______________________________________________________

16 juni 2019 – nummer 388

 

Inhoud

·        VIERINGEN

·        GOED OM TE WETEN

·        OMZIEN NAAR ELKAAR

·        ACTIVITEITEN

 

VIERINGEN

Komende zondag 16 juni is de EBG onze gastheer op de jaarlijkse kerkendag. Ieder van harte welkom! Er is ook een programma voor de kinderen. 

 

Alle informatie over de Kerkendag leest u op de website.

Geen dienstvoorbereiding

Komende zondagen 23 en 30 juni gaan gastpredikanten voor. Daarom is er de komende twee weken geen dienstvoorbereiding op woensdagavond. De eerstvolgende dienstvoorbereiding is op woensdag 3 juli om 19.00 uur.

 

Ds. Tineke Dronkert

GOED OM TE WETEN

Sjouwers gevraagd voor Kerkendag

Zondag 16 juni is het weer Kerkendag. We hopen op mooi weer.

Maar dat betekent dan wel dat alle banken uit de grote en kleine kerkzaal naar buiten moeten. Dat is veel werk.

Teveel werk om alleen aan onze gastheren en gastvrouwen van de Evangelische Broedergemeente over te laten.

Daarom een dringende oproep aan degene die daartoe in staat is om daarbij te komen helpen.

Als u er om 8 uur bent komt het vast goed.

Als het qua weer niet duidelijk is of de viering binnen of buiten gehouden wordt en u wilt dat die ochtend weten bel dan naar Jeannette van Andel tel. 06 53146662

Fijn als u meehelpt!

Veelkleurige kerken op de Balkan

Dorethea en Kees Manintveld hebben een bijzondere reis naar Griekenland gemaakt. In onderstaand verslag vertellen zij graag iets over de kerken die zij op hun reis hebben gezien.

Op onze reis met de auto naar Griekenland hebben we een flink aantal verschillende kerken en kloosters bezichtigd in Roemenië, Bulgarije en Griekenland. In dat deel van de EU gaat het in de meeste gevallen om orthodox-katholieke kerken. Wat ons opviel was de grote nadruk op heiligen en veel minder op politieke “helden” zoals vaak in (barokke) rooms-katholieke kerken te zien is. Maar ook in de orthodoxe kerken valt op dat bij de oudere kerken, de muurschilderingen, iconen en iconastase (wand samengesteld uit iconen die de altaarruimte van de blikken van de gewone gelovigen afschermt) nog ingetogener zijn. In heel oude en kleinere kerken (meer dan 1000 jaar) zijn vaak de wanden in hun geheel beschilderd. Op die manier werden verhalen van het leven van Jezus en ook van de vroeg-christelijke geschiedenis uitgebeeld. In die tijden konden namelijk weinig mensen lezen en schrijven.

Opvallend in Griekenland is dat de kerk nog staatskerk is en bij veel belangrijke gebeurtenissen een rol speelt zoals doop, huwelijk en begrafenis. Maar ook bij andere persoonlijke en openbare gebeurtenissen wordt vaak om de zegen van de kerk (agiasmo) gevraagd, waarvoor elke keer een vergoeding wordt gevraagd. De kerken zijn bij dit soort gelegenheden gewoon open en zo konden we bij twee dopen aanwezig zijn. Bij een van de dopen (in Thessaloniki) werd de baby op een aparte tafel uitgekleed, helemaal in een doopvont ondergedompeld. Aansluitend werd de dopeling op alle delen van het lichaam met olie bestreken zoals gezicht, armen, handen, borst, benen en voeten. En daarna weer aangekleed. Bijzonder om te zien.

Ook zijn er vaak aparte kapelletjes buiten de kerk waar kaarsen kunnen worden gebrand. Soms staan ze in een waterbak en soms gewoon in zand. In een aantal gevallen worden de brandende kaarsen vrij snel door een priester na het aansteken verwijderd en bij de stapel andere niet uitgebrande kaarsen gelegd: de reden hiervoor is ons niet duidelijk geworden.

Mensen lopen vaak gewoon de kerk binnen en kussen een aantal van de belangrijkste iconen die vaak voor de iconostase staan. Ook zijn er in sommige kerken sarcofagen van bekende mensen die vaak heilig zijn verklaard. Ook die worden vaak gekust. Over het algemeen hebben we mensen vaak een kruis zien slaan op dit soort momenten.

De Balkan heeft eeuwen onder de Ottomaanse (Turkse) heerschappij gestaan en daarom zijn er ook een flink aantal kloosters en hun kerken op moeilijk bereikbare plaatsen gebouwd. En soms zijn dergelijke kloosters heel klein gebleven. Een heel bijzondere plafond schildering van het laatste avondmaal vonden we in een in rots uitgehouwen kloosterkerkje in Ivanovo in Bulgarije. De fresco dateert van ongeveer 1400 AD.

 

Sint Nikolaas speelt in de orthodoxe kerk een heel andere rol dan in in de gecommercialiseerde versie in Nederland. Hier is hij één van de meest gewaardeerde heiligen en in bijna alle kerken als icoon afgebeeld zoals in de Sint Nikolaas Orphanus kerk in Thessaloniki. Dit is de enige niet in een moskee omgebouwde kerk in Thessaloniki tijdens de Ottomaanse periode.

Deze reis heeft ons mooie en interessante ervaringen en ontmoetingen gebracht die laten zien dat “kerk zijn” op vele verschillende manieren mogelijk is!

Dorethea en Kees Manintveld

 

 

Collectebonnen bestellen

Voor het bestellen van collectebonnen kunt het formulier op de website gebruiken.

OMZIEN NAAR ELKAAR

De CHJR zoekt een penningmeester

NB: vorige week stond er per abuis een foutief e-mailadres in de nieuwsbrief. In deze oproep de juiste versie: chjr@pkn-zeist.nl

 

De Centrale (hervormde) Jeugdraad (CHJR) is een vereniging die subsidies ontvangt voor het jeugd- en jongerenwerk van onze kerk in Zeist. De centrale jeugdraad verdeelt die subsidies over de jeugdraden in de wijkgemeenten. Er ontstaat een vacature voor de vrijwilligersfunctie van penningmeester. De penningmeester:

 

· Zorgt voor een goede en administratie

· Zorgt voor de betaling van subsidievoorschotten

· Zorgt voor een financiële verantwoording door de jeugdraden

· Produceert de jaarrekening

· Vraagt subsidie aan bij de kerk en de gemeente Zeist

· Is bestuurslid en praat dus mee over het beleid en de activiteiten

 

Bij elkaar kost je dat zo’n 20 -30 uren per jaar. Wat krijg je terug?

 

· Heel plezierige samenwerking met vrijwilligers voor jeugdwerk uit alle wijkgemeenten

· Waardering voor je inzet

· Je werkt aan de basis van de protestantse gemeente van Zeist: da’s onbetaalbaar ;-)

 

Meer info? Aanmelden: chjr@pkn-zeist.nl

Opbrengst collectes en Fairtrade

http://www.pknzeistwest.nl/images/geld_150.jpgDe opbrengsten van de collectes van zondag 9 juni 2019 zijn:

- Pinksterzending     € 196,85
- Pl. Gemeente         € 127,25
- Diaconie               € 102,45

Lief en leed

Bedankt

 

* Ik ontving mooie witte bloemen, hiervoor wil ik u alleen hartelijk bedanken. Mijn vrouw en ik genieten er dagelijks van. Bertus Pfrommer

 

Nieuwe adressen  

 

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).

 

ACTIVITEITEN              

Wandelen met de Ontmoetingsgroep

Zaterdagmiddag 22 juni gaat de Ontmoetingsgroep wandelen. Ook wie geen lid is, is van harte welkom om mee te gaan. We starten om 14.00 uur bij Paviljoen Beerschoten voor een groepsexcursie van een uur over het landgoed, met onze eigen natuurgids Henk van Limpt. Aansluitend willen we bij Van der Valk De Biltsche Hoek iets gaan drinken, met wie dat wil. Wie geen uur kan wandelen, kan natuurlijk ook rechtstreeks naar De Biltsche Hoek gaan (er is ruimte gereserveerd vanaf 15.00 uur).

 

Ingang: De Holle Bilt 6, 3732 HM De Bilt

Openbaar vervoer: de buslijnen 51, 52, 53 en 74 stoppen voor De Biltsche Hoek. Vanaf de bushalte is het ongeveer 8 minuten lopen naar Paviljoen Beerschoten.

Kosten rondleiding: € 60,- voor maximaal 20 deelnemers (daarboven € 4,- p.p.), de kosten delen we met elkaar.

Te voet naar Beerschoten: met een paar mensen willen we wandelen naar Beerschoten vanaf de Jordanlaan. Wie mee wil wandelen: we verzamelen bij de bushalte Jordanlaan aan de Utrechtseweg en vertrekken daar om 13.15 uur.

Graag even aanmelden voor deze activiteit: ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl of tel. 6951613.

 

We hopen op veel deelnemers en mooi weer!

Corja, Nannie, Agathe

 

Zomeruitjes 2019

Woensdag 10 juli

Op woensdag 10 juli bent u van harte welkom in het KC. Vanaf 10.00 uur ontvangen we u met koffie en thee.

 

Dick van de Kamp heeft onlangs een boek geschreven over een belangrijke verzetsstrijder uit Zeist Catharinus (Carie) Stomp (1916-1945) getiteld “Het boek van de oorlog is nooit uit”. Catharinus Stomp heeft veel betekend voor de LO, Landelijke Onderduikorganisatie. In april is voor hem een gedenksteentje geplaatst bij Herenlaan 32 waar hij gewoond heeft. Als geen ander kan Dick hierover vertellen.

 

Ons gezellig samen zijn sluiten we af met een gezamenlijke lunch.

Een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom.

 

De folder en het inschrijfformulier liggen op de balie in de hal van het KC.

Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij:

 

Janneke Keijmel, jannekekeijmel@gmail.com, tel.: 0306953161 of

Corrie de Koning, koninglindeboom@cs.com, tel.:0306911968

Woensdag 7 augustus

Ook dit jaar hebben wij weer een uitje georganiseerd om u een leuke en plezierige dag te bezorgen. Wij gaan op woensdag 7 augustus met een comfortabele bus van firma Vlastuin een mooie dag doorbrengen in het Westland. U bent vanaf 08.15 uur welkom in het Kerkelijk Centrum. Na koffie/thee en enige informatie vertrekken wij om 09.00 uur naar het Westland. Dit gebied heeft internationale bekendheid als wereldcentrum voor de glastuinbouw. Wij brengen daarom een bezoek aan het Westland museum en beginnen met 2x koffie met appeltaart. Daarna maakt u in kleine groepjes een rondleiding door het museum.

 

Tussen de middag is er een koffietafel alvorens wij met de bus naar ’s-Gravenzande rijden om een boottocht te maken. In deze echte Westlandse boot vaart u over eeuwenoude boezemwateren en ziet vanaf het water hoe de streek zich heeft ontwikkeld tot de innovatieve Glazen stad van tegenwoordig.

 

Rond 17.00 uur hopen wij weer aan te komen in het Kerkelijk Centrum. Wij vragen de deelnemers van deze prachtige dag een bijdrage van €.30,00 p.p. De diaconie vult de resterende kosten aan. U kunt deze bijdrage op de dag (graag gepast) betalen. Heeft u vragen over de kosten of mocht de hoogte daarvan voor u een probleem zijn, dan wordt u toch uitgenodigd om mee te gaan. Wanneer er na aanmelding en sluitingsdatum 25 juli onverhoopt iets tussen komt, dan vragen wij u een bedrag van €.15,00 p.p. te doneren.

 

De folder en het inschrijfformulier vindt u op de balie van de hal van het Kerkelijk Centrum.

Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij:

 

Rianne Hoetink, easyway@hetnet.nl, telefoonnummer: 0611766414

Lo van Yperen, lovanyperen@ziggo.nl, telefoonnummer: 0636313722

 

Agenda deze week

Zo 16 juni            10-12.30u           Kerkendag, Evangelische Broedergemeente, Zusterplein

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring