B.O.O.G. is een van de ondertekenaars van het Convenant Hoboken 2030. Het projectteam Hoboken organiseert een ontwikkeltraject voor de Westzeedijk, een belangrijk element in het Hoboken-gebied. Daarbij kunnen bewoners en ondernemers een grote inbreng hebben. Zie de uitnodiging voor een zg. "Charette en enquĂȘte Westzeedijk"", alles gericht op gezamenlijke ontwikkeling van het Masterplan Westzeedijk.

De uitnodiging (pdf) staat op de wewbsite.