Nieuwsbrief 21   Juli 2019

 
Beste lezers,
 
Na jaren 2 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd te hebben, is het nu tijd voor de laatste nieuwsbrief van de WIBEN. Wij zijn van mening dat de informatie die wij met jullie deelden waarschijnlijk voor velen van jullie op een andere manier te vinden is, of zelfs al bekend was. Belangrijke informatie die wij met jullie deelden middels onze nieuwsbrief zal nu gedeeld worden met jullie via de nieuwsbrief van de NVHVV. De werkgroep “WIBEN” blijft gewoon bestaan, alleen dan dus zonder eigen nieuwsbrief.
 
STIN
Nadat we eind 2018 te horen kregen dat de STIN zou stoppen, kregen wij recent het goede nieuws van de STIN dat zij door gaan, dan wel in afgeslankte vorm. Een van de middelen die de STIN gaat inzetten om ICD-dragers en anderen te informeren, is de digitale nieuwsbrief. In de toekomst zal de nieuwsbrief gevuld worden met bijvoorbeeld actueel nieuws over de ICD, ontwikkelingen bij het CBR of in de regelgeving met betrekking tot rijbewijzen. Ook kunnen ervaringsverhalen (de vroegere rubriek ‘ICD-dragers aan het woord’) digitaal terugkomen in deze nieuwsbrief, op de website of in de nieuwe Facebook-community's. Aanmelden voor de nieuwsbrief van de STIN kan via https://www.stin.nl/nieuwsbrief.htm.
Werkgroepleden WIBEN
- Maria Brussen, Rijnstate Arnhem
- Saskia Elshout, VUMC A’dam, voorzitter
- Anja Luijten, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, secretaris
- Annette de Meijer, Albert Schweitzer, Dordrecht
- Eefje Postelmans, Amphia Breda
- Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein
- Marja Verkerk, UMC Utrecht
- Sanne Betist, Erasmus MC
- Anita van der Ploeg, MC Alkmaar
 
Redactie
U kunt informatie of kopij doorgeven aan Maria Brussen, Rijnstate Arnhem via 
Agenda 2019
 
 
4 oktober 
 
Vithas Symposium
 
22 november
 
CarVasZ 2019: "Hier klopt iets niet"
 
11 december
Masterclass ICD-verpleegkundigen Boston Scientific
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie - WIBEN