Ако не се чете, кликнете тук                                                                     Ноември 2016

На 23-ти ноември в рамките на изложението CleanExBg в НДК, София, успешно се проведе съпътстващият семинар, посветен на темите за организация и контрол на дезинфекцията и пест контрола в обекти и предприятия с различна сфера на дейност, и за професионалните услуги по управлението на етажната собственост.
  Първата тема бе представена от г-н Коста Чотов, председател на УС на Българската асоциация на пест контрол операторите. Ключовите моменти в нея бяха преносимите инфекциозни заболявания и тенденцията им за развитие в България през последните години,  значението на пест контрола и необходимостта от нормативна уредба за организация и контрол на ДДД услугите. Участниците от различни браншове, включително собственици на хотели и ресторанти,
здравни заведения, представители от хранително-вкусовата промишленост, фасилити мениджмънт специалисти, задаваха актуални въпроси относно често допускани грешки и проблеми при възлагането и приемането на дейности по контрол на вредителите към външни фирми.
Темата за управлението на етажната собственост с фокус върху работата с поддоставчици на релевантни услуги за сгради, включително поддръжка, почистване и хигиена и др., бе презентирана от Марио Понте - президент на Националната асоциация на мениджърите на етажна собственост. Засегнати бяха необходимостта от законова регламентация и регулация на управлението на етажната собственост в България, добрата комуникация с институции, застрахователи и банки за оптимизиране на услугата, както и необходимостта от създаване на регистър на професионалните управители. Прилагането на добри практики и провеждането на обучителни курсове са от значимост за професионализирането на сектора и за спомагане изграждането на квалифицирани кадри.
 
CleanExBg продължава до 24-ти ноември. Участниците представят нови за пазара ни продукти и се стремят да създадат нови партньорства.
 
 
За контакти:  032/966 813    E  office@viaexpo.com