communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
 
circulus
  circulus
Het kunstwerk Communio Sanctorum heeft een plek in de tentoonstelling Geloof in Geluk in de Koepelkathedraal in Haarlem. Deze tentoonstelling is verlengd tot begin 2023!
Ik heb een exemplaar ervan in een cirkelvorm opgesloten. Alle namen zijn nu gevat in de Eeuwige. De toeschouwer kan het werk bekijken en de loep gebruiken om de namen te ontwaren.

The piece of art Communio Sanctorium has got a place in the exhibition Geloof in Geluk (Believe in Happiness) in the Koepelkathedraal in Haarlem. This exhibition has been extended till the beginning of 2023!
I have included an example in a circlular shape. All names have been included in the Eternal. The spectator can view the work and use the loupe to discover the names.
 
U heeft bij dit werk de mogelijkheid een exemplaar te bestellen waarin uw eigen naam (of de naam van een dierbare) is opgenomen.
Er zijn nu 53 unieke exemplaren (oplage van 1000) verkocht. Bij alle 53 exemplaren zijn er 999 namen hetzelfde, maar is de volgorde van de namen verschillend. Bij alle 53 exemplaren staat er een nieuwe naam in. Feitelijk is ieder exemplaar dus uniek. Ik hoop er nog 947 te verkopen. Op die manier zijn er weer 1000 nieuwe namen toegevoegd.
Zie hoe deze communio zich langzaamaan uitbreidt in Europa. Ergens hoop ik dat het zich wereldwijd verspreidt. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
 
You will have the opportunity to order a copy in which your own name (or the name of a loved one) will be inscribed.

At the moment there have been sold 53 unique copies (1000 editions). With all the 53 copies, 999 names are the same, but the order of the names is different. With all the 53 copies a new name has been added. In fact each copy is unique. I hope to sell 947 more copies. This way again 1000 new names will be added.

See how 'this communio' is slowly expanding in Europe. Somewhere I hope it will expand throughout the world.
You don’t have to leave it for the price.
 
 
 
burgemeester Jos Wienen ontwaart de namen/Mayor Jos Wienen recognizes the names
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
Yours faithfully,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum