Nieuwsbrief H2W | december 2014

H2W
H2W

Momenteel implementeert een groot aantal zorginstellingen een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier/ Elektronisch Cliënten Dossier (EPD/ECD). Een groot aantal zorginstellingen doorloopt daarbij ook het proces van de implementatie van nieuwe releases, implementatie van nieuwe functionaliteit (modules) of een totale update van het huidige EPD/ECD. Dit leidt vaak tot veranderingen in bedrijfsprocessen.

In beide gevallen zijn heel veel medewerkers als gebruikers van het EPD/ECD ook direct of indirect betrokken bij de patiëntenzorg/cliëntenzorg. Zij moeten het nieuwe cq. aangepaste systeem leren kennen en worden vaak in heel korte tijd opgeleid. Dit in een situatie waarin het EPD/ECD nog volop in ontwikkeling is. Na het in gebruik nemen van het “nieuwe” EPD/ECD is er nog volop behoefte aan scholing. Het kennen van het EPD/ECD en het verantwoord kunnen gebruiken hiervan is ingewikkeld en vraagt continu aandacht.

De combinatie van werken met een nieuw EPD/ECD in een complexe veranderende omgeving heeft er toe geleid dat H2W Partners bij een aantal klanten ondersteuning en expertise heeft kunnen bieden bij het ontwikkelen en implementeren van opleidingsbeleid voor eindgebruikers van het EPD en/of ECD. Deze ervaring stelt H2W graag ook beschikbaar aan nieuwe klanten.

Meer informatie: H2W Partners

H2W

De afkorting ERP staat voor ‘Enterprise Resources Planning’. ERP-systemen worden vooral ingezet in organisaties om zoveel mogelijk deelprocessen te ondersteunen met dezelfde software. In zorginstellingen gaat het dan in de eerste plaats om inkoop, logistieke en financiële processen, maar daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij de scope verder gaat richting HRM, Facilitair, Technische Dienst (TD), Medisch Instrumentele Dienst (MID) of zelfs Vastgoed/Bouw.

Het selecteren van een nieuw ERP is iets dat een organisatie hooguit eens in de 10-15 jaar zal doen. Het is een traject dat veel processen raakt en waar veel tijd en geld mee gemoeid is. Dat het lastig is komt ook met enige regelmaat in de media naar voren. Zoals recent nog de misstanden bij ICT projecten van de overheid waar door de commissie Elias onderzoek naar is gedaan. Kortom een traject met veel risico’s en valkuilen dat specifieke kennis vereist.

Vraag hier de whitepaper op: H2W Facility

H2W

Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) is veel meer dan alleen maar een registratie-applicatie. Het is een tool wat de facilitaire professional van belangrijke informatie voorziet die gericht is op de professionalisering van de organisatie in het geheel. Iedere organisatie wil overzicht en inzicht in haar informatiestromen. Daarbij moet de informatie up-to-date zijn en op ieder willekeurig moment beschikbaar. Een FMIS biedt mogelijkheden om informatie over de facilitaire processen te beheren en te monitoren, zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit, resultaten en kosten van de dienstverlening. Het doel van een FMIS is een optimale dienstverlening door het bereiken van een efficiënte facilitaire organisatie. Het koppelen en integreren van systemen vormt hierin een steeds belangrijker wordende schakel in het proces van beheer. Door systemen te koppelen met het FMIS kan ketenintegratie worden bereikt.

Vraag hier de whitepaper op: H2W Facility

H2W

Verzekeraars in verweer tegen ziekenhuisfusies
Zorgverzekeraars hebben bij kartelwaakhond ACM geklaagd over de recente fusiedrift onder ziekenhuizen. Dat meldt NRC Handelsblad. Volgens de verzekeraars dreigen de ziekenhuizen in bepaalde regio's zo groot te worden dat de prijzen op kunnen drijven. De zorgverzekeraars zeggen dat nu al te merken door de hogere tarieven die de klinieken rekenen. Lees meer...

Bestuurders: jeugdhulp in gevaar door kortingen
De kortingen op het budget voor jeugdhulp vallen veel hoger uit dan de landelijke bezuinigingen van drie procent. Aanbieders verwachten dat ze te maken krijgen met kortingen van tien tot dertig procent. Twee op de vijf aanbieders verwachten dat zij de zorgcontinuïteit niet kunnen garanderen. Een kwart weet het nog niet. Dat blijkt uit onderzoek dat begin november is uitgevoerd in opdracht van de Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC).
Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl