Voorwoord
Het jaar 2018 is nog pril. De aanmeldingen staan voor de deur. De tijd waarin we voor nieuwe leerlingen passend onderwijs vormgeven samen met kind en ouder. Voor veel leerlingen gebeurt dit in de reguliere lessen op school. Voor een aantal kinderen gaat het om maatwerk in aansluiting op datgene wat ze nodig hebben binnen onderwijs, in samenhang met jeugdhulp, zorg en opvoeding.

Daarnaast zetten we samen in op de ontwikkelkracht door scholen door middel van een ontwikkelagenda passend onderwijs per school. Dé kans om mooie en bruisende plannen te maken om te zorgen dat we steeds beter worden in passend onderwijs voor elk kind.

Ik wens u veel leesplezier en alvast een prettige voorjaarsvakantie toe.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
Versterking team passend onderwijs
 
Per 1 februari is het team passend onderwijs versterkt door de komst van Ingrid Kroezen en Meta Streefland. Beide consulenten stellen zich aan u voor. Lees verder ...
Succesvolle kennisdeling Expertise Centrum Arbeid
Op 23 januari vond een kennisdeling van het ECA plaats. De belangrijkste onderwerpen van het programma: uitstroom vanuit praktijkonderwijs en VSO en de nieuwe privacyregels. Lees verder ...
Interview: sterke en zelfstandige leerlingen
In dit interview krijgt u een kijkje op het Van der Meij College. Wij gaan in gesprek met Eric van den Berg, plaatsvervangend directeur en Tijl Schaap, docent en voorzitter van de werkgroep PBS (positive behaviour support). Klik hier voor het filmpje.
De havo/vwo trajectplusklas Willem Blaeu en Spinaker is gestart!
Een update: zes leerlingen zijn vol enthousiasme begonnen aan deze kans. Ze zijn positief en hebben een goede voorbereiding van De Spinaker en Willem Blaeu gekregen. Lees verder ...
Documentaire 'Spiegeldromen'
In ‘Spiegeldromen’ vertellen jongeren in alle openheid over hun levens en hun dromen over de toekomst. Klik hier om de documentaire te bekijken.
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100