______________________________________________________

13 oktober 2019 – nummer 405

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

 

VIERINGEN

Viering zondag 13 oktober

Deze zondag zullen we in het kader van ZWO vlak voor de collecte het zgn Ghana-lied zingen. Jan Hortensius zal ons in de dienst ook informatie verstrekken over het Ghana-project.
U kunt ook weer de inhoud van het mandje meenemen en inleveren bij de Diakenen.

Dienstvoorbereiding

Komende woensdag is de consistorie om 19.15 uur geopend voor een kort voorbereidingsmoment rond Lukas 18: 1-8. Een bijzondere tekst over een vrouw die er veel voor over heeft dat er recht wordt gedaan. Benieuwd?
Draag uw steentje bij aan de dienst en praat mee.
U bent van harte welkom. 

Speciale collecte 'Kerk in Actie'

Komende zondag – 13 oktober – is het zondag Werelddiaconaat, met een 1e collecte voor het algehele werk van Kerk in Actie.
Kerk in Actie vraagt speciale aandacht voor een ambitieus project, waarbij kansarme jongeren worden opgeleid tot topkok in Colombia:

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige
en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend con
ict in Colombia. Door samen een opleiding
te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Download de folder [224 KB] of kijk op de website: www.kerkinactie.nl/kookscholenColombia

 

GOED OM TE WETEN

Actie Wijkkas weer van start

Deze week krijgt u een brief in de bus met het verzoek voor een bijdrage voor de Wijkkas.
Graag vragen wij u om hieraan aandacht te geven, want het is een belangrijke actie.
Twee maal per jaar kloppen wij bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas. Uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans worden de vaste lasten van de PKN-gemeente in Zeist betaald, zoals salarissen van de predikanten en het onderhoud van kerkgebouwen.
Maar naast de opbrengst van Kerkbalans heeft elke wijkgemeente ook een eigen wijkkas. In Zeist-West betalen we hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden hieruit betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.
In de brief staat dit uitgebreider beschreven.
Daarnaast vindt u daar de begroting voor het jaar 2020, zodat u kunt zien waaraan we uw bijdragen besteden.
We hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst.
U kunt de brief en begroting ook hier [216 KB] downloaden.

Opbrengst "En ineens ben je oud"

Van de opbrengst van de verkoop van haar boekje "En ineens ben je oud" heeft Christine Smalbrugge-Hack een bedrag van € 177,00 aan onze wijkgemeente 
geschonken met speciale bestemming voor de nieuwe inrichting van het Kerkelijk Centrum. We bedanken Christine hartelijk voor deze actie en haar bijdrage! Haar boekje verkoopt zo goed dat er een tweede druk gaat komen. Dat is uiteraard erg fijn voor Christine en we wensen haar nog een goede verkoop.
Namens de wijkkerkenraad, Jan de Graaf (penningmeester wijkkas)

Kasten van Tineke te koop

Als u nog interesse heeft, laat het dan snel weten. Daarna gaan de spullen in de openbare verkoop of de kringloop!

Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spullen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen.
Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.
En de opbrengst is volledig voor de inrichting van de ontmoetingsruimte in het Kerkelijk Centrum.
Lees verder ....

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Kledinginzameling

Op zaterdag 19 oktober van 10.00-13.00 uur kunt U voor Mensen in Nood gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende locatie:  Winkelcentrum de Clomp.

Printen Nieuwsbrief voor iemand anders

Helaas heeft niet iedereen e-mail. Maar toch willen ze graag op de hoogte blijven van het nieuws uit onze wijkgemeente. Diverse mensen krijgen daarom al wekelijk van iemand anders een uitgeprinte versie van de Nieuwsbrief.
Maar af en toe duikt er weer een verzoek op van iemand of dat mogelijk is. Soms regelen ze het zelf, maar dat lukt niet altijd.
We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden, die deze zorg voor iemand anders op zich willen nemen. Dan zetten we deze namen op een lijst en als er een verzoek komt kijken we of er iemand in de buurt woont die het zou kunnen doen.
Als u denkt: 'dat kan ik ook wel doen', meld u dan aan bij Kees Manintveld (k.manintveld@me.com) of bij de webmaster Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).
We zetten u dan op de lijst en laten u weten wanneer we een verzoek ontvangen.
Een kleine moeite en een mooi gebaar in het Omzien naar Elkaar.
Kees Manintveld, Hugo Albers

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 6 oktober 2019 was:

- Diaconie: € 131,90
- Plaatselijke gemeente: € 127,05
- Kerk en Israël: € 98,90

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 6 oktober zijn als groet gegaan naar Mw Rebergen( 86 jaar). Zij is vorige week geopereerd en is nu thuis om verder te herstellen. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Wandelend in Gesprek

Op zondag 13 oktober aanstaande willen we graag weer met u/jou al wandelend in gesprek.
Onze wandeling start deze keer op het dorpsplein in Austerlitz om 14.00 uur. We wandelen tot ca. 15.30 uur en drinken daarna iets, met degenen die dat willen. We hopen op mooi weer en een gezellige groep mensen.
Mocht vervoer naar Austerlitz een probleem zijn, laat het ons dan even weten!
Annemien Corporaal (T 6913037)
Willy Kodde (T 6952943)


Potluck van PL & R Zeist

Donderdag 17 oktober a.s. is er een avond met potluck (een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer eten meebrengt), georganiseerd door het Platform Levensbeschouwingen & Religies Zeist.
Deze bijeenkomst begint om 18.00 uur in het Kerkelijk Centrum Zeist- West (De Clomp). Einde 20 uur.
Vecih en Necibe Er zullen dan wat vertellen over de Islam en ook over hun ervaring, visie en ontwikkeling, ... dus ook deze avond is het weer met een persoonlijke noot.

U/je bent van harte welkom. Als u/je anderen kent, die mogelijk ook interesse hebben voor deze avond, worden ook zij van harte uitgenodigd.
Graag even wel van tevoren opgeven i.v.m. de voorbereiding. Dat kan via a.vansark@ziggo.nl of je.andel@wxs.nlBibliodrama 18 oktober 10.30 - 12.30 uur

Wilt u ook eens kennismaken met bibliodrama? We stappen in een bijbelverhaal en ondervinden al spelenderwijs hoe we samen een verbinding leggen tussen ons leven en dat van de hoofdrolspelers in de tekst. 
Er is nog plek voor een paar spelers. U hoeft geen ervaring te hebben, maar het is fijn als u nieuwsgierig en een beetje avontuurlijk bent ingesteld. Aarzel niet, en geef u op voor komende woensdagavond (mail: ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl of 06-189.186.45). Vergeet niet om uw telefoonnummer in uw mailtje te vermelden! 
Zie ook hier

Zin-in-Film

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Drie films met het thema: “Past dit bij elkaar?”
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 31-10-19: Fill the void
Shira - de jongste dochter in een streng orthodox joods gezin - kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira's huwelijk wordt uitgesteld.
Esthers weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in het buitenland. Shira's moeder wil – na de dood van haar dochter – niet ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen en doet een schokkend voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen gevoelens.

Data: donderdag 31-10
Tijd:
 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: horjus2003@ziggo.nl

 

Psalmenkring

Op vrijdag 11 oktober om 10.30 uur buigen we ons in de consistorie van het kerkelijk centrum over Psalm 120 - een psalm die bij velen onbekend is. Maar als we de psalm proeven komen we wellicht verrassende ontdekkingen op het spoor. Als u een 'hertaling' of een 'vertaling' hebt van deze psalm, neem die mee. U hoeft zich niet op te geven voor deze bijeenkomst. 
Ds Tineke Dronkert 
Zie ook hier.

Maaltijd en zingen uit de nieuwe Taizé bundel

Op vrijdag 18 oktober organiseert de Ontmoetingsgroep weer een avond in het KC.
We beginnen om 18.00 uur met een bring & share maaltijd: iedereen neemt iets mee van eten of drinken (voor zichzelf en nog een of twee mensen).
Aansluitend rond 19.30 uur laat ds. Roel Bosch ons kennismaken met de nieuwe Taizé bundel die deze zomer is uitgekomen, en hij zal ook wat nader ingaan op de Taizé-ervaring.
Arie Boers begeleidt op de piano en daarbij zijn meer instrumentalisten ook van harte welkom!
Ook deze avond staat weer open voor iedereen uit Zeist.
Laat het ons weten als je mee wilt doen en ook als je muzikale begeleiding wilt leveren.
Wil je niet meedoen aan de maaltijd maar later aanschuiven, ook dan ben je welkom.
Graag even aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl of tel. 6951613.
Corja, Nannie, Agathe


Lezing Christa Anbeek

Dinsdag 29 oktober komt Christa Anbeek spreken over haar boek Voor Jozef en zijn broer. Dit boek won de prijs voor Het Beste Spirituele Boek 2019.
Christa Anbeek (1961) is universitair docent Levensbeschouwelijke reflectievaardigheden en boeddhisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. 
Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken Zeist en het Platform Levensbeschouwingen en Religies.


Wijkgemeente 'De Bron' presenteert musical Mozes

Vrijdag 1 november(19.30 uur) en zaterdag 2 november (15.00 en 19.30 uur) wordt door gemeenteleden en live-orkest deze musical uitgevoerd.
Het mooie is dat er niet alleen door gemeenteleden uit ‘De Bron’ maar ook uit diverse andere wijkgemeenten enthousiast mee gedaan wordt.
Wij hopen als wijkgemeente met deze Bijbelse musical op een muzikale, creatieve en bevlogen manier de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons mensen met u en jou te delen.
Kaarten kosten €10(kinderen t/m 12 jaar €5), incl. consumptie.
Kaarten zijn verkrijgbaar via scribadebron@ziggo.nl (tel. 030 – 6955341)
Van harte uitgenodigd.

 

Agenda deze week 

Zo 13 okt.     10.00u          Werelddiaconaatzondag, collecte Kerk in Actie en mandjes inleveren  

Zo 13 okt.     14.00u          Wandelend in gesprek, verzamelen bij dorpsplein Austerlitz 

Wo 16 okt.    19.15u          Dienstvoorbereiding in consistorie 

Do 17 okt.     18.00u          Avond met potluck. Organisatie door Platform Levensbeschouwingen

en religies Zeist; opgeven bij Jeannette van Andel 

Vr. 18 okt.    10.30u          Bibliodrama, opgave noodzakelijk bij Tineke Dronkert 

Vr. 18 okt.    18.00u          Ontmoetingsgroep, maaltijd en vanaf 19.30u zingen uit

nieuwe Taizé bundel  

Eerder verschenen

 

Uitvoering binnenruimte KC gaat van start Afgelopen week hebben wij de opstartvergadering gehad voor de verbouw binnen en hebben we de planning van de werkzaamheden besproken. De uitvoering start op 14 oktober met de verbouwing van de toiletgroep en de keuken.

Liedboek in grote letter Voor degene die moeite hebben met het lezen van de liederen in het liedboek wil en kan ik de liederen uitprinten in een groter lettertype (ArialMT, 18).

Geestelijke Verzorging Palliatief Thuis in Zeist Vanaf heden kan een beroep gedaan worden op een geestelijk verzorger van de GVPZeist door iedereen die ongeneeslijk ziek is, thuis ( gemeente Zeist) verblijft en geen contact heeft met kerk, moskee, of anderszins een beroep kan doen op geestelijke verzorging. Voor de zorgvrager zijn er geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Hartelijke ontvangst bij de moskee De Clomp Op donderdagmiddag 26 september brachten we met een groep van 26 mensen uit Zeist-West en andere wijkgemeenten een bezoek aan de moskee De Clomp.

Kasten van Tineke te koop Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spullen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen. Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring