Infobrief Diaconie Brugge  April 2013, 5de jaargang nr. 28


 
Liefde vergaat nimmer
 
De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem.
Het ijzer is sterk , maar het vuur smelt het.
Het vuur is sterk, maar het water blust het.
Het water is sterk, maar de zon verdampt het.
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar.
De wolk is sterk , maar de wind drijft haar voort.
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem.
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer.
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde.
De liefde vergaat nimmer meer.
 
Gebed uit Irak.
 

 
 
2. Bliksemstart voor NEW B. Het kan dus om onze utopieën naar de wereld te brengen.
 
 
 
            

 

3. Joseph de Rebel in Assebroek - 29 april 2013

  
 
 
 
 
4. In de praatstoel: Johnny De Mot - 11 april 2013
 

 
 
 

 
5. Familie Vermandere in Concert te Loker - 1 mei 2013
 
 
  
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178