Sports Media's Newsflash
 
02 november 2013

Kunst en geturnd ...

Kunst en geturnd


Valpreventie - Specifieke oefeningen op maat voor de thuiswonende oudere

ter bevordering van lenigheid, kracht en evenwicht

Dit oefenpakket betreft een bundeling van specifieke informatie met betrekking tot 1 van de belangrijkste risicofactoren in het kader van valpreventie, namelijk stoornissen in evenwicht – mobiliteit – spierkracht.


Vallen is ook een sport

Voor leerlingen in het basisonderwijs

Oefenen valtechnieken 1

Oefenen valtechnieken 2

Oefenen valtechnieken 3

Oefenen valtechnieken 4

Oefenen valtechnieken 5

Oefenen valtechnieken 6

Oefenen valtechnieken 7

Oefenen valtechnieken 8

Oefenen valtechnieken 9

Oefenen valtechnieken 10


Lees ook ...

Op de internationale site van Sports Media werd het eerste peer reviewed artikel met als titel "Narrative Research Addressing the Challenges of a Career in Professional Sports" in het nieuw online tijdschrift " JTRM in Kinesiology " gepubliceerd.