Gezocht: vrijwilligers voor het Jaar van de Ontmoeting
Vrijwilligersmarkt Haarlem e.o.
De waarde van vrijwilligerswerk in keiharde euro’s
Taalcoaches gezocht
Dilemma's bij grensoverschrijdend gedrag
Bijeenkomst Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland
Crowdfunding, hoe pak je dat aan
 
           
    Gezocht: vrijwilligers voor het Jaar van de Ontmoeting trans
           
  In Haarlem is 2017 het Jaar van de Ontmoeting. In het kader daarvan streeft de gemeente ernaar om eenzaamheid te bestrijden door onderlinge contacten tussen Haarlemmers te versterken. Om te onderzoeken hoe dit onderwerp leeft, wil de gemeente graag weten hoe Haarlemmers in hun dagelijks leven worden geraakt door eenzaamheid.

Een persoonlijk gesprek is hiervoor een goed hulpmiddel en daarom worden de bewoners van een aantal straten huis-aan huis bezocht voor een kort gesprek (10 minuten) over eenzaamheid. De bezoeken vinden plaats op 4 en 5 juli, tussen 19.00 en 21.00 uur in de Leidsebuurt en Indische Buurt. De wethouder van Welzijn (Jur Botter) loopt zelf ook mee. De Gemeente zoekt vrijwilligers die deze persoonlijke huis aan huis gesprekken willen houden. Het is de bedoeling dat iedere vrijwilliger op één van de dagen met ongeveer drie of vier buurtbewoners in gesprek gaat.Meedoen?
Meedoen kan door een mailtje te sturen naar conferentie@haarlemontmoet.nl met daarin de dag die jou het beste uitkomt. Beide dagen mag natuurlijk ook!
 
     
   Vrijwilligersmarkt Haarlem e.o. trans
           

Op zondag 17 september is de Grote Markt in Haarlem weer de locatie van de Vrijwilligersmarkt Haarlem e.o.. Op deze markt kunnen (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven hun vrijwilligerswerk promoten.


Dit is natuurlijk een prima kans om (potentiële) vrijwilligers met uw organisatie kennis te laten maken. De vorige vrijwilligersmarkt was een succes met een goede sfeer, gezellige muziek en een groot aantal bezoekers die zich op de vele mogelijkheden van vrijwilligerswerk kwamen oriënteren. Binnenkort volgt meer informatie over de markt en hoe je je als standhouder kunt aanmelden.

     
    Terug naar inhoud

 
   De waarde van vrijwilligerswerk in keiharde euro’s trans
           
Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen.En nog belangrijker: om beleidmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet en te benadrukken dat die waarde niet vanzelfsprekend is. Als er geld in het geding is, wordt er al snel gevraagd naar de economische waarde van het vrijwilligerswerk: wat levert al die onbetaalde inzet de BV Nederland eigenlijk op? Lees verder

Bron: Movisie
         
    Terug naar inhoud

     
   Taalcoaches gezocht trans
           
trans Gilde SamenSpraak Haarlem e.o. zoekt vrijwillige taalcoaches. Een taalcoach ondersteunt een anderstalige (dat kan een vluchteling maar ook een andere nieuwe Nederlander zijn) bij het oefenen van de Nederlandse taal.

Ook in de zomer gaan de inburgeringscursussen gewoon door. Veel cursisten hebben wat extra hulp nodig en hebben weinig contacten om de spreektaal te oefenen. Door met een taalcoach Nederlands te spreken, verbetert de taalvaardigheid snel. Ook kan de taalcoach helpen bij het huiswerk maken of bijvoorbeeld samen met een cursist op stap gaan naar de bibliotheek of een museum.Een taalcoach spreekt één keer per week af met de anderstalige (1 à 2 uur). Je hoeft geen docent of deskundige te zijn voor dit vrijwilligerswerk, geduld en interesse in mensen uit een andere cultuur zijn voldoende. Wij zorgen voor een goede introductie en begeleiding. Jong, oud, werkend, studerend of thuis: iedereen kan taalcoach worden!

Interesse: maak een afspraak met Gilde SamenSpraak, 023-5314862 of gilde@vwc-haarlem.nl.
Gilde SamenSpraak is een project van de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.
trans
         
  pij;  Terug naar inhoud

     
   Dilemma's bij grensoverschrijdend gedrag trans
           
  Wat doe je als een vrijwilliger géén VOG krijgt? En wat doe je als een vrijwilliger die je voor jouw organisatie hebt afgewezen, vervolgens ‘gewoon’ bij een andere vrijwilligersorganisatie met jongeren of andere kwetsbare doelgroepen gaat werken? Werken aan sociale veiligheid en het voorkomen van grensoverschrijdend seksueel gedrag brengt dilemma's met zich mee. Over deze problematiek is een nieuwsbrief uitgebracht. Lees verder

         
    Terug naar inhoud

     
   Bijeenkomst Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland trans
           
 

Het Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland komt vier keer per jaar bij elkaar. Dit platform is een samenwerkingsverband van (vrijwilligers)organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. En heeft als doel om vrijwillige inzet te bevorderen, te versterken en te vernieuwen.Op de agenda van 13 juni stond deze keer een presentatie van Piet Haker (programmamanager sociaal domein, gemeente Haarlem) over de meest recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Linda van der Sluis (directeur van de Vrijwilligerscentrale) vertelde over haar eerste ervaringen met het platform en gaf een overzicht van nieuwe ontwikkelingen binnen de Vrijwilligerscentrale. Ook het Jaar van de Ontmoeting en (de werking van) de website Haarlem Ontmoet kwamen aan bod. Marijke Meindersma en Paula Rietveld gaven tot slot een toelichting over de onafhankelijke klachtencommissie. Alle (vrijwilligers)organisaties zonder klachtencommissie uit de gemeenten Haarlem en Bloemendaal kunnen hier gebruik van maken. De eerstvolgende bijeenkomst van het platform is op dinsdag 12 september.

 
         
    Terug naar inhoud      
         
    Crowdfunding, hoe pak je dat aan trans
     
  Steeds minder gemeenten en provincies geven lokale vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke projecten nog structureel subsidie. Een opkomend fenomeen als crowdfunding wordt daarentegen steeds belangrijker bij het van de grond krijgen van initiatieven. Maar hoe pak je zoiets aan?Crowdfunding mag dan hip zijn, voor organisaties en initiatieven is het geen makkelijke manier om aan geld te komen. Succes hangt af van een uitgekiende campagne: goed opgezet, uitgewerkt en uitgevoerd. Succes is vooral een kwestie van hard werken. En je netwerk er zo bij te betrekken dat zij op hun beurt ook hun eigen contacten en netwerken gaan inschakelen. Lees verder
 
     
    Terug naar inhoud  
     
Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. • Nieuwe Groenmarkt 51 • 2011 TV Haarlem • 023-5314862
info@vwc-haarlem.nlwww.vwc-haarlem.nlwww.vrijwilligersacademiehaarlem.nl
  g