De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


Dress Red Day

Op 29 september 2015 is het Dress Red Day. Er wordt deze dag gevraagd om aandacht voor Hart- en Vaatziekten bij vrouwen. Ook de NVHVV wil hieraan haar bijdrage leveren. Via deze nieuwsbrief willen wij u meer vertellen over het belang van aandacht voor dit onderwerp.
  
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen! Elke dag overlijden er in Nederland 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten; dit zijn er jaarlijks zo’n 20.000, reden genoeg dus om hier wat aan te doen. Doordat onderzoek naar hart- en vaatziekten vooralsnog vaak alleen bij mannen uitgevoerd is, geeft dit geen realistische resultaten voor vrouwen. Vrouwen ervaren bij hart- en vaatziekten hun klachten anders dan mannen en reageren vaak ook anders op hun klachten. De klachten die vrouwen ervaren worden vaak verward met overgangsklachten, waardoor dus de kans bestaat dat een hart- en/of vaatziekte vaak laat gediagnosticeerd wordt. Ook de wijze waarop risicofactoren zich ontwikkelen bij vrouwen is anders dan bij mannen en ziet men vaker op latere leeftijd. De wijze waarop slagaderverkalking zich voordoet bij vrouwen is anders dan bij mannen waardoor klachten vaak niet herkend/erkend worden. Meer onderzoek bij vrouwen is dus nodig om te zorgen dat er meer duidelijkheid en helderheid komt op bovengenoemde gebieden.

Daarnaast zijn er veel andere m/v-verschillen bij hart- en vaatziekten waar onderzoek naar wordt gedaan, zoals verschil in ritmestoornissen, microvasculair vaatlijden, cardiomyopathieën e.a. Hierop gaan we uitgebreider in tijdens de CNE (Continuing Nursing Education) op 15 september a.s. Aanmelden kan nog via: www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen.

De Hartstichting geeft prioriteit aan onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten bij vrouwen. In september vraagt de Hartstichting aandacht hiervoor en roept iedereen op om te geven voor onderzoek bij vrouwen. Wat u in ieder geval kunt doen om aandacht te vragen en mensen te laten zien dat dit een onderwerp is wat er toe doet, is op 29 september a.s. iets roods te dragen, kleding of een rood item; zorg dat deze dag rood kleurt om aandacht te vragen voor de vrouwen.

Wij als NVHVV doen ieder jaar mee als het gaat om rood kleuren en aandacht vragen voor dit onderwerp!

Bedankt, namens het gehele bestuur van de NVHVV.
  
Linda Joziasse
Voorzitter NVHVV


NVVC Dress Red Day
 
Op Dress Red Day, de dag die samengaat met de World Heart Day, geven we met zijn allen het belang aan van de zorg rondom hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want alhoewel de overlevingskans de afgelopen vijftig jaar is verdubbeld, blijven hart- en vaatziekten wereldwijd al decennia lang de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen.
 
Op 29 september 2015 vragen we daarom speciaal aandacht voor vaatziekten bij vrouwen.
 
Nog niet zo lang geleden werden hart- en vaatziekten aan mannen toegedicht. Nu weten we wel beter. Eind jaren ‘90 bleek uit epidemiologische gegevens dat de forse afname aan cardiale events bij mannen niet werd gezien bij vrouwen. In sommige gebieden in de VS nam dit zelfs toe. Naar aanleiding hiervan werd er door cardiologen in de VS een ‘RedAlarm’ campagne gelanceerd, waarbij hart- en vaatziekten bij vrouwen onder de aandacht van het publiek werd gebracht.
 
Naar aanleiding van deze aandacht kwam ook naar voren dat er lacunes waren in kennis met betrekking tot hart- en vaatziekten bij vrouwen. In de meeste cardiologische studies waren vrouwen ondervertegenwoordigd. Ook werden vrouwen niet tot nauwelijks getest in pre klinische studies. Bewustwording van hart- en vaatziekten bij vrouwen is in Nederland door inspanning van de Hartstichting en enthousiaste cardiologen sterk verbeterd. Er is een leerstoel Cardiologie voor vrouwen gekomen. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is een werkgroep opgericht door cardiologen. Ook is er door de overheid een Alliantie Gender gestart met als penvoerder WomenInc, waarbij een van de doelen het vergroten van gezondheid voor vrouwen is. De bewustwording wordt ook teruggezien in de onderzoeksagenda bij de Hartstichting. Ruim 12.500 mensen brachten hun stem uit. In de top vijf van prioriteit voor onderzoek stond het ‘eerder herkennen van hart- en vaatziekten’ en ‘hart- en vaatziekten bij vrouwen’ op respectievelijk de eerste en tweede plaats. Dit geeft aan dat het onderwerp leeft bij een breed publiek.
  
Meer onderzoek is nodig om de kennis te vergroten en de cardiovasculaire zorg verder te verbeteren. Nationaal en internationaal lopen er momenteel veel studies. Zoals ‘Queen of Heart’, dit is een van de studies die is gestart met hulp van onderzoeksgeld van de Hartstichting in samenwerking met 5 universitaire centra in Nederland. Hierin wordt gekeken naar (risicofactoren op) hart- en vaatziekten bij vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt ten opzichte van vrouwen die een ongecompliceerde zwangerschap hebben gehad.
  
Doe mee!
  
De 29e september is niet voor niets Dress Red Day genoemd. Wij vragen u en uw collega’s rode kleding of een rood item te dragen en extra aandacht te besteden aan het onderwerp vrouwen en hart- en vaatziekten. Op deze manier benadrukt u met uw afdeling het belang van het onderwerp en geeft u blijk van uw steun voor de activiteiten rondom Dress Red Day!
  
Een promotiepakket in samenwerking met de NVVC en de Hartstichting zal in september op uw poli worden bezorg.
  
Els Olde Bijvank
Cardioloog
Voorzitter werkgroep Gender NVVC
Hartstichting Dress Red Day
 
Help een Hartje!
Vanaf 15 september a.s. zet de Hartstichting in op een grote sms-actie “Help een Hartje“ om zo geld op te halen voor onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Mensen kunnen laagdrempelig de Hartstichting steunen door een SMS te sturen, waarmee ze een gift doen van 3 euro voor onderzoek. Hoe kunt u dit ondersteunen?
  • Help ook een hartje! SMS ‘hart’ naar 4333. Zo steunt u de Hartstichting met een gift van 3 euro. Roep ook vrienden, familie en uw collega’s op om te sms’en!
  • Deel posts van de Facebook-pagina’s (www.facebook.com/hartstichting en www.facebook.com/dressredday)  met uw achterban
  • Of roep tijdens een presentatie of overleg met collega’s iedereen op om, voordat de mobiele telefoons uit worden gezet, eerst ‘hart’ te sms’en naar 4333!
  • Doe een donatie op onze website. Maak ook vrienden en familie enthousiast om dit te doen, meer geld staat voor meer onderzoek! Ga naar www.hartstichting.nl/doneren
  • Kom in actie en haal zo geld op voor onderzoek. Kijk op https://actie.hartstichting.nl/acties voor inspiratie
  • Doe mee aan een actie. Zoals de unieke wandeltocht Hartstocht De Biesbosch op zaterdag 19 september. Wandel en haal zo geld op voor het vrouwenhart! Zie: https://www.hartstichting.nl/doe-mee/hartstocht
De NVVC voorziet in samenwerking met De Hartstichting de ziekenhuizen van pakketten om die dag rood te kleuren en informatie te verstrekken over de campagne van de Hartstichting.
 
Namens de Hartstichting hartelijk dank voor uw steun en hulp om meer onderzoek mogelijk te maken!

 

In deze nieuwsbrief
 
 

 
NIET VERGETEN!
 
 
Inschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot 28 september!!
 
Klik hier om u direct in te schrijven.
 

Agenda 2015
 
15 september 2015
 
18 september 2015
 
29 september 2015
 
20 november 2015
 
4 december 2015
 

Agenda 2016
 
12 januari 2016
CNE Hartrevalidatie
CNE Acute Cardiale Zorg
 
26 januari 2016
CNE Congeniale Cardiologie
CNE Interventie Cardiologie
 
16 februari 2016
CNE Verpleegkundig Specialisten
CNE 
Thoraxchirurgie
CNE Wetenschappelijk Onderzoek
 
15 maart 2016
CNE ICD & Elektrofysiologie
CNE 
Hartfalen
 
22 maart 2016
CNE Vasculaire Zorg
CNE Atriumfibrilleren

20 september 2016
CNE Vasculaire Zorg
 

 
 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART EN VAAT VERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.1