______________________________________________________

22 september 2019 – nummer 402

 

Inhoud

·       VIERINGEN

·       GOED OM TE WETEN

·       OMZIEN NAAR ELKAAR

·       ACTIVITEITEN

 


Vredesweek 2019

Oecumenische vredesdienst
Aan het begin van de vredesweek, zondag 22 september, wordt een oecumenische vredesdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Aanvang 10 uur.
Het thema is: ' Vrede verbindt over grenzen”.

Walk of peace
Maandag 23 september is er een walk of peace voor middelbare scholieren. Hieraan doen verschillende scholen mee.
Als je mee wilt doen graag aanmelden bij Jeannette van Andel (
je.andel@wxs.nl) of Ellen de Boom (ellen.deboom@kpnmail.nl)

Vredesontmoeting
Zondag 29 september om 16.00 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 20.

Lees verder ...

VIERINGEN

Viering zondag 22 september

Vandaag is een oecumenische dienst, waarbij ook vanuit andere Zeister geloofsgemeenschappen medewerking wordt verleend. Zo zal ds Yko van der Goot voorgaan en zal pastor Henk Bloem de gebeden verzorgen. "Eigenwijze" zal op eigen wijze haar steentje aan de dienst bijdragen, en de kinderen van de kinderkerk hebben ook hun aandeel. 
Het belooft een mooie viering te worden!
De dienst is de aftrap van een aantal activiteiten in de Vredesweek waar ook scholen bij betrokken worden. Een programma met alle activiteiten zal worden uitgereikt. De week wordt o.a. afgesloten met de uitreiking van de Vredesduif 2019. 

Kliederviering

Dit jaar starten we met de kliederviering. Dit zijn vieringen voor jong en oud.
De naam kliederviering is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.
Een doorsnee kliederviering duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Dit jaar is het thema oerverhalen.

Op zondag 22 september is er voor jong en oud een kliederviering. De schepping van God begin met de chaos. Het thema voor deze viering is dan ook de schepping. In 7 dagen schiep god de aarde. Met 7 verschilde spel/activiteiten ontdekken we het verhaal uit de bijbel. Ontdek samen het verhaal uit de bijbel.

Wanneer: zondagmiddag 22 september
Waar : Zeist-west de Clomp 33-02 3704 KB Zeist
Tijd : 15:00 – 16.30 uur

Wil je ons helpen?
Wij zoeken:
• 2 à 3 Koffie/thee/limonade schenkers
• Bakkers die cup cakes willen maken en vooraf willen brengen (de kinderen versieren deze)
• 2-3 vrijwilligers het leuk vinden om te helpen bij de activiteiten

Wijkgemeenten Noorderlicht – De Bron en Zeist-West
Inge Enserink, Miriam Bierhaus Marianne Sonneveld- v.Kammen.
Jeugdwerk@pknzeistwest.nl
marianne@pkn-zeist.nl

 

 

Dienstvoorbereiding

Op woensdag 25 september is er om 19.15 uur dienstvoorbereiding voor zondag 29 september. 

 

GOED OM TE WETEN

Liedboek in grote letter

Wie heeft er moeite met het lezen van de liederen in het liedboek?
Het meezingen van de liederen uit het nieuwe liedboek is niet voor iedereen makkelijk i.v.m. de lettergrootte en het dunne papier.
Voor degene die moeite hebben met het lezen van de liederen in het liedboek wil en kan ik de liederen uitprinten in een groter lettertype (ArialMT, 18).
Wie interesse heeft kan mij dat laten weten via de e-mail: 
matserpoos@hetnet.nl of per telefoon -030-2518369.
Als ik weet hoeveel personen hiervan gebruik willen maken dan liggen er vanaf zondag 22 september 2019 exemplaren op de kar bij de liedboeken.
Arrienne Matser

"En opeens ben je oud"

Het boekje "En opeens ben je oud" van Christine Smalbrugge-Hack over haar beleving van de periode van oud wórden naar oud zíjn kan worden besteld via een intekenlijst op de balie van de ontmoetingsruimte.
De prijs is €8,- waarvan een flink deel wordt geschonken aan onze wijkgemeente Zeist-West voor de interne renovatie.
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer zodat het op de juiste manier kan worden afgeleverd (direct door Christine of via een bekend gemeentelid) en de betaling kan worden geregeld.

Afscheidsdienst Yko van der Goot

Zondag 29 september om 14 uur neemt Yko van der Goot afscheid als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeist.
Hij heeft daar bijna 7 jaar gewerkt. Maar niet alleen daar. Hij was graag en enthousiast betrokken bij veel oecumenische vieringen en vespers.
Ook was hij afgevaardigde van de Doopsgezinde Kerk in de Raad van Kerken Zeist.
En een enkele keer gastpredikant in de viering in Zeist-West.
Wij zullen hem missen!
Na de viering en enkele toespraken is er een receptie.
Van harte welkom!
Doopsgezinde Kerk Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan 29a.

 

 

Vrijwilligersavond

Vrijdag 11 oktober a.s. houden we weer een vrijwilligersavond. Nu eens anders dan anders!
We willen die avond graag met elkaar invullen als culturele avond.
Twee vliegen in één klap: weer eens een culturele avond én het budget dat voor die avond beschikbaar is komt in een pot waaruit te zijner tijd de verfraaiing van de binnenkant van de kerk zal worden betaald.
We zien dit als een start van een serie acties.
We denken aan muziek (instrumentaal, vocaal, solo, ensemble, koor), poëzie, verhalen ( al of niet zelf geschreven) etc.

Je kunt je nog tot 6 oktober aanmelden bij
Jeannette van Andel, e-mail: 
je.andel@wxs.nl, tel. 030 6955221
Arie Boers, e-mail: 
arieboers@casema.nl, tel. 030 6952853

Wie helpt mee met acties voor de Ontmoetingsruimte

Binnenkort zal worden begonnen met de verbouwing van de binnenkant van het Kerkelijk Centrum.
Ook de Ontmoetingsruimte wordt opnieuw aangekleed.
Een werkgroep werkt aan voorstellen voor nieuw meubilair, gordijnen, enz.
Maar daarvoor hebben we niet genoeg geld in kas.
We zullen dus in actie moeten komen om dit te kunnen realiseren.

Als je zin hebt in om mee te helpen deze acties het komend najaar te helpen opzetten en tot een succes te maken, meld je dan aan bij de Scriba, Gerard van Heiningen, Hugo Albers of via 
actie@pknzeistwest.nl.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Verkoop FairTrade producten

Zondag 29 september worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop.
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.

De ZWO-commissie

Opbrengst collectes en FairTrade

Opbrengst PKN Zeist-West 15 september 2019

- Diaconie € 108,06
- Plaatselijke gemeente € 108,60
- Onderhoud gebouwen € 84,25


 

 

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 15 september zijn gegaan naar dhr en mw Stokhof. Dhr Stokhof kampt al een aantal jaar met grote gezondheidsproblemen, waardoor hij vrijwel volledig afhankelijk is geworden van zorg en hulp. Mw is zijn mantelzorger, waardoor zij erg aan huis gebonden is geraakt. Voorheen kwam zij bij onze vieringen, dit is al een tijd niet meer mogelijk. 

Bedankjes  

* Alsnog hartelijk dank voor dat schitterende boeket dat ik op 1 september kreeg en dat heel wat zonnetjes bij mij in huis bracht. Corrie Doelman 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar). 

 

ACTIVITEITEN            

Bibliodrama

De eerste bibliodrama-ronde zit er alweer op. Het waren bijzondere momenten, waarbij het spel (uiteraard) de tweede keer weer anders was dan de eerste keer. 
De volgende ronde is op dinsdagavond 8 oktober (20-22 uur) en op vrijdagmorgen 18 oktober (10.30 - 12.30 uur). 
Voor beide keren is er nog een enkele plek beschikbaar. Mocht u mee willen doen: opgave is nodig!! Als u zich al opgegeven hebt per mail, dan hoeft u dat niet meer te doen.  
Let op: het is handig als u bij aanmelding per mail ook uw telefoonnummer opgeeft. Want het wil nog wel eens gebeuren dat mijn bevestigingsmail dat er nog plek voor u is bij de spambox terecht komt, zodat mijn reactie u ontgaat. 
Zie ook hier

Landelijke ontmoetingsdag INLIA

Mpho Tutu van Furth spreekt over omgaan met polarisatie

“Kunnen we erover praten?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland.
Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt?
INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” INLIA kent de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het programma, zie 
https://www.inlia.nl. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag af.
De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegankelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschappen, zoals de onze.
Mensen moeten zich wel aanmelden, via 
krp@inlia.nl.

Zaterdag 5 oktober
Inloop vanaf 10 uur.
Emmauskerk, Amersfoort

 

Bezoek aan de moskee De Clomp

Op donderdagmiddag 26 september vanaf 14.00 uur zijn we welkom bij de moskee.
We kunnen dan het middaggebed meemaken.
We krijgen een presentatie over de Islam, een rondleiding door het gebouw en sluiten af met samen theedrinken.
Iedereen is welkom om mee te gaan, ook al woont u niet in Zeist-West.
Als u mee wilt kunt u zich aanmelden bij 
ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

 

Zin-in-Film najaar 2019

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Drie films met het thema: “Past dit bij elkaar?”
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 26-09-19: Shoplifters
Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een verloren klein meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef worden gesteld.

Data: donderdag 26-09
Tijd:
 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus

E-mail: 
horjus2003@ziggo.nl 

 

 

Agenda deze week

zo 22 sept     15.00 u         Kliederkerk, thema: schepping", KC 

zo 22 sept     19.30 u         Taizéviering, in deze viering klinkt psalm 146, Noorderlichtkerk,  

do 26 sept     14.00 u         Bezoek aan de moskee met middaggebed en rondleiding 

do 26 sept     19.30 u         Zin in Film, Shoplifters", zaal NoorderLichtkerk 

zo 29 sept     10.00 u         FairTrade artikelen te koop, Zeist West 

zo 29 sept     16.00 u         Afsluiting Vredesweek, Uitreiking vredesduif, kerk Broedergemeente Eerder verschenen

 

Inrichting pleintje voor de kerk Deze week is de bestrating van het pleintje voor de kerk opgebroken. Dit is nodig omdat er gewerkt gaat worden aan kabels, leidingen en het riool. Er zullen dus de komende tijd ook nog wel gaten en sleuven gegraven worden. We hebben de toezegging van de aannemer dat de ingang van het Kerkelijk Centrum toegankelijk blijft. Overigens blijft ook het KC toegankelijk via de zijingang.

Nieuwe foto's ZWO-project Ghana Nieuwe foto’s over het ZWO Zeist West wijkproject 2017-2020:” Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen”.

Promotie Elsbeth Littooij Elsbeth Littooij, een van onze gewaardeerde gastpredikanten gaat op vrijdag 11 oktober promoveren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Zangers (v/m) voor Gedachtenisviering 3 november Voor de gedachtenisviering op 3 november wordt geprobeerd een gelegenheidskoortje te vormen onder muzikale leiding van Carlijn Budde. Belangstellenden zijn meer dan welkom om ons te komen versterken.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Open Dag 7evende Hemel Kom en doe mee aan de workshops en geniet van één van onze voorstellingen. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze dag.

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring