Voorrang bij inschrijven in HDC, Alle Jaren
Beste ouder
 
Voor het inschrijven in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs in 2020-2021 werken alle Leuvense scholen van het officieel en katholiek onderwijs met hetzelfde aanmeldingssysteem. Deze brief wil u informeren over de procedure voor leerlingen met voorrang in dit systeem:
 
Wie krijgt voorrang bij het inschrijven in onze school?

1.     Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in onze secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die (deeltijds) op hetzelfde adres wonen.
 
2.     Kinderen van personeel van onze secundaire school.
 
Wanneer kan u aanmelden met voorrang?
Van 30 maart 2020 (12.00 uur) tot en met 24 april 2020 (12.00 uur). U moet (net zoals alle andere leerlingen) aanmelden via: https://www.aanmelden.school.be
 
Hoe aanmelden?

1.     Houdt het rijksregisternummer van uw zoon/dochter die al op onze school zit (of het rijksregisternummer van het personeelslid bij de hand) en het rijksregisternummer van het kind dat u wil inschrijven.
 
 
3.     Maak een gebruikersnaam en een wachtwoord aan (bewaar het goed!).
 
4.     Meldt uw kind aan:
  • Voer de gegevens van uw kind in.
  • Antwoord op 2 vragen rond indicatoren.
  • Duid aan of u gebruik wil maken van het recht op voorrang.
Als u gebruik wil maken van uw voorrang (als personeelslid of via broer/zus) moet u bij de schoolkeuze onze school aanduiden. U kan echter ook een andere school als 1ste keuze aanduiden. Indien u voor deze school een ticket krijgt, vervalt uw voorrangsticket voor onze school. Indien u voor deze school geen ticket krijgt, hebt u uw voorrang voor onze school nog achter de hand. Uiteraard hopen we dat u voor onze school kiest.
 
5.     U krijgt een bevestigingsmail van de aanmelding. Dit is nog geen inschrijving!
 
Wat gebeurt er na het aanmelden?

7 mei 2020: U ontvangt via mail (of brief) het resultaat van de toewijzing (ticket) met de instructies om in te schrijven in de school als bijlage.
13 mei t.e.m. 5 juni 2020: In deze periode krijgt je kind, dat reeds op onze school zit, een inschrijvingsformulier mee om uw ticket om te zetten in een effectieve inschrijving. Het is voldoende dat je kind, dat hier al op school zit, het inschrijvingsformulier door u ingevuld en ondertekend aan het secretariaat bezorgt. Zij/hij tekent het register op het secretariaat en hiermee is de inschrijving voldaan. Dat betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Dit moet ten laatste gebeurd zijn op woensdag 5 juni 2020, nadien verliest u uw voorrang.
We verwijzen u voor de volledige aanmeldings- en inschrijvingsprocedure naar https://www.aanmelden.school.be
 
Hartelijke groeten
Frank Baeyens, namens de directie
Gunter Meerkens, coördinator secretariaat
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer gunter.meerkens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be