29-31 Май 2013
Уважаеми партньори,
 
Бихме искали да ви напомним, че след малко повече от месец Save the Planet отново ще събере специалистите от бранша управление на отпадъци и рециклиране.
 
Известни експерти от Европейската комисия (Дирекция Екология) и структурите: EQAR, ACR+, ENEP, OVAM, VDMA и др. ще споделят своя опит и добри практики, в резултат на които се намаляват количествата боклук и се извличат ценни ресурси.
 
Основните сесии са: План за намаляване на отпадъците и стимули за предотвратяване образуването им; Управление на отпадъци - мониторинг, публично-частни партньорства; Разделно събиране на отпадъци; Ефективно използване на ресурсите, рециклиране; Биогорива от селскостопанска дейност, депа за отпадъци и пречиствателни станции.
 
 
На изложбата водещи компании от Австрия, България, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Турция, Чешката република и Унгария ще покажат последните новости в своята продуктова гама.
 
Имаме удоволствието да ви представим традиционен изложител на Save the Planet - фирмата Recycling Bulgaria.
 
Интервю с г-н Стефан Стаменов, Управител на Рисайклинг България
 
 
RECYCLING BULGARIA
 
 
 
Г-н Стаменов, моля да представите накратко вашата компания.

Recycling Bulgaria е компания, специализирана в разработването и доставката на технологии и цялостни решения (проекти „до ключ") в сферата на рециклирането.
Стремим се да  сме коректен и отговорен партньор, като доставяме висококачествено, ефективно и конкурентоспособно оборудване на световно ниво. Представители сме на едни от най-добрите и доказали с годините качествата си, производители на машини за сепариране и третиране на отпадъци.
Нашата организация осигурява също така поддръжка и провеждане на обучения, с оглед ефективното използване на доставенoтo оборудване. Инвестирайки в екологията на България, ние знаем, че допринасяме за бъдещия просперитет на страната ни. Имаме дефинирана корпоративна мисия и набор от ценности, които дават ясна представа за бизнес стратегията на компанията. Нашият фокус е изцяло върху нуждите на клиентите - като разбираме проблемите и пазарите, на които работятние им доставяме услуги с най-високо качество.
 
 
Кои от вашите продукти и услуги намират най-голямо приложение?
 
Все повече у нас започват да се развиват традициите в рециклирането на отпадъци. В послените години се отделят много средства по различни програми за информиране на обществото от ползите на рециклирането.
Всички машини от асортимента ни си имат своя пазар и потенциални клиенти.
Но по наши наблюдения през последните години търсенето на балиращи и сепариращи машини се увеличи. Все по-актуалният процес на компостиране на ...
 
        
 
 
  Организатор:  Виа Експо 
  T 032 512 905 | E tanya@viaexpo.com | W www.viaexpo.com