Opvolging lage examenmediaan, 3E5
Geachte ouder(s) van een leerling in klas 3-E5 
 
De lage mediaan voor het examen wiskunde in december baart ons zorgen. Een eenduidige analyse is niet te maken. Examenresultaten hebben immers altijd verschillende oorzaken. We blijven zoeken naar de meest doorslaggevende en werken daar vervolgens aan.
 
Allereerst werden de examens individueel bekeken met uw zoon/dochter. Daarnaast staat een uitgebreide reeks remediëringsoefeningen ter beschikking op Smartschool. De leerlingen worden geacht zelfstandig aan de slag te gaan met de leerstofonderdelen waarvoor zij een tekort behaalden. Daarbij willen we extra aandacht vestigen op een goede beheersing van de werkmethodes, nauwkeurigheid en volledigheid. Met uitgewerkte oefeningen kan uw zoon/dochter steeds terecht bij de vakleerkracht voor individuele feedback.

Ondertussen verwachten we van uw zoon/dochter dat hij/zij een actieve studiehouding aanneemt die het regelmatig bijhouden van de leerstof en geconcentreerd werken omvat, zowel in de les als thuis. Ook essentieel is het bijhebben van lesmateriaal.
 
 
Vriendelijke groet
De heer Simon Stiers, vakleerkracht wiskunde
De heer Frank Baeyens, directeur
 
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer simon.stiers@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be