For English version please scroll down
 
The Migrant (Moving) Image | Epilogue
The Shores of an Island I Only Skirted
15 – 24 januari 2016
 
Sander Breure & Witte van Hulzen, The Shores of an Island I Only Skirted, 2012, Two-channel video installation, 14 min
 
Het filmprogramma The Migrant (Moving) Image wordt afgesloten met een epiloog: The Shores of an Island I Only Skirted. De dubbele projectie van Sander Breure & Witte van Hulzen (NL) toont beelden van een klein, schijnbaar idyllisch eiland. Pas als we te weten komen dat de beelden werden gefilmd op Utøya, waar Anders Breivik in 2011 een politiek geïnspireerde moordpartij hield, raakt het eiland gehuld in een dreigende atmosfeer. De andere zijde van de installatie toont tegelijkertijd een collage van ‘found footage’ beelden over migratie. Het werk schets een verontrustend beeld van Europa: een metaforisch eiland dat vaak wordt ingebeeld als utopie, maar voor velen het tegenovergestelde is.
 
Finissage The Migrant (Moving) Image
Zondag 24 januari, 16 – 18 uur
Presentatie en publiek interview met Sander Breure & Witte van Hulzen bij A Tale of a Tub
 
New light on migration crisis in Marrakech en Amsterdam
In reactie op de grootscheepse migratiecrisis heeft A Tale of a Tub de afgelopen weken ruim 35 films gepresenteerd in het programma The Migrant (Moving) Image. In maart zal het programma verder reizen naar Marrakech en Amsterdam. Meer informatie volgt…
 
The Migrant (Moving) Image wordt mede mogelijk gemaakt door een bemiddelaarsubsidie van het Mondriaan Fonds, het DeltaPORT Donatiefonds en Mendes Wood DM. A Tale of a Tub wil al haar vrijwilligers bedanken voor hun onmisbare hulp bij het realiseren van The Migrant (Moving) Image.
 
VERWACHT
 
Intersections Art Rotterdam
11 – 14 februari 2016
Preview: 10 februari 
 

The Oceans Academy of Arts, University. Vleeshal Zusterstraat, 2015.
 
A Tale of a Tub is voor de tweede keer betrokken bij de organisatie van Intersections tijdens Art Rotterdam. Ook tijdens de komende editie is deze sectie weer vertegenwoordigd met presentaties van Nederlandse en Belgische projectruimtes en kunstenaarsinitiatieven. Deelnemende organisaties zijn: 
1646 (NL) | Be-Part, Platform voor actuele kunst (BE) | Framer Framed (NL) | Garage Rotterdam (NL) | Kunsthuis SYB (NL) | Lokaal 01 i.s.m. Platform 0090 (BE) | momart - base for independent artists (NL) | Nest (NL) | P//////AKT (NL) | Productiehuis Plaatsmaken (NL) | de player (NL) | Rib (NL) | The One Minutes (NL) | Trendbeheer i.s.m. Art Agent Orange (NL) | De Vleeshal (NL) | Verbeke Foundation (BE). 
 
Intersections is van 11 februari tot en met 14 februari 2016 gratis te bezoeken tijdens Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Lees hier meer over Art Rotterdam.
 
C.o.C.A. Foundation Art Prize 2015: PAUL GEELEN (NL, 1983)
Gecureerd door Niekolaas Johannes Lekkerkerk
11 februari – 13 maart 2016
 
 
De C.o.C.A. Foundation Art Prize is een aanmoedigingsprijs en werkbeurs voor jonge, in Nederland woonachtige kunstenaars. Als uitkomst van de zesde editie van de beurs presenteert A Tale of a Tub in samenwerking met C.o.C.A. tijdens Art Rotterdam het beginpunt voor een nieuwe reeks werken van kunstenaar Paul Geelen (Weert, 1983). Binnen zijn artistieke praktijk onderzoekt Paul Geelen de raakvlakken en mogelijke kruisbestuivingen tussen wetenschap, chemie en beeldende kunst, veelal in de vorm van procesmatige en sculpturale installaties. Als onderdeel van de werkbeurs reisde Paul Geelen naar Chili om daar materialen te verzamelen, de oorsprong van de verjongende werking van slakkenslijm te onderzoeken, en dit traject te combineren met een studie naar de oudst bewaard gebleven mummies in de wereld. Hij combineert deze twee onderzoeksgebieden en vertaalt deze aan de hand van zijn kunstenaarspraktijk naar een reeks artistieke voorstellen omtrent de mogelijkheden van een nieuw levenselixer.
 
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Pauwhof Fonds en de Gemeente Rotterdam. 
 
A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44
3027 TK Rotterdam
www.a-tub.org
info@a-tub.org
 
Like A Tale of a Tub op Facebook
 
Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 13 -18 uur en op afspraak
_______________________________
 
­­­­­­­
English version
 
The Migrant (Moving) Image | Epilogue
The Shores of an Island I Only Skirted
15 – 24 January 2016
 
Sander Breure & Witte van Hulzen, The Shores of an Island I Only Skirted, 2012, Two-channel video installation, 14 min
 
The film program The Migrant (Moving ) Image concludes with the epilogue: The Shores of an Island I Only Skirted. The double projection shows images of a small, seemingly idyllic island. However, when we learn that this is Utøya – the place that is marked by the unprecedented tragedy of Anders Breivik’s politically motivated massacre of 2011 – the image of the seemingly peaceful island is shrouded by an uncanny, haunting atmosphere. Meanwhile, the other side of the installation shows a collage of 'found footage' images of migration. The Shores of an Island I Only Skirted sketches a disturbing image of Europe: a metaphorical island that is often imagined as a utopia, but for many proves to be just the opposite.
 
Finissage The Migrant (Moving) Image
Sunday 24 January, 4 – 6 pm
Presentation and public interview with Sander Breure & Witte van Hulzen at A Tale of a Tub
 
New light on migration crisis in Marrakech en Amsterdam
In response to the massive migration crisis, A Tale of a Tub presented over 35 films in the last weeks in the program The Migrant (Moving) Image. In March, the program will travel to Marrakech and Amsterdam. Stay tuned for more information…
 
The Migrant (Moving) Image is kindly supported by DeltaPORT Donation Fund, Mendes Wood DM and a research grant from the Mondriaan Fund. Warmest thanks to all our volunteers for their help realizing The Migrant (Moving) Image.
 
EXPECTED
 
Intersections Art Rotterdam
11 – 14 February 2016
Preview: 10 February
 

The Oceans Academy of Arts, University. Vleeshal Zusterstraat, 2015.
 
A Tale of a Tub has been invited to organize the second edition of Intersections at Art Rotterdam in 2016. The section will host a variety of presentations from Dutch and Belgian project spaces and artist initiatives. The participating organizations are:
1646 (NL) | Be-Part, Platform voor actuele kunst (BE) | Framer Framed (NL) | Garage Rotterdam (NL) | Kunsthuis SYB (NL) | Lokaal 01 i.s.m. Platform 0090 (BE) | momart - base for independent artists (NL) | Nest (NL) | P//////AKT (NL) | Productiehuis Plaatsmaken (NL) | de player (NL) | Rib (NL) | The One Minutes (NL) | Trendbeheer i.s.m. Art Agent Orange (NL) | De Vleeshal (NL) | Verbeke Foundation (BE).

 
Intersections can be visited free of charge from 11 – 14 February during Art Rotterdam in the Van Nelle Factory. For more information about Art Rotterdam, please click here.
 
C.o.C.A. Foundation Art Prize 2015: PAUL GEELEN (NL, 1983)
Curated by Niekolaas Johannes Lekkerkerk
11 February – 13 March 2016
 
 
The C.o.C.A. Foundation Art Prize is an award and a grant for young artists living in the Netherlands. For the sixth edition of the award, A Tale of a Tub presents the starting point for a new series of works by artist Paul Geelen (Weert, 1983) in collaboration with C.o.C.A. during Art Rotterdam. Within his artistic practice, Paul Geelen examines the similarities and possible cross-pollination between science, chemistry and art, often in the form of process-based and sculptural installations. As part of the grant Paul Geelen traveled to Chile to collect materials there to investigate the origins of the rejuvenating effects of snail slime. He associates this process with a study of the oldest preserved mummies in the world. Geelen combines these two areas of research and translates them on the basis of his artistic practice into a series of artistic proposals regarding the possibilities of a new life elixir.
 
This exhibition is kindly supported by the Pauwhof Fund and the municipality of Rotterdam. 
 
A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44
3027 TK Rotterdam
www.a-tub.org
info@a-tub.org
 
Like A Tale of a Tub on Facebook
 
Opening hours: Friday, Saturday, Sunday from 1 - 6 pm and by appointment