Sports Media's Newsflash
 
02 februari 2015 # 2

Kunst en tennis ...


Schaatstechniek

Een analyse van de schaatstechniek met techniekaanwijzingen.

Na wat inleidende onderwerpen, zoals de schaatsbeweging, de schaatsslag, de ronding van de schaats en de schaatshouding, komen de afzet (theorie en uitvoering), bijhaal en inzet aan de orde, eerst op het rechte eind en daarna in de bocht. Voor deze volgorde is gekozen omdat de afzet de motor is van het schaatsen en dus het belangrijkste aspect van het schaatsen. Bijhaal en inzet staan min of meer in dienst van de afzet. Ten slotte volgen bijdragen over de armzwaai, het ‘overkomen’, een opmerking over de zogenaamde S-curve en een uiteenzetting over het omzetten van afzetkracht in snelheid.

Ga naar de site


Videofeedback

Observationeel leren in het bewegingsonderwijs, de invloed van leeftijd op videofeedback

Dit onderzoek had als doel de motorische ontwikkeling van de leerlingen verbeteren door de inzet van videofeedback met verbale instructie.

Lees het ganse onderzoek


Manual for Acrobatics: Handstand, hand to hand, banquine(1)

Een prachtige – praktijkgerichte – handleiding ( Engelstalig ) voor Acrobatiek.

(1) Banquine: een acrobatische act met een groep van ten minste drie personen, met twee of meer basissen en ten minste een flyer.

Raadpleeg de handleiding