Juni 2020
In deze nieuwsbrief:
 
Ouderpanel 'Terug naar school'
Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben ouders en kinderen de afgelopen periode ervaren? Momenteel vragen wij dit aan ons Ouderpanel. Zodra het panel is afgesloten zullen wij op onze site de resultaten bespreken. Voorlopig kunnen wij alvast melden dat volgens de ouders:
  • 81% van de kinderen het fijn vindt om weer naar school te gaan
  • 62% van de kinderen het fijn vond om thuis te leren
  • 61% de begeleiding van de leerkracht goed vond
  • 20% vond dat de leerkracht geen zicht had op de vorderingen van hun kind.
De vragenlijst die wij ons ouderpanel voorleggen kunt u ook onder ouders van uw eigen school afnemen. U kunt hier de lijst bekijken en hier de lijst bestellen.
 
 
Nieuw: Spiegelrapport in de Succes!Spiegel

 
Naast de rapportages per doelgroep bieden we scholen nu ook een spiegelrapportage.
U kunt deze rapportage zien als een papieren versie van het Succes!Dashboard, met als voordeel dat u per rubriek per vraag de scores ziet van de responsgroepen. Zo kunt u bijvoorbeeld de antwoorden van de schoolleiding vergelijken met die van de medewerkers. Op die manier wordt de spiegelrapportage een hulpmiddel in het voeren van de dialoog over goed onderwijs op uw school! Lees hier meer over deze en andere updates in de Succes!Spiegel.
 
Gratis leerlingpeiling 'Terug naar school'
Sinds 2 weken bieden wij onze klanten gratis de leerlingpeiling 'Terug naar school' aan. Met behulp van deze vragenlijst komen scholen te weten hoe leerlingen de afgelopen periode hebben ervaren. Hoe vinden zij het om weer naar school te gaan? Wat hebben ze gemist in die weken thuis, en wat vonden ze er juist fijn aan?
De vragenlijst wordt momenteel op een groot aantal scholen afgenomen. Benieuwd? Bekijk hier de vragenlijst en vraag de lijst hier aan.


 
 
Succesvolle herpositionering

 
Medio 2019 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een beoogd nieuw concept voor het Montessori College Oost (VMBO) in Amsterdam. In schooljaar 20/21 wil de school starten met havo en vwo instroom en een nieuw concept met projectmatig onderwijs in levensechte praktijksituaties. Het onderzoek wees uit dat basisscholen positief zouden reageren op het beoogde concept. De nieuwe positionering werd ondersteund door een naamswijziging (Montessori College Oost werd Montessori Lyceum Oostpoort) en een bijpassende frisse nieuwe huisstijl. De introductie van een nieuw naam en concept heeft in de afgelopen inschrijvingsperiode geleid tot een verdrievoudiging van de aanmeldingen voor schooljaar 20/21!
 
Wij zijn er voor u
Uit de evaluaties met besturen en de terugkoppeling van de Feedback company komt naar voren dat klanten tevreden zijn over het 'ontzorgende karakter' van onze medewerkers. Daar zijn wij blij mee! Wij zijn u graag van dienst bij bijvoorbeeld:
  • Ondersteuning bij het opstellen van vragenlijsten
  • Begeleiding bij het informeren van de deelnemende scholen
  • Voortgangsbewaking en reminders om de respons op betrouwbare hoogte te krijgen
  • Het leveren van leesbare, prettige rapporten en samenvattingen
  • Tijdige signalering van een volgend meetmoment en het aanreiken van een haalbare planning
  • Een kosteloos adviesgesprek n.a.v. uw resultaten uit onze peilingen.
U kunt ons altijd bellen op 023-5341158 of mailen naar info@scholenmetsucces.nl