VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva.
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
Du har väl läst tidigare månadsbrev (klicka på tidigare brev)
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.
Gå in på www.dromcentrum.se  Där hittar du verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, m.fl aktiviteter.

2010
Ett nytt decennium, ett nytt kapitel i vår spännande och utmanande resa mot en större medvetenhet. Vi testas och tränas i att kunna tolerera mer turbulens, mer friktion, fler utmaningar, stora förändringar.
Inför livets svåra upplevelser kan vi ofta känna oss maktlösa och tycka att allt är meningslöst. Men det är möjligt att ha distans och perspektiv till det som sker och ändå ha empati. Men visst, det är nödvändigt att ha ett konstruktivt förhållningssätt till det som händer i våra liv. Med drömmens hjälp kan vi då använda kris och sjukdom som redskap för självinsikt och utveckling.


Dina Drömmar
hjälper dig att få ökad förståelse för dina reaktioner och du får möjlighet att göra insiktsfulla och klokare val. I denna tid av kriser och förändringar har många människor fått ökad glädje och livskvalitet genom att få förstå sina drömmar och använda sig av deras budskap.
Drömmarna hjälper dig att bättre bottna i dig själv i tillit, att lyssna till din inre röst och kunna ta vara på både ljus och mörker. Du kan återerövra din kraft och nå ett inre helande genom drömarbete.
Ju tydligare du ser dig själv och dina möjligheter, desto större är sannolikheten att du kan förverkliga dem.

Drömmar är symboler för vad som finns inom dig


Drömmar om transformation
Här visas några drömmar från personer som gått igenom svårigheter och förändringar som lett till personlig växt och transformation.
Du får också lära dig tolka dem (se hur de tolkats).


Med pappa på isen
Det är vår och jag åker på isen på min barndoms sjö tillsammans med pappa. Det är en spricka i isen.  Pappa tar ett steg – och sjunker. Jag bör väl rädda honom, men tänker sen att det är lika bra han får dö. Det är helt okey. Sen åker jag hem och berättar för alla. De bryr sig inte så mycket, de tycker det är okey. Tittar ut och nu är det öppet vatten.

Drömmarens tolkning
Jag hade en svår barndom och har jobbat mycket med min pappa och försoning. Isen tyder väl på att jag har förträngt en hel del tidigare. Jag förstår efter vårt drömarbete att det var bra att jag lät ”min barndoms papparöst”dö. Det känns verkligen bra, för jag vet att jag har släppt mycket av min gamla sorg och vrede som hade med honom att göra, och nu har jag fått bekräftelse på det.


Vi kissar i norrsken
Jag är i en stor herrgård. Det är kväll och norrsken. Jag går ut och ska fotografera detta vackra. En kvinna säger ”nej, vänta!”. Vi är tre kvinnor och vi sitter på rad och kissar bakom hörnet. Vi måste göra det först, innan jag fotar norrskenet.

Drömmarens tolkning
Stor herrgård – jag, mitt stora medvetande. Norrsken – jorden får kraft från solen, ett vackert stärkande skådespel. Kvinnor – mina känslor. Kissa – släppa ifrån sig det gamla som inte längre är användbart eller konstruktivt.
Drömmen visar att jag nu har tömt mig på gamla känslor som jag inte längre behöver bära (kisset). Nu är jag redo att ta emot ny kosmisk energi från solen (norrskenet) till mitt jordiska jag.


Kött blir mask
Jag ska göra i ordning ett stycke kött. Köttet blir till maskar som kryper iväg. Inget kött blir kvar. Nu undrar jag: ska jag sluta äta kött ???

Tolkning tillsammans med Minerva
Vad är kött?  Näring. Människa i kött. ”Anden är stark men köttet svagt”.
Bra. Vad är mask?  Maskar är bra för de gör min kompost till näring.
Bra. Vad blir din tolkning då?  Jag har nu gjort iordning mitt jordiska jag, det jag som är inkarnerat i ”kött”. Det stämmer, för jag har gått igenom mycket på sistone (maskarnas arbete). Mina tankar som förut närde mig (kött) har förvandlats till ny näring, nya tankar, som blir till min inre ”kompost” där nya växter kan växa upp i min inre trädgård.


Reflektion
Som du ser så är dessa drömmar ’bekräftelsedrömmar’. De bekräftar att drömmarna har gått igenom en förvandling, transformation, på grund av inre arbete. Detta har gjort att individen har kunnat släppa gamla tankar och känslor, och gått vidare till ett nytt, mera konstruktivt, förhållningssätt.
Sådana drömmar behöver inte bearbetas, men drömmaren blir glad av att få förstå budskapet.

Bästa hälsningar i det vintriga drömlandskapet
Louise Minerva-Li

-

Info: Du kan bli medlem i DrömCentrum för 200:-/år. Se www.dromcentrum.se
        Där kan du också köpa böcker till lågpris.
        Där finner du praktikanter som tar emot klienter i drömterapi till reducerat pris.

Aktiviteter:  Helgkurser i drömtolkning och drömarbete hålls i Hallsberg, Borås, Växjö, Ramvik, Göteborg, Stockholm … Över 30 evenemang med kurser, cirklar, drömträffar, föredrag, mm hittar du i kalendariet på www.dromcentrum.se
Robert Moss, drömarbetare och shaman, kommer till Sverige 11-15 mars