Voor u ligt de tweede uitgave van Mijnwater Nieuws! De nieuwsbrief die in het leven is geroepen na een succesvol Energiecongres Parkstad Limburg op 27 mei 2016.

Mijnwater Nieuws houdt u op de hoogte van zaken die Mijnwater B.V. aangaan, de ontwikkelingen, innovaties, activiteiten en werkzaamheden (in het veld). Ook bevat deze nieuwsbrief onderwerpen op het gebied van verduurzaming in de regio en daarbuiten.
 
Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, stuur ‘m gerust door zodat zij zich kunnen aanmelden via de button op homepage van www.mijnwater.com.
 
Veel leesplezier!
 
 
In deze nieuwbrief
  1. Elise Ritzen, junior projectleider bij Mijnwater
  2. Start verbouwing Shared Service Center (SSC-ZL)
  3. Mijnwaterwerk in uitvoering!
  4. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
  5. Terugblik pitch @Connect Limburg diner met buitenlandse pers
  6. Duurzaam en innovatief BMV Hoensbroek
 
Elise Ritzen, junior projectleider bij Mijnwater
 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Elise Ritzen, ik ben 25 jaar en studeerde in september af aan de Technische Universiteit in Eindhoven aan de Masteropleiding Architecture, Building & Planning met als specialisatie Building Physics and Services. Vóór deze opleiding heb ik de studie Built Environment aan Zuyd Hogeschool met succes afgerond. In mijn vrije tijd besteed ik het liefst aandacht aan familie en vrienden, daarnaast ben ik graag buiten om een rondje te gaan hardlopen of bootcampen.
 
Met ingang van 1 september jl. ben ik bij Mijnwater werkzaam als junior projectleider. Ik ben zeer verheugd deel te mogen uitmaken van deze innoverende en duurzame onderneming. Tijdens mijn studies werd het mij duidelijk wat de invloed is van de gebouwde omgeving op het milieu. Tegelijkertijd zag ik hoe deze negatieve invloed beperkt kan worden door het gebruik van duurzame toepassingen. Mijnwater is een bedrijf dat zich bezighoudt met een dergelijke duurzame energietoepassing. Graag wil ik zowel binnen Mijnwater als Parkstad mijn steentje bijdragen om het gebruik van duurzame energie toe te passen en verder uit te breiden. 
 
Aangenaam kennis met u te maken!
 
 
Start verbouwing Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)
 
 
Op 1 oktober startte aannemer Grausbouw uit Hoensbroek met de verbouwing van het voormalige Parkstad Limburg pand aan de CBS-weg in Heerlen. Het gebouw van het nieuwe Smart Services Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) (met 2.800 m2 bruto vloeroppervlakte) zal worden aangesloten op mijnwaterenergie.
 
Duurzaam met mijnwaterenergie
 
Het SSC-ZL gaat deel uitmaken van het cluster B, waarop ook CBS en Maankwartier zijn aangesloten. Nabij het CBS-gebouw legt Mijnwater momenteel de verbinding met het clusternetwerk aan. Hiermee worden de kantoorruimtes voorzien van duurzame verwarming en koeling. Mijnwater draagt zorg voor de gehele energievoorziening, de aansluiting op het mijnwaternetwerk en de energiecentrale (warmtepompen). Ook is Mijnwater verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening en de zonnepanelen op het dak. Mijnwater is ook adviseur voor de binneninstallatie van het gebouw.
 
Samenwerkingsverband SSC-ZL
 
De gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht gaan in het nieuwe Shared Service Center Zuid-Limburg hun krachten bundelen op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Deze gezamenlijke bedrijfsvoering binnen één organisatie moet leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en kwetsbaarheidsreductie. In het Shared Service Center Zuid-Limburg worden ongeveer 135 werkplekken voor Informatie Diensten, Inkoop en de Personeels- en Salarisadministratie gecreëerd. Door de schaalvergroting kunnen de gemeenten efficiënter werken en besparen op de kosten van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat er uiteindelijk in totaal zo’n 300 tot 350 werkplekken binnen het SSC-ZL nodig zijn.
 
 
Mijnwaterwerk in uitvoering!
 
 
Op diverse plekken in Heerlen werken ‘onze  mannen’ aan de leidingen. Leidingen die gebouwen voorzien van mijnwaterenergie. Mijnwater levert warmte en koude en zorgt voor de uitwisseling van deze duurzame energie tussen de aangesloten gebouwen. Zo is begin dit jaar Maankwartier aangesloten op het leidingennetwerk en volgt het gebouw van SSC-ZL aan de CBS-weg in december. In maart 2017 wordt het gebouw van de GGD Heerlen (met in totaal 4.126 m2 bruto vloeroppervlakte) aangesloten.
 
Op de plekken waar Mijnwater aan het werk is, attendeert een groot bouwbord het verkeer op Mijnwaterwerk in uitvoering!
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
 
Het mijnwaterconcept krijgt niet alleen regionale, maar ook landelijke en internationale aandacht. Het team van Mijnwater is daarom regelmatig op vakbeurzen, conferenties en symposia te vinden, zelf aan het woord of om nieuwe ideeën op te doen. We timmeren voortdurend aan de weg om Mijnwater (inter)nationaal op de kaart te zetten.
 
 
Terugblik pitch @Connect Limburg diner met buitenlandse pers
 
 
Op donderdag 6 oktober jl. kreeg Mijnwater B.V. de ‘stand’. In het historisch proeflokaal van Brand Bierbrouwerij in Wijlre gingen acht buitenlandse journalisten tijdens een diner in gesprek met Limburgse ondernemers. René Verhoeven vertegenwoordigde Mijnwater B.V. en vertelde tijdens een pitch (op een Brand kratje) over het ontstaan van ons bedrijf en de doorontwikkeling van Mijnwater 1.0 naar 3.0. Belangrijk item voor de journalisten was de grensoverschrijdende samenwerking, de verbindingen die gelegd zijn en de plannen die gemaakt worden om ook het buitenland te laten profiteren van ons duurzaam energieconcept.
 
Aan tafel zaten journalisten uit China, Bulgarije, Duitsland, Spanje, Griekenland, Verenigd Koninkrijk en België.
 
Het diner werd georganiseerd door Connect Limburg, een initiatief van de Provincie Limburg met als doelstelling: het internationaal vergroten van de reputatie en naamsbekendheid van Limburg om talent, investeerders en toeristen langdurig te binden aan de regio.
 
 
Duurzaam en innovatief BMV Hoensbroek
 
 
In Hoensbroek Zuid gaat de gemeente Heerlen een nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening realiseren met in totaal 2.650 m2  bruto vloeroppervlakte. Mijnwater B.V. zal het gebouw voorzien van warmte en koude en de elektriciteit voor de gehele voorziening leveren in combinatie met zonnepanelen.
 
De nieuwe BMV in Hoensbroek krijgt een duurzaam en innovatief karakter.
Tijdens een bijeenkomst waar architecten een toelichting kregen op het beoogde gebruik van de voorziening, gaf Sjoerd Parren van Mijnwater B.V. een presentatie over het ontstaan van het mijnwatersysteem, de organisatie en de integratie van mijnwaterenergie in het ontwerp van deze BMV. Na een traject met toekomstige gebruikers, docenten en inhoudsdeskundigen hebben de gemeente Heerlen, Movare en IBA Parkstad samen gekozen voor TenW architecten op basis van een schetsontwerp. Een bijzonder ontwerp voor een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk.

Duurzaam
 
Het multifunctionele complex is ontworpen naar de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid en energie. Door te werken met groene daken, zonnepanelen en de levering van koude en warmte door mijnwaterenergie wordt de CO2-uitstoot van het pand tot een minimum beperkt. Deze Brede Maatschappelijke Voorziening vervult daarmee een voorbeeldrol en moet bijdragen aan het bewustzijn van omwonenden, docenten en leerlingen. De oplevering van BMV Hoensbroek is medio 2018 voorzien.
 
 
Wie zijn wij?

Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht. Een volwaardig duurzaam energiebedrijf met de opdracht om de verduurzaming van de regio verder vorm te geven. Mijnwater B.V. heeft eind 2016 circa 175.000 m2 aan gebouwen (woningen en kantoren) op mijnwaterenergie aangesloten. Mijnwater B.V. draagt bij aan de ambitie van de regio (Parkstad Limburg Energietransitie, PALET) om in 2020 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.
 
De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm water als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers.
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com