Beste 


De voorbije periode liet zich kenmerken door het beëindigen van mijn bevoegdheden als schepen van groen, bevolking en burgerlijke stand. Met open vizier stap ik binnen in een nieuwe wereld van ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad. Het door de Maya's aangekondigde einde van de wereld in december kwam er gelukkig niet, het maakte plaats voor het begin van een nieuw jaar vol uitdagingen. De start van de nieuwe legislatuur ging niet onopgemerkt voorbij. Het afstaan van de burgemeesterssjerp aan de coalitiepartner bracht de nodige commotie met zich mee. We hadden het uiteraard liever anders gezien, maar deel kunnen uitmaken van het beleid zorgt er voor dat we ons kunnen wapenen voor de toekomst. Dagdagelijks mee besturen in een mooie stad als Brugge geeft mij de kans bij uitstek om nieuwe krijtlijnen te tekenen voor een leefbare en veilige stad voor klein en groot. Ook in onze provincie staat er nog heel wat op stapel.

Een hele weg te gaan, maar... ik ga er voor, met volle goesting ! Gaat u met me mee ?


Franky Demon
 

'Toekomstakkoord voor Brugge'

Dit toekomstakkoord tekent de grote krachtlijnen van het nieuwe beleid uit. Deze overeenkomst is opgesteld door de leden van het college van burgemeester en schepenen. Het vormt het politiek kader voor het beleid van de komende zes jaar. Naar Brugs gebruik zal de echte beleidsnota tijdens de eerste maanden van de legislatuur in samenspraak met de administratie verder uitgewerkt worden.


Brugge Studentenstad: fotowedstrijd 

Binnenkort worden de Brugse hogeschoolstudenten uitgedaagd om zich met elkaar te meten : ze kunnen een studentikoze foto insturen met als thema "Brugge studentenstad". Alle inzendingen zullen verschijnen op de Brugge Leeft-facebookpagina. Een jury zal een top 3 samenstellen en er wordt ook een publieksprijs voorzien voor de foto met de meeste 'likes'. Na de wedstrijd, die loopt van 18 februari tot en met 15 maart, zal een selectie van de foto's te bezichtigen zijn in een aantal Brugse cafés.

 

Premie in de kijker

Een woning renoveren of in goede staat houden is voor veel gezinnen een moeilijke opgave. Stad Brugge levert een steeds grotere inspanning om wonen in Brugge aangenaam en betaalbaar te maken. Als schepen voor huisvesting wil ik deze premies in de kijker zetten. Bij de woondienst kunt u terecht voor het aanvragen van o.a. de functionele verbeteringspremie, ook wel 'stadspremie voor verbeteringswerken' genoemd. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan rekenen op bedragen tussen 950 en 5750 euro. 

 

Buffer rond het Cathemgoed

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. In het kader van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11, werd beslist om Dudzele visueel ‘af te schermen’ van de haven. De inrichting van deze  buffer gebeurt in samenspraak met de inwoners van Dudzele. In het noordelijk gebied wordt onder andere een speelbos, een mountainbikeroute, zitmogelijkheden en groene  open ruimte  voorzien. In 2015 zou deze buffer moeten gerealiseerd zijn.

 

 

Nieuwe uitgave van de speelkaart

Vers van de pers, de geur van de drukinkt valt nog op te snuiven... Jawel, daar is hij weer : de nieuwe speelkaart !
Op deze nieuwe uitgave vind je zonder twijfel een speelplek naar je goesting. Een overzichtelijke kaart van het centrum en de randgemeenten van Brugge maakt je meteen wegwijs. Tijd voor speelkriebels! Wil jij ook graag een exemplaar? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar schepen.demon@brugge.be. Enkele dagen later ligt de kaart in je brievenbus.
 

Grabbelpas/SWAP zoekt werkstudenten

Grabbelpas/SWAP is de zomerwerking van de jeugddienst van Stad Brugge voor kinderen van 4 tot 12 (Grabbelpas) en 13 tot 16 jaar (SWAP). De jeuggdienst is op zoek naar enthousiastelingen, die het activiteitenaanbod voor deze zomer verder uitwerken en organiseren. Ben je 18 jaar of ouder en heb je interesse in deze vakantiejob, neem dan zeker contact op met jeugddienst@brugge.be !


Een rondgang bij de jeugdbewegingen

Uit een onderzoek van Howest i.s.m. de jeugddienst bleek dat de Brugse jeugdleiders graag meer face-to-face contact krijgen met de jeugddienst. In het kader van het project 'Samen Steengoed' stapten enkele medewerkers in oktober 2012 reeds naar 12 jeugdverenigingen met een voorstelling van het aanbod van de Brugse jeugddienst. Uit die contacten stelden ze vast dat de jeugdleiders niet altijd over de correcte informatie beschikken en kwamen er heel wat signalen over hoe de lokale werking loopt. De jeugddienst wil in de toekomst nog meer outreachend gaan werken en blijven ingaan op de vraag van het Brugse jeugdwerk om naar hen toe te stappen, een luisterend oor te bieden en zo de huidige ondersteuning af te stemmen op hun noden en behoeften.

Romantiek swingt de pan uit in het Brugse stadhuis

 Tot net voor de jaarwisseling zag ik nog tal van gelukkige paartjes passeren in de gotische zaal van het stadhuis. Kers op de taart was de inzegening van heel wat huwelijken op 12 december, voor vele verliefden een magische datum die meteen het begin van iets moois betekende. Woensdag 12 12 '12 was de laatste keer deze eeuw dat bruidsparen konden trouwen op een datum die uit drie dezelfde getallen bestaat. Proficiat !

  

Aangenaam verpozen aan de oevers van de vijver 

In de laatste maanden van 2012 werd de verouderde zitzone langs de vijver in de Koude Keuken grondig aangepakt. Deze werken kaderen in het nieuwe beheersplan van de Koude Keuken. De bestaande zitelementen werden uitgebroken want ze waren verouderd en vertoonden verzakkingen. De groenzone werd aangelegd in een vloeiend talud met nieuwe zitelementen in architectonisch beton. De oude afsluiting aan de vijverrand werd afgebroken en vervangen door een nieuwe esthetische parkafsluiting. Kortom, een gezellige plaats om te vertoeven op een mooie en zonnige dag!  

Foto : Meester Thomas met klas 3B van het Sint-Lodewijkscollege, afdeling Gistelsesteenweg


Een nieuwe minipitch aan de Gulden Kamer

Brugge wil blijven investeren in ruimte voor jongeren en kinderen. Het voetballen in een "minipitch", een omheind voetbalveldje in  kunstgras of asfalt, is heel populair geworden bij jongeren.  De jeugdraad diende vorig jaar een dossier 'mini-pitchen' in. Als schepen voor Jeugd wil ik dit  volop steunen en zorgen voor de verdere uitbouw. Sint-Kruis is de volgende deelgemeente waar een minipitch zal gebouwd worden. Deze komt temidden van de site Gulden Kamer, tussen het wandelpad en de kleedkamers van voetbalploeg Dosko Sint-Kruis.

 

 

Funerair erfgoed vanaf nu online

Via het GIS-systeem kan men, per kerkhof, het graf van een overledene terugvinden of een historisch grafmonument opsporen. Als pilootproject werd dit uitgewerkt voor de begraafplaats van Sint-Michiels. Het is de bedoeling dat er elk jaar 2 extra begraafplaatsen geïnventariseerd en dus online geplaatst worden. Het inventariseren is een heus titanenwerk. Gelukkig werken hier ook enkele vrijwilligers aan mee. Deze vrijwilligers maken deel uit van de commissie voor graftekens, die onder andere instaat voor het behoud en beheer van merkwaardige graftekens op de Brugse kerkhoven. Via het GIS-systeem kan iedereen nu deze graftekens opzoeken en er meer over te weten komen. Via www.brugge.be kiest men voor het “burgerzaken” en van daaruit “begraafplaatsen”. Hier wordt de deelgemeente geselecteerd waar men een opzoeking wil doen. 

Foto : Etienne Dewulf en Roland Marcus werkten als vrijwilliger mee aan de inventarisatie van de begraafplaats van Sint-Michiels.

Nieuws uit de provincie                      

De plannen voor een nieuw provinciaal Olympisch zwembad in Sint-Andries krijgen stilaan vorm. Als alles meezit kan de bouw nog voor de zomer starten. Bedoeling is om tegen de zomer van 2015 de deuren te kunnen openen. Als kersvers provincieraadslid heb ik mijn bezorgdheid geuit over het ontstaan van mogelijke mobiliteits- en veiligheidsproblemen in en rond de site. Volgens het vooropgestelde programma zal het bestaande zwembad pas gesloopt worden na de realisatie van het nieuwe zwembad. Tijdens de werfperiode van ongeveer 2 jaar, zal het belangrijk zijn om voldoende over de veiligheid van zowel omwonenden als bezoekers te waken. Ook de bereikbaarheid van het bestaand zwembad en het Jan Breydelstadion zullen steeds moeten gegarandeerd worden.

 
Foto : een beeld van het nieuwe te bouwen zwembad, met het typische houten dakgewelf.

Leuk plekje: stadspark Den Tir

Op de voormalige schietstand Den Tir wordt een groene ruimte ingericht. Het wordt een avontuurlijke plek waar een natuurlijke inrichting centraal zal staan. De bestaande taluds worden behouden en op één plaats doorbroken voor een toegang vanuit de Schijfstraat. Heraanplanting van bomen en struiken op de taluds moet er enerzijds voor zorgen dat de privacy van de omwonenden gevrijwaard blijft.  Een avontuurlijke loopbrug zal in een latere fase twee taluds met elkaar verbinden. Het uiteindelijke ontwerp kwam tot stand na inspraak van de omwonenden en het buurtcomité.

Van het station naar het Concertgebouw en terug

Het bestaande eenrichtingsfietspad in het Koning Albert I-park langs de ring rond Brugge werd aangepast en verbreed tot een dubbelrichtingsfietspad. Aansluitend op het bestaande fietspad tussen de Oostmeers en het Kanaaleiland is in de volledige stationsomgeving nu een dergelijk fietspad uitgebouwd. Dit fietspad, met een totale lengte van 575 meter, kadert in het globaal fietsbeleid van de Stad Brugge.  De groendienst stond in voor het opmeten van het project, het ontwerp van het traject en de opvolging van de werken, samen met de collega’s van het Agentschap Wegen en Verkeer. In het voorjaar zal de groendienst instaan voor het aanplanten van de haagmassieven en het inzaaien van het gazon. Ook worden enkele nieuwe parkbomen aangeplant ter compensatie van de gerooide bomen.

Foto : het inrijden van het fietspad op 19 december 2012

Open Monumentendag bestaat 25 jaar !

Dit jaar vieren we 25 jaar Open Monumentendag! Ik steunde het voorstel om de Bruggeling inspraak in het programma te geven. Je kan nog tot 1 maart een briefje sturen naar de Dienst Monumentenzorg, Oostmeers 17 te Brugge of mailen naar monumentenzorg@brugge.be om je favoriete OMD-monumenten of –activiteiten uit de voorbije jaren voor te stellen. De Dienst Monumentenzorg zorgt er dan voor om deze locaties opnieuw open te stellen of de gekozen activiteiten opnieuw te organiseren. Dit jaar gaat Open Monumentendag door op 7 en 8 september 2013. 

Afscheid en welkom

Eind november trok Bart Lambrecht, na 2 intense jaren van gedreven en enthousiaste samenwerking, de deur van het kabinet op het stadhuis achter zich dicht, op weg naar een nieuwe uitdaging. In december startte Mia Vanhuffel op het kabinet als mijn nieuwe medewerkster. Ondertussen maakten Mia en ik samen de overstap naar onze nieuwe werkplek in de Oostmeers 17, waar we ons vastbijten in de nieuwe bevoegdheden. 

Bedankt Bart, welkom Mia !

De voorbije maanden was ik present op diverse events:

Reyes Magos in Boudewijn Seapark -
nieuwjaarsdrink op de Burg - Best of Brugge (Factor Club) - verwelkoming van de nieuwe Bruggelingen - Ijssculpturenfestival Ice Magic - kerstmarkt Windroos - viering 100 jaar Sint-Baafsparochie - nieuwjaarsvieringen van diverse Brugse organisaties - Rede van de Gouverneur - Boekvoorstelling Kantcentrum - viering Dag van de Vrijwilliger...

 
Foto: op de Burg tijdens de nieuwjaarsdrink
 

Brugge is dé ideale plek om eens buiten te vliegen.  
Een greep uit het aanbod van de komende maanden :

Jeugdfilmfestival in Brugge : 10 - 16 februari.
Meer info...
Carnavalsstoet in Zeebrugge : 16 februari
D-Spot dansfestival in Cultuurcentrum en Entrepot :
22-23-24 februari.
Meer info...
Reismarkt in de Stadshallen : 24 februari.
Meer info... Euroschlagerparade : 22-23 februari. Meer info...
Brugge Culinair in Oud Sint-Jan : 15 -17 maart.
Meer info...
Ronde van Vlaanderen : 31 maart.
Meer info... 
 


 Oostmeers 17| 8000 Brugge
Tel.: 050 44 85 04

schepen.demon@brugge.be
www.frankydemon.be

Spreekuur : elke dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel op afspraak)