Mededelingen van B.O.O.G.-bestuur:

- Onlangs is zeer tegen de zin van B.O.O.G. een vestiging van Bavo/CVD/GGD heropent op nr. 122. Er is protest ingediend bij CVD, GGD, Bavo en bij wethouder Kriens. De ontwikkelingen rond dit soort gebruik van panden worden nauwlettend gevolgd door het bestuur, maar de materie is buitengewoon taai. Het standpunt van B.O.O.G. is, dat er veel te veel van dit soort zorginstellingen is samengebracht op de 's-Gravendijkwal en omstreken en dat het stadsbestuur zou moeten streven naar verlichting van de druk. Aan de zorginstellingen wordt regelmatig voorgehouden dat zij zich niet professioneel gedragen door een woonomgeving zo over te belasten en daarmee hun klanten -die zorg zoeken- bloot te stellen aan een omgeving die hen meer en meer als overlastgevend ervaart.

- De stadsmarinier Delfshaven zal vanaf heden een Actieprogramma 's-Gravendijkwal regisseren. Er wordt een combinatie gemaakt van aanpak probleempanden, veiligheidsmaatregelen, in kaart brengen van functies van panden, etc. Over enige tijd wordt huis-aan-huis een voorlichtingsblad hierover verspreid.

- Op 29 november 2007 werd door de gemeenteraad aan het College van B&W gevraagd de 's-Gravendijkwal te ondertunnelen. Voor wie de beraadslagingen van de gemeenteraad op 29 november nog eens wil nalezen:http://www.bds.rotterdam.nl/content.jsp?objectid=180609 (ga naar de middagzitting, 2e helft ongeveer, het gedeelte over de Stadsvisie.). De tunnelcommissie van B.O.O.G. buigt zich op dit moment met de ambtenaren over een aantal (on)mogelijkheden voor overkapping, ondertunneling en herinrichting. Er wordt hard gerekend en gemeten, om de gehele situatie in kaart te brengen. Omdat de 's-Gravendijkwal in de voorgaande jaren niet ''meedeed'' in de tunneldiscussie en dergelijke informatie nooit verzameld werd, moet nu eerst een inhaalslag uitgevoerd worden.

- Er is een -voorlopige- datum voor de ledenvergadering vastgesteld: 1 juni 2008. Meer informatie volgt te zijner tijd.

B.O.O.G. -bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in het vorige bericht was de link naar het burgerjaarverslag onjuist. op de website staat de juiste link, rechtsreeks naar het betreffende artikel.
red. web
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------