positie, Vergadertechnieken,
besluitvorming, Jaarplan en werkplan, Profileren, contact met de achterban.
In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.
Deze leergang is bedoeld voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen. Ook stakeholders/gesprekspartners
van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!
De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en/of op maat worden aangeboden. De duur van de leergang is 3 dagdelen van 13.00 – 16.00 uur:
11 maart, 18 maart en 25 maart 2019.
  
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl