Editie Ouderenzorg

 
 
   
Elke dag werk je als verpleegkundige of verzorgende in de wijk samen om die zorg te geven die past bij de vraag van jouw cliënt. Iedereen heeft daarbij zijn
eigen rol. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk afgesproken waar die goede zorg dan aan moet voldoen. Daarvoor is nu het Kwaliteitskader
wijkverpleging. In dit Kwaliteitskader staat hoe je de zorg zo goed mogelijk kunt organiseren en wat je daarvoor van jezelf, je cliënt en je
werkgever mag verwachten. Samen leren en verbteren, dat is het uitgangspunt. 
Preventie, de beste zorg voor jouw cliënt en leren verbeteren staan centraal. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen in de wijk met het Kwaliteitskader werkt. 
V&V maakte een werkdocument waarmee je direct aan de slag kunt. Klik HIER om verder te lezen...
 
  
Twee jaar woonden jongeren tussen de ouderen in verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht. 
Dit uit nood geboren project was uniek: twee generaties die normaal niet bij elkaar leven, woonden als goede buren samen. In die twee jaar
hebben de jongeren gezien wat er volgens hen misgaat in de ouderenzorg. Omdat de problemen van Tuindorp-Oost meer zorgstellingen in Nederland kenmerken
besloten deze jongeren over te gaan tot actie. Met dit manifest roepen zij eenieder op om hun steun te betuigen, zodat ouderen weer voorop komen
te staan in de zorg. Klik HIER om meer te lezen over het manifest... 
 
   
Op 11 oktober '18 heeft Hugo de Jonge, minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd. De Raad bestaat uit ouderen die de minister
adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg; gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van
consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun
achterban kunnen meenemen in hun adviezen. In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt.
Klik HIER om het gehele artikel te lezen waarin De Raad van Ouderen minister De Jonge (VWS) adviseert.
 
Binjamin Heyl schreef een zeer aan te raden boek voor leden van lokale, regionale, centrale en andersoortige cliëntenraden. Ook voor bestuurder, directies,
managers die werkelijk de cliënten centraal stellen is dit boek zeer aanbevelingswaardig. Zij die de cliëntenraden maar niets vinden en cliëntraden die zich
beklagen over zij zijn groot en ik is klein, komen wellicht tot de ontdekking dat ze ten diepste hetzelfde willen en ontdekken ze, dat ze het samen moeten doet. Het 
welzijn van de cliënten blijvend stabiliseren en verbteren. Klik HIER om verder te lezen...
 

Leergang (onafhankelijk) Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad vanaf 9 april in Nieuwegein
door Hans van Dinteren

Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige 
sfeer en met goed contact met de Raad van Bestuur of de directie. 
 
NCZ heeft een leergang ontwikkeld die jou als voorzitter inzichten geven in je rol, taak en functie en handvatten geven bij het uitvoeren
hiervan als (onafhankelijk) voorzitter. Na afloop van de leergang weet je de focus binnen de raad op het uitvoeren van de medezeggenschap
te stimuleren en te controleren én heb je kennis over je rol als voorzitter en over de rol van de cliëntenraad in de samenwerking
met de Raad van Bestuur / Manager en andere geledingen. 
 
De leergang onder leiding van Hans van Dinteren bevat drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:
 
DAG 1: 
Trends in Medezeggenschap
WMCZ en Wet overleg huurder-verhuurder
Nieuwe WMCZ (stand van zaken en hoofdlijnen wijzigingen)
DAG 2:
Teamrollen van Belbin
Wat is het?
Wat zeggen deze rollen over jouw rol?
Wat kun je ermee in je cliëntenraad?
Efficiënt en effectief vergaderen
DAG 3:
Roos van Leary
Wat is het?
Wat zegt de Roos van Leary over jouw wijze van communiceren?
Wat kun je er mee in de cliëntenraad?
Planmatig werken
Wat zijn de voorwaarden om planmatig te kunnen werken als cliëntenraad?
Hoe kun je ervoor zorgen dat aan die voorwaarden wordt voldaan?
 
De leergang (onafhankelijk) Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad is geschikt voor (onafhankelijk) voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden, Patiënten Advies Raden of andere vormen van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg. Managers, Bestuurders in de zorg, andere belangstellenden.
Wanneer de leergang met goed succes wordt doorlopen ontvang je een certificaat. 
 
De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 
 
De opleidingsdagen zijn 9 april, 14 mei en 11 juni 2019 
 
 
 
Gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraden van verpleeghuiszorg (ook thuis!)
 
 

 
In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseert NCZ in 2019 gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten voor voorzitters, ambtelijk secretarissen en leden van clientenraden van verpleeghuiszorg. Verspreid over 17 regio's in Nederland vinden er 85 kennis- en leer netwerkbijeenkomsten plaats.
 
 
De doelgroepen zijn:
 
- Ambtelijk Secretarissen (Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad)
- Cliëntenraadsleden
- Voorzitters van cliëntenraden
 
 
De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:
 
- De rol en positie van de professionele ondersteuning
- De rol en positie van de voorzitter
- Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
- Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
- Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
- Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk
 
 
 


                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl