Trends in vrijwillige inzet - Haarlem en omgeving aan zet! trans
           
  Bijna de helft van de Haarlemmers doet weleens vrijwilligerswerk. Daarvan is zestig procent vrouw en dat is meer dan in de rest van het land. Daar is de verhouding tussen mannen en vrouwen gelijk verdeeld.

De vrijwilligers zijn voornamelijk actief op scholen, bij (sport)verenigingen en de scouting. Deze – en nog veel meer – interessante weetjes zijn te vinden in de publicatie “Trends in vrijwillige inzet - Haarlem en omgeving aan zet”, een uitgave van de Vrijwilligerscentrale. In de publicatie wordt een verhelderende blik op de stand van zaken in vrijwilligersland gegeven. Zo neemt de vraag naar vrijwilligers toe, maar neemt het aanbod af. Burgers regelen hun vrijwilligerswerk steeds vaker zelf en zoeken tegelijkertijd naar nieuwe vormen zoals flexibele, kortdurende klussen. Ook de rol van het bedrijfsleven neemt toe: werknemers kunnen steeds vaker vrijwilligerswerk in werktijd doen.  Meer weten over trends in vrijwilligerswerk én de rol van de Vrijwilligerscentrale bij dit alles?
Klik dan hier om de publicatie te downloaden.
 
 
 
  Informatiemarkt Vrijwilligerswerk  
           
Door vrijwilligerswerk maken we Haarlem en omgeving met z’n allen een beetje mooier! Een glimp daarvan was op zondag 17 september te zien op de Informatiemarkt Vrijwilligerswerk. Ruim zestig (vrijwilligers)organisaties uit diverse sectoren zorgden voor een kleurrijk geheel op de Grote Markt.Bezoekers konden zich laten informeren over wat deze organisaties hun vrijwilligers zoal te bieden hebben (heel veel!). De Reddingsbrigade was aanwezig met een reddingsboot, Wheels4Freedom met een motor met rolstoelzijspan (speciaal voor mensen met een beperking), bezoekers konden een kijkje nemen in de EHBO-tent of de fototentoonstelling van In the Picture bewonderen. In dit project van de Vrijwilligerscentrale worden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje gezet. Voor de thuisblijvers verzorgde RTV Haarlem 105 live vanaf de Grote Markt een uitzending die geheel in het teken van vrijwilligerswerk stond. Haarlem werd er inderdaad een beetje mooier van.
 
 
  Basiscursus ‘Signaleren van en omgaan met eenzaamheid’  
           
Het zal inmiddels vrijwel niemand ontgaan zijn dat de gemeente Haarlem het jaar 2017 tot Jaar van de Ontmoeting heeft uitgeroepen.Uitgangspunt van het jaar is de aanpak van problemen rond eenzaamheid. Want ruim 40 procent van de Haarlemmers voelt zich wel eens eenzaam en 8 procent voelt zich zelfs zeer eenzaam. Maar hoe doorbreek je eenzaamheid? Hoe herken je het en wat kan je er vervolgens aan doen. Deze vragen staan centraal in de Basiscursus ‘Signaleren en omgaan met Eenzaamheid’. Deze cursus is speciaal bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers in zorg en welzijn.
Lees verder
 
 
  Keurmerk voor de Vrijwilligerscentrale  
           
De Vrijwilligerscentrale heeft bij uitstek een voorbeeldfunctie in het vrijwilligerswerk. Daarom zijn we erg blij dat we onlangs het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld hebben ontvangen.Dit keurmerk is toegekend door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en laat zien dat de Vrijwilligerscentrale het werk voor haar vrijwilligers goed en aantrekkelijk heeft georganiseerd. Klik hier voor meer informatie over het keurmerk.  
 
 
  Vrijwilligerswerk in het groen? Gewoon doen!  
           
 

Interesse in vrijwilligerswerk in het groen? Op een rustgevende en gezellige plek? Dan is het PermacultuurCentrum zeker iets voor jou.

Het PermacultuurCentrum Haarlem heeft een moestuin, voedselbos en kruidentuin op het voormalige schoolterrein aan de Korte Verspronckweg in Haarlem. Daar werk je samen met andere vrijwilligers aan het telen van eetbare planten op de permacultuurmanier; dit is een vorm van natuurlijk tuinieren waarover je al doende veel leert. En als vrijwilliger deel je natuurlijk mee in de oogst. Lekker!

Meer weten? Kijk op www.permacultuurcentrumhaarlem.nl

 
 
  Inschrijving Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen geopend  
           
  Vrijwilligerswerk is leuk, zinvol en talloze mensen doen het met veel passie en inzet. Daarvoor verdienen ze erkenning en waardering, en dat is de precies de reden waarom het Ministerie van VWS sinds 2011 de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen uitreikt.Lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers worden met deze prijzen in het zonnetje gezet. Nieuw is dat dit jaar ook gemeenten lokale initiatieven kunnen aanmelden. Inmiddels is de inschrijving gestart; inschrijven is mogelijk tot 7 december. De prijzen worden op 2 februari 2018 uitgereikt.
Kijk voor meer informatie en het aanmelden van projecten op www.vrijwilligersprijzen.nl/meld-project-aan
 
 
 
  Vrijwilligers gezocht voor de ‘Tuin van Haarlem’
     
  Tussen de Randweg en de duinrand in het westen van Haarlem ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. Hier worden al meer dan vierhonderd jaar bollen, bloemen en groenten gekweekt. Het Westelijk Tuinbouwgebied is de 'Tuin van Haarlem', een rustpunt voor veel stadsbewoners.Wandelaars en fietsers genieten er van de weidse natuur. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich in voor het behoud van dit gebied en kan daarbij nog wel de hulp van vrijwilligers gebruiken! Geen interesse om vrijwilliger te worden? Geen nood, vriend worden kan ook altijd. Klik hier voor meer informatie
 
 
 
  Korte klussen voor onze flexvrijwilligers  
     
  Heeft uw organisatie de komende maand activiteiten op het programma zoals bijvoorbeeld een open dag, een grote schoonmaak of een wandeling waarvoor extra handen nodig zijn? De Vrijwilligerscentrale legt uw verzoek graag voor aan onze groeiende groep flexvrijwilligers! Deze vrijwilligers worden door ons naar kortdurende vrijwilligersklussen van maximaal 3 dagen bemiddeld.

Hoe werkt het?
Mensen die geïnteresseerd zijn in flexibel vrijwilligerswerk sluiten zich aan bij het project Flexvrijwilligers. Zij krijgen vervolgens een overzicht toegestuurd van het beschikbare kortdurende vrijwilligerswerk en kunnen daar een keuze uit maken. Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken is dus van belang om de klus zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.Korte klus voorhanden?
Heeft u een kortdurende klus of activiteit op het programma staan en kunt u nog wel wat hulp gebruiken? Geef dit dan door aan Willem de Koe: w.dekoe@vwc-haarlem.nl
 
     
     
Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.
Nieuwe Groenmarkt 51   2011 TV Haarlem   023-5314862
info@vwc-haarlem.nl    www.vwc-haarlem.nl     www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl