Het vervolg van het plenaire debat Wmcz2018 in de Tweede Kamer staat gepland op donderdag 15 november a.s. om 17.00 uur. Wij houden u graag op de hoogte!


In het kader van het landelijke congres voor cliëntenraden 'Lef op locatie', waarin durf, daadkracht, kennis en kunde centraal staan, presenteren wij u tot aan het congres wekelijks interessante en relevante interviews. Deze interviews helpen u mogelijk ook bij de keuze van de ruim 35 workshops. 
 

Interview: 'Reablement kan óók in het verpleeghuis'
 
 
Op 10 december 2018 vindt in De Doelen in Rotterdam het landelijke congres voor cliëntenraden plaats. ‘LEF op locatie’ is het thema. 
Durf, daadkracht, kennis en kunde staan centraal. Zodat cliëntenraden zich nog sterker kunnen maken voor tijd, aandacht en
goede zorg voor bewoners van het verpleeghuis. Bijvoorbeeld door bewoners te helpen zelf invloed op hun leven
te kunnen uitoefenen. Hoe? Dat vertelt Kirsten Tinneveld Madsen in haar workshop ‘Zelf doen voelt beter’.
‘Reablement vergroot het levensgeluk en vermindert de behoefte aan zorg.’
‘Het Deense antwoord op de toenemende zorgvraag is “reablement”. Via reablement worden mensen geholpen hun leven (deels) weer
terug te krijgen. En dat is een heel andere benadering dan we in Nederland gewoon zijn. Als een Nederlandse oudere niet kan koken,
krijgt hij Tafeltje Dekje. In Denemarken gaan ze op zoek naar een kookles. Daar leert de oudere niet alleen koken, maar ook nieuwe mensen
kennen. En dat is precies de bedoeling. Het is een holistische aanpak. Reablement spreekt iedereen aan, want het vergroot het
levensgeluk en vermindert de behoefte aan zorg.’
Zorgbehoefte uitstellen
‘Mensen denken vaak dat reablement alleen zin heeft in de thuiszorg. Maar dat is niet waar. Reablement kan óók in het verpleeghuis!
Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Daarom sta ik in mijn workshop stil bij een aantal belangrijke aspecten om het te doen slagen.
Leden van cliëntenraden van een verpleeghuis raad ik dan ook zeker aan om naar mijn workshop te komen. Reablement brengt zoveel moois
met zich mee. En eerlijk gezegd denk ik dat we niet anders kunnen dan reablement serieus nemen. Over een aantal jaren is
er een tekort aan personeel en mantelzorgers, rijzen de zorgkosten de pan uit én we leven steeds langer. Hoe mooi is het dan
als mensen zelf invloed op hun leven kunnen uitoefenen en hun zorgbehoefte kunnen uitstellen.’Kirsten Tinneveld Madsen is Deense van origine, maar werkt al meer dan 25 jaar in de Nederlandse gezondheidszorg. Ze startte als
verpleegkundige, inmiddels is ze doctorandus Public Health. Via congressen, inspiratiebijeenkomsten en pilots is ze nauw betrokken bij de
zorgkanteling in Nederland. Maar ze werkt ook transnationaal. Ze legt de verbinding tussen Denemarken en Nederland met de
bedoeling van elkaar te leren. Met de stichting ‘Maak de Burger Meester’ wil ze het Deense reablement-gedachtengoed in Nederland
verspreiden. Omdat reablement de burger (weer) meester maakt van zijn eigen leven en gezondheid. In haar vrije tijd wandelt Kirsten
graag langs de zee. Daar doet ze altijd inspiratie op. 
Meer weten?
 
Workshop Lezen begroting 27 november Nieuwegein
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig, omdat het niet hun dagelijkse werk is. Waar moet je 
nu eigenlijk op letten? En hoe kun je zien wat de relatie is tussen de getallen en de plannen van de zorgaanbieder?
Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk? En wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
 
In deze workshop:

• Bekijken we een voorbeeld van een begroting
• Kijken we naar de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg
• Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door 
  
Aan het einde van deze workshop heeft u inzicht in hoe u de begroting kunt lezen vanuit het cliëntenperspectief:
  
• U weet hoe u een begroting moet lezen en beoordelen
• U weet hoe het vanuit het cliëntenperspectief naar de begroting moet kijken
• U kunt uw taak als cliëntenraad nog beter uitvoeren
• Een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken
 
 
 
Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 18-12 en 15-01 in Duiven
 
 
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?
 
NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 
 
Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl