De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
 

Samenwerking DCVA - NVHVV
De NVHVV kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan. Wij zullen samen met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) ons gaan inzetten om voor 2030 de ziektelast van cardiovasculaire ziekten met 25% te reduceren.
 
Deze ambitie hopen zij te realiseren vanuit vijf pijlers. Zij vragen de partners om hierbij te helpen, maar bieden ook hulp aan de partners bij het realiseren hun eigen plannen en ambities. Het gaat om de volgende pijlers: Onderzoeksbeleid (hoofdpijler), Valorisatie, Implementatie, Talent (inclusief talentenprogramma) en Data-infrastructuur.
 
Kijk voor meer informatie op hun website of bekijk een korte impressie in dit videofilmpje.
 
Oproep: Ben jij een toekomstig leider die actief bijdraagt? En wil jij kans maken om deel te nemen aan het DCVA Leadership Program?
Schrijf je dan in voor het DCVA Leadership Program. Je neemt samen met andere succesvolle onderzoekers, zorgprofessionals en ondernemers uit het cardiovasculaire veld deel aan dit tweejarige programma. Hiermee ontwikkel je en verdiep je jouw competenties op het gebied van samenwerking, communicatie, leiderschaps- en ondernemersvaardigheden. Gelijktijdig werk je met collega-experts vanuit verschillende disciplines aan oplossingen voor actuele vraagstukken in het cardiovasculaire veld. Tijdens en na afloop van het programma vorm je als DCVA-ambassadeur een netwerk waarmee je je actief inzet voor het realiseren van de ambities van de DCVA.
 
Inschrijven: De inschrijving voor het programma 2021-2022 wordt geopend in januari 2021 en bestaat uit een CV, een motivatiebrief en een aanbevelingsbrief van je begeleider/teamhoofd.
 
Voor meer informatie kun je de volgende contactpersonen van de NVHVV benaderen:
Jessica Heimen, vicevoorzitter via vicevoorzitter@nvhvv.nl en Marjolein Snaterse, voorzitter werkgroep wetenschappelijk onderzoek via m.snaterse@hva.nl.

Online Survey m.b.t. de Regionale Transmurale Afspraken (RTA)
 
Doel van dit onderzoek is inzichtelijk krijgen in hoeverre de Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen (LTA) is opgenomen in de Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen (RTA), en in hoeverre deze RTA in de actualiteit wordt toegepast binnen de deelnemende NVVC-Connect regio’s en welke mogelijke knelpunten een bredere implementatie van de RTA in de weg staan.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door IQ healthcare (Radboudumc) in opdracht van NVVC Connect. 
Klik hier om de vragenlijst in te vullen.
Namens NVVC Connect en de onderzoekers van IQ healthcare alvast hartelijk dank voor uw deelname!

 
Zorgorganisaties massaal voor rookvrij
De intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ is 18 november ondertekend door
27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg.
Samen met de partijen die in 2017 de intentieverklaring ondertekenden, bestrijken de organisaties nu het volledige zorglandschap. Zo komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland. Lees hier meer informatie.
 
Uitnodiging derde webinar netwerk Nederland Rookvrij op 14-01
5 november jl. vond het tweede live webinar van het netwerk Nederland Rookvrij plaats. Kijk het webinar hier terug. Het volgende webinar vindt plaats in het nieuwe jaar op 14 januari. Kijk hier voor meer informatie en meld u aan.

Zorg op afstand wordt nog te weinig aangeboden aan mensen met hartfalen
 
Uit onderzoek van Harteraad blijkt dat het gebruik van telebegeleiding achter blijft. Terwijl mensen aangeven dat zij juist nú behoefte hebben om betrouwbare zorg op afstand te krijgen. Harteraad wil dat telebegeleiding voor alle mensen met hartfalen die dat wensen beschikbaar is. Lees hier meer over het onderzoek en vraag het rapport en infographic aan.
 

 
NIEUWSBRIEF
December 2020
 
In deze nieuwsbrief
 

 
EXTERNE VACATURE OP WEBSITE:
COÖRDINATOR CVRM
 
Klik hier om naar de vacature te gaan.
 

Vacatures bij de werkgroepen
De werkgroepen Acute Cardiale Zorg, Hartfalen, ICD-begeleiding&Elektrofysiologie en Vasculaire Zorg zijn nog op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Cordiaal zoekt een nieuwe hoofdredacteur en extra redactie-leden en ook de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister NVHVV is nog op zoek naar een nieuw commissielid. Klik hier voor de beschrijving van de vacatures.
 

 

CarVasZ 2021 - SAVE THE DATE
Vrijdag 19 november 2021
 

Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
11 januari en meer data
OCT basic course
Abbott Medical Nederland / Vascular
 
28 januari
SGLT2i in de cardiologische praktijk
Astra Zeneca
 
9 februari
Basistraining Motivational Interviewing
Academie voor Motivatie & Gedragsverandering
 
18 februari
Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel, Novartis Pharma
 
9 maart
CNE werkgroepen Hartfalen en ICD-begeleiding & Elektrofysiologie, NVHVV
 
30 maart
CNE werkgroepen Interventiecardiologie, NVHVV
 
13 april
CNE werkgroep Vasculaire Zorg, NVHVV
 
13 april
CNE werkgroepen Cardio Thoracale Chirurgie en Atriumfibrilleren, NVHVV
 
15 april 2021
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, ZonMw
 
20 april
CNE werkgroep Congenitale Cardiologie, NVHVV

E-learning
- Online WMO/GCP-training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
- WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.