Opvolging lage examenmediaan fysica, 4E4
Geachte ouder(s) van een leerling in klas 4E4
 
De lage mediaan voor het examen fysica in december baart ons zorgen. Een eenduidige analyse is niet te maken. Examenresultaten hebben immers altijd verschillende oorzaken. We blijven zoeken naar de meest doorslaggevende en werken daar vervolgens aan.
 
Allereerst werd er tijd gemaakt voor een examenbespreking, uw zoon/dochter vulde tevens een examenevaluatieformulier in. Hierbij werden lacunes nagegaan en werden een aantal concrete werkpunten geïnventariseerd. We proberen goed op te volgen dat hier mee aan de slag gegaan wordt. We hopen dat u, als ouder, dit mee opneemt.
 
Er zal extra aandacht worden besteed aan het zorgvuldig nota nemen én het bijhouden van het leerwerkboek. Hierbij stippen we aan dat de ingevulde versie van dit leerwerkboek - na het afronden van een hoofdstuk - beschikbaar wordt gesteld op smartschool.

Naast extra oefeningen op papier, is er op smartschool bij elk hoofdstuk een reeks meerkeuzevragen beschikbaar. Inoefenen van de behandelde leerstof is een noodzakelijke voorwaarde om de vooropgezette leerdoelen te bereiken en degelijke resultaten te behalen.
Regelmatig zal er op dinsdagmiddag een extra sessie gepland worden waarbij problemen bij het maken van oefeningen kunnen aangepakt worden.

We verwachten van uw zoon/dochter dat hij/zij een studiehouding aanneemt die het regelmatig bijhouden van de leerstof én geconcentreerd werken omvat, zowel in de les als thuis. Het bijhebben van lesmateriaal én opgegeven voorbereidend werk is hierbij essentieel.
 
 
Vriendelijke groet
De heer Valère De Vos, vakleerkracht fysica
De heer Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer ...@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be